X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24244
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego pt. "Jaka to piosenka" w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. Nauka języka angielskiego poprzez sztukę"

Konspekt lekcji otwartej w ramach realizacji projektu edukacyjnego
pt.: „Nauka języka angielskiego poprzez sztukę”.
w klasie: II gimnazjum specjalnego we Wrocławiu

Temat lekcji : „Jaka to piosenka?” „What's the song?”
Zabawy z piosenkami poznanymi w trakcie realizacji projektu edukacyjnego”.
Part 1. Część pierwsza.
Cele lekcji:
Cel główny: Praktyczne opanowanie słownictwa i zwrotów zawartych w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w gimnazjum.
Zastosowanie multimediów w nauczaniu – praca z tablicą interaktywną.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- tłumaczy tytuły piosenek na język angielski,
- zna i rozumie słowa następujących poznanych piosenek oraz potrafi wykonać zadania do poszczególnych piosenek.:
1. „Hello, goodbye”, „Cześć, do widzenia”
a) dobiera etykiety z pozdrowieniami do poszczególnych obrazków przedstawiających scenki powitań,
b) śpiewa w/w piosenkę zgodnie z treścią w programie Karaoke.
2. „Instructions” „Polecenia”

Załączniki:
a) dopasowuje polecenia do obrazków,
b) śpiewa w/w piosenkę zgodnie z treścią w programie Karaoke.
3. „The alphabet” „Alfabet”
a) uzupełnia brakujące litery alfabetu w ciągu liter,
b) śpiewa w formie rapu w/w piosenkę.
4. „Seven days in a week” „Siedem dni w tygodniu”
a) układa dni tygodnia w odpowiedniej kolejności,
b) śpiewa w/w piosenkę
5. „Twelve months and four seasons” „Dwanaście miesięcy i cztery pory roku”.
a) układa nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności,
b) Śpiewa w/w piosenkę zgodnie z programem Karaoke.
6„ Strange pet” „Dziwne zwierzątko”
a) dopasowuje napisy do obrazków przedstawiających zwierzęta,
b) śpiewa w/w piosenkę zgodnie z treścią w programie Karaoke.
Cele rewalidacyjne:
-ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej,
- ćwiczenie uwagi oraz pamięci długotrwałej,


Cel wychowawczy:
Wzmacnianie wiary dzieci w ich możliwości i umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi w tym języku na bazie poznanych treści.

Czas: 1 x 45

Formy organizacyjne; praca z całą klasa, praca indywidualna, praca w grupach

Metody: metoda słowna, aktywizująca, zajęć praktycznych.

Materiały i środki dydaktyczne: program komputerowy Oxford I Tools, etykiety przedstawiające formy powitań/ pożegnań, plakat: dni tygodnia i miesiące, alfabet z zapisem fonetycznym, temat do wklejenia do zeszytu dla każdego ucznia, etykiety z literami tworzącymi uzupełnienie tematu tworzącymi wyraz SONG, koperty z tytułami piosenek w języku polskim i plansza z tytułami piosenek w języku angielskim, karta pracy dla każdego ucznia, klej, słowniki, koperty ( 6sztuk)

Tok lekcji:
I Część wstępna - organizacyjna
3min
Nauczyciel przeprowadza czynności organizacyjno- porządkowe,
wita dzieci, pyta o ich samopoczucie w języku angielskim.

Uczniowie witają się z n-lem w języku angielskim.

Cel: wytworzenie pozytywniej atmosfery, zachęcenie do pracy poprzez odpowiednią aranżację klasy.
Personalizacja.

I Część wstępna
5min
N-l wręcza uczniom pasek papieru z zapisanym fragmentem tematu lekcji:
„Jaka to ................... ?”
„What's the ............... ?
Pomaga w ułożeniu brakującego wyrazu
literując je w języku angielskim.

Uczniowie wspólnie układają brakujący wyraz SONG zgodnie z tym co usłyszą. W razie potrzeby sprawdzają wyraz w słowniku i wpisują powstały wyraz na pasku, dopisują polski odpowiednik tego wyrazu i wklejają paski do zeszytu
Słabszy uczeń dopasowuje kolorowe litery w odpowiednie, zaznaczone miejsca.
Burza mózgów, konfrontacja pomysłów.

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

III Część właściwa
30min
N-l proponuje losowanie kolejności zabaw z piosenkami.
Prowadzi zabawy zgodnie z kolejnością ustaloną w wyniku losowania z użyciem tablicy interaktywnej.

Uczniowie:
1/ Losują kopertę z tytułem piosenki w języku polskim,
2/ Tłumaczą tytuł na język angielski.

3/ A /„Hello, goodbye” „Cześć, do widzenia”
a) dobranie etykiet z pozdrowieniami do poszczególnych obrazków przedstawiających scenki powitań i przyczepianie nad rysunkiem, sprawdzenie z zabawie słuchowej,
b) śpiew piosenki zgodnie z treścią w programie Karaoke,
B/ „Instructions” „Polecenia”,
a) dopasowanie podanych poleceń do obrazków,
b) śpiew piosenki zgodnie z treścią w programie Karaoke,
C/ „ The alphabet” „Alfabet”
a) uzupełnienie brakujących liter alfabetu w ciągu liter,
b) śpiew alfabetu w formie rap-u.
D/ „Seven days in a week” „Siedem dni w tygodniu”
a) układanie dni tygodnia w odpowiedniej kolejności,
b) śpiew w/w piosenki zgodnie z treścią programu karaoke,
E/ „Twelve months and four seasons”, „Dwanaście miesięcy i cztery pory roku”
a) układanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności,
b) śpiew w/w piosenki zgodnie z treścią programu karaoke,
F/ „Strange pet” „ Dziwne zwierzątko”,
a) dopasowanie napisów do obrazków przedstawiających zwierzęta domowe,
b) śpiew w/w piosenki zgodnie z treścią programu karaoke,
Pomocą służy plansza na której przetłumaczone są wszystkie tytuły, dobranie odpowiedniego tytułu.


Wzory dostępne na etykietach.


Treść piosenki dostępna jest na monitorze tablicy interaktywnej.


Alfabet wraz z zapisem fonetycznym jest zaprezentowany na plakacie.

Dni tygodnia są wyeksponowane na plakacie,

Miesiące są wyeksponowane na plakacie,

Słabszy uczeń jest wybierany do dopasowania prostszych nazw.

IV Część końcowa
7min
N-l pyta uczniów jakie słowa lub jakie zwroty z piosenki zapamiętali

Propnuje aby chętna osoba przedstawiła ruchem zwrot z podanej piosenki- pozostałe osoby odczytują tę czynność z tekstu piosenki.

Omówienie karty pracy podsumowującej wszystkie piosenki jako zadanie domowe,
Pochwała i ocena pracy i zaangażowania dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.