X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24337

Poznajemy się wzajemnie. Konspekt zajęć otwartych dla rodziców

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W TERATYNIE

BLOK TEMATYCZNY: JUŻ JESTEM UCZNIEM.
Temat zajęć: Poznajemy się wzajemnie.

Cel ogólny:
• Integracja grupy
Cele operacyjne:
Uczeń :
• zna imiona swoich kolegów i koleżanek z klasy,
• potrafi bawić się z rówieśnikami,
• rozwijanie przyjaznych stosunków między uczniami
• zaspokaja potrzebę akceptacji,
• przestrzega zasady obowiązujące w zabawach,
• doskonali umiejętności komunikacyjne,
• kształtuje umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć,
Metody i formy pracy:
Zabawa integracyjna, pogadanka, praca w grupie.
Pomoce dydaktyczne:
Piłka, wizytówki z imionami dzieci, tasiemki, chusta, płyta cd, magnetofon.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie dzieci do sali.
2. Ustawienie dzieci w kręgu.
3. Powitanie rodziców.
4. Przezwyciężanie nieśmiałości. Zabawa „Rozmowa rąk”.
Nauczyciel wyciąga prawą dłoń jak na powitanie, równocześnie mówi „dzień dobry”,
Czy można przywitać się innymi słowami? Czy można zmienić gest rąk?
Nauczyciel (macha ręką nad głową) hej - dzieci powtarzają ruchy i słowa.
Nauczyciel (ściska obydwie dłonie) cześć - dzieci powtarzają ruchy i słowa.
Nauczyciel (rozkłada ręce) witam was! - dzieci powtarzają ruchy i słowa.
5. Wzajemne przedstawienie się nauczyciela i dzieci.
Nauczyciel siada z dziećmi w kręgu, trzymając piłkę. Mówi: „Nazywam się...”, po czym przekazuje piłkę dziecku siedzącemu po swojej lewej stronie. Dzieci wymawiają swoje imiona.
6. Wymawianie imion ze zmianą nastroju: radośnie, smutno.
7. . Ozdabianie wizytówek przygotowanych przez nauczyciela. Dzieci siedzą przy stolikach. Nauczyciel rozdaje każdemu kartonik z wydrukowanym imieniem i wyciętą dziurką na tasiemkę. Dzieci ozdabiają je według własnych pomysłów (np. ulubiona zabawka, owoc).
8. Zabawa ruchowa przy muzyce „Pingwin”.
9. Prezentowanie wizytówek przez chętne dzieci.
10. Rozpoznawanie dzieci po głosie; zabawa „Kto to mówi?”.
Dzieci siedzą w kole. Jedno z dzieci wskazane przez nauczyciela siada w środku
z zasłoniętymi chustą oczami. Nauczyciel kolejno wskazuje dzieci które mówi „Dzień dobry”, wymawiając je głośno. Dziecko ze środka ma za zadanie odgadnąć, kto to powiedział, i podać jego właściwe imię lub je wskazać.
11. Podziękowanie rodzicom i dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.