X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2412
Dział: Gimnazjum

"Siedem cudów Świata Starożytnego". Scenariusz lekcji plastyki

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem Internetu

Temat: „Siedem cudów Świata Starożytnego".
Wstęp: Lekcja ma za zadanie poszerzyć i utrwalić wiedzę uczniów dotyczącą Świata starożytnego oraz zachęcić do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł medialnych.
Poziom kształcenia: gimnazjum, uczniowie koła plastycznego .
Czas: 45 min.
Miejsce zajęć: pracownia komputerowa
Cel główny: Różnorodne sposoby komunikowania się. Przypomnienie dzieł sztuki starożytnej.
Cele szczegółowe:
Uczeń po zajęciach potrafi:
- Wymienić siedem cudów świata starożytnego.
- Dokonać podziału na te, które: zachowały się do czasów dzisiejszych, te, których fragmenty zachowane są w Muzeum oraz te, po których nie pozostał żaden ślad.
- Połączyć wybrane dzieła z nazwiskami twórców.
- Wykorzystać Internet do pozyskiwania informacji.

Metody pracy: rozmowa kierowana, poglądowa, praktyczna.
Formy pracy: indywidualna, grupowa zróżnicowana.
Środki dydaktyczne: komputer IBM połączony z Internetem, zdjęcia i rysunki (reprodukcje w/w obiektów) na monitorach.

Przebieg zajęć:

Część I
WPROWADZENIE
1. Powitaj uczniów.
2. Sprawdź obecność.
3. Podziel uczniów na 7 grup (1 – 2 osobowe).
4. Poleć uczniom włączenie komputerów.
5. Zapoznaj uczniów z tematem zajęć. Przedstaw pierwsze zadanie dla wszystkich:
Odszukajcie w Internecie informacje na temat 7 cudów świata starożytnego. Zwróćcie uwagę na następujące zagadnienie:
- Proszę wymienić wszystkie 7 cudów świata starożytnego.

Możecie skorzystać między innymi z zasobów portalu edukacyjnego –
http://cudy.pscenter.pl/
Uczniowie wykonują polecenie.

Część II
ROZWINIĘCIE
6. Podziel klasę na 7 grup i przedstaw nowe zadanie:
Odszukajcie w Internecie 7 cudów i przygotujcie krótką charakterystykę.
Grupa I – Piramida Cheopsa
Grupa II – Wiszące ogrody Semiramidy
Grupa III –Świątynia Artemidy
Grypa IV – Mauzoleum w Halikarnasie
Grypa V- Kolos Rodyjski
Grypa VI - Latarnia morska w Faros
Grypa VII- Posąg Zeusa w Olimpii
Podaj dodatkowe adresy z których mogą skorzystać uczniowie:
http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/historia/historia_sztuki/24387-najsłynniejsze_zabytki_
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_cud%C3%B3w_%C5%9Bwiata
http://www.sciaga.pl/tekst/41257-42-7_cudow_swiata
http://siedemcudowswiata.fm.interia.pl/
http://www.matmaserwis.scholaris.pl/starozyt/sied_cud.html
http://www.scholaris.edu.pl/cms/view_all.php?id=2228 dla uzdolnionych matematycznie
Uczniowie wyszukują podane strony, następnie urządzają małą prezentację każdego z „obiektów” na monitorach. Na podstawie zebranych informacji dokonują podziału na te, które: zachowały się do czasów dzisiejszych, te, których fragmenty zachowane są w Muzeum oraz te, po których nie pozostał żaden ślad. Dodatkowym zadaniem było odszukanie autora każdego z cudów, dane o wielkości dzieła, ciekawostki i historię dotyczącą każdego z w/wym. cudów.

PIRAMIDA CHEOPSA - największa ze wszystkich egipskich piramid, mierząca około 146 m wysokości; długość boku jej kwadratowej podstawy wynosi około 230 m. Wzniesiona została w Gizie w XXVI w. p.n.e. jako grobowiec faraona Cheopsa (Chufu). Na jej temat, w tym szczególnie na temat jej powstania, ukształtowało się wiele teorii, także tych pozanaukowych (tzw. piramidologia). W 1954 r. dokonano przy niej odkrycia dwóch barek grobowych.
WISZĄCE OGRODY W BABILONIE - słynne ogrody w Babilonie, które mylnie od czasów starożytnych przypisuje się królowej Semiramidzie (stąd częste określenie - "wiszące ogrody Semiramidy"). Był to zespół ogrodów dworskich, stanowiących część pałacu Nabuchodonozora II, króla Babilonu. Założono je na sztucznych tarasach; tarasy te z kolei miały kształt wielopiętrowej budowli i wsparte były na fundamentach o kolebkowych sklepieniach. Ponieważ drzewa i krzewy rosły ponad murami miejskimi obserwator miał wrażenie, że drzewa te są zawieszone w powietrzu.
POSĄG ZEUSA OLIMPIJSKIEGO - olbrzymich rozmiarów posąg boga Zeusa wykonany techniką chryzelefantyny przez Fidiasza dla świątyni w Olimpii (ważny udział w tym dziele miał malarz Panajnos i toreuta Kolotes); pochodzi ono z około 430 p.n.e.; posąg przedstawiał Zeusa na tronie ubranego w płaszcz, z wieńcem oliwnym na głowie i trzymającego w prawej ręce posążek Nike, a w lewej berło. Spłonął w pożarze w 426 lub 475 r. n.e. Jego wizerunek przechowały wyobrażenia na monetach greckich.
ARTEMIZJON W EFEZIE - świątynia Artemidy znajdująca się w Efezie; dzieło Chersifrona i Metagenesa z Knossos. Wzniesiona około 560 p.n.e. jest najsłynniejszym przykładem jońskiego dipterosu z odkrytą cellą. W 356 r. p.n.e. została spalona przez Herostrata, ale w II połowie IV w. p.n.e. odbudowano ją według jej pierwotnego wzoru. Jej kształt znamy z kopii rzymskich.
KOLOS RODYJSKI - olbrzymi posąg boga słońca Heliosa wykonany ze spiżu przez Charesa z Lindos w latach 292-280 p.n.e. na pamiątkę zwycięstwa, jakie w 304 p.n.e. odniósł Seleukos I Nikator, broniąc miasto Rodos przed oblegającym je Demetriuszem Poliorketesem; posąg, który mierzył 32 m wysokości usytuowany był u wejścia do portu Rodos. W 224 r. p.n.e. Kolos runął wskutek trzęsienia ziemi.
LATARNIA MORSKA NA FAROS - gigantycznych rozmiarówlatarnia morska na przybrzeżnej wysepce Faros u wejścia do portu w Aleksandrii (Egipt). Była to ogromna wieża o wysokości 100-120 m, składająca się z trzech kondygnacji. Na jej szczycie paliło się światło, które widać było z odległości ok. 30 km. Była dziełem Sostratosa z Knidos, który zbudował ją około 279 r. p.n.e. Została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi z początku XIV w. W XV w. na jej pozostałościach sułtan Qaitbaja wzniósł fort. Na latarni z Faros wzorowano się także w późniejszych czasach (m.in. w Ostii i Rawennie). Nazwę tej starożytnej latarni przechowały języki romańskie jako ogólne określenie każdej latarni morskiej (j. franc.- phare, j. wł. oraz j. hiszp. - faro).
MAUZOLEUM W HALIKARNASIE - monumentalny grobowiec władcy Karii (Azja Mniejsza) Mauzolosa (stąd określenie mauzoleum) i jego żony Artemizji. Budowla ta została zaprojektowana przez Pyteosa i Satyrosa na planie prostokąta o obwodzie ok. 125 m; miała ona charakter jońskiej świątyni z kolumnadą, której szczyt wieńczyła schodkowa piramida z kwadrygą. Joński peripteros zdobiły trzy reliefowe fryzy (zawody kwadryg, centauromachia, amazonomachia), będące dziełem Skopasa, Leocharesa, Bryaksisa z Karii i Timoteosa. Znajdowały się na nim także posągi w interkolumniach (ich fragmenty w British Museum). Budowla ta powstała ok. 350 r. p.n.e. i stała się wzorem dla monumentalnych grobowców.
Część III – ZAKOŃCZENIE
7. Podsumowanie. Zebranie istotnych danych w tabelce
Cud Data Budowniczy Zniszczone Przyczyna

Piramida Cheopsa
2560 p.n.e. Egipcjanie
ciągle istnieje brak

Wiszące ogrody Semiramidy
600 p.n.e. Babilończycy
po I wieku p.n.e. trzęsienie
ziemi
Świątynia Artemidy w Efezie
550 p.n.e. Persowie, Grecy
356 p.n.e. ogień

Posąg Zeusa w Olimpii
435 p.n.e. Fidiasz Grecy
V - VI wiek naszej ery ogień

Mauzoleum w Halikarnasie
351 p.n.e. Persowie, Grecy
w 1494
naszej ery trzęsienie
ziemi
Kolos Rodyjski
292-280 p.n.e. Grecy
224 p.n.e. trzęsienie ziemi
Latarnia morska w Faros
III wiek p.n.e. Hellenistyczny Egipt
1303-1480 naszej ery trzęsienie ziemi

9. Ocena i ewaluacja.
Nauczyciel pyta uczniów, który cud świata starożytnego według nich ma najciekawszą historię?

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

1. Czy zaplanowane cele zajęć zostały zrealizowane?
........................................
2. Czy zdaniem Pani/Pana przyswajana wiedza z użyciem środków multimedialnych przynosi lepsze efekty niż tradycyjna?
........................................
........................................
........................................
3. Czy zdaniem Pani/Pana należało by przeprowadzić taką lekcję plastyki dla wszystkich uczniów? Jak zorganizować taką lekcję w klasie liczącej ok. 30 uczniów?
........................................

4. Czy temat przewodni należało by kontynuować dalej np. pod hasłem „Siedem cudów sztuki nowożytnej” itp.?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.