X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24059

Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie, kl. V

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WCHOWANIE DO ZYCIA W RODZINIE PRZEPROWADZONYCH W KLASIE V

CZAS TRWANIA: 1 godz. lekcyjne
CELE OGÓLNE:
• DYDAKTYCZNE:
- uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka,
-uświadomienie ponadczasowości rodziny – domu, jako przestrzeni duchowej, gdzie buduje się więź,
- zwrócenie uwagi na ważność rodziny, jako miejsca socjalizacji młodego człowieka,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej ucznia, który powinien zauważyć potrzebę przytulności wnętrza i odpowiedniego wystroju domu,
- wzmocnienie poczucia więzi z rodziną,
- zrozumienia przez uczniów właściwego miejsca w rodzinie,

• WYCHOWAWCZE:
- uczeń współpracuje i współżyje w zespole,
- uczeń samodzielnie wykonuje ćwiczenia,
CELE OPERACYJNE:
Po zajęciach uczeń:
-dostrzeże ważność więzi rodzinnej, która pomaga „wejść w życie”
-bardziej doceni starania rodziców zapewniających potrzeby bytowe i dających poczucie bezpieczeństwa
-rozumie, że jedną z funkcji rodziny jest przekaz norm i wartości
-umie wyjaśnić, na czym polega szczęście w rodzinie oraz jakie postawy i zachowania przyczyniają się do budowania szczęścia w rodzinie
-zwróci uwagę na schludność i estetykę pomieszczeń, które również wpływają na atmosferę domu

FORMY: praca z całą grupą, indywidualna, grupowa
METODY: -dyskusja, rozmowa kierowana, pogadanka z pokazem, praca z tekstem, działania praktyczne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: krzyżówka, karty do pracy indywidualnej (drogowskazy życiowe i hasła), kartki „Niedokończone zdania”, karty pracy: „ O wpływa na szczęście rodzinne?”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Czynności organizacyjno – porządkowe (sprawdzenie obecności, zabawa na powitanie)
2. Wprowadzenie do tematu: Rozwiązanie krzyżówki – Rodzina.
3. Burza mózgów: Uczniowie wypisuję na tablicy określenia, które kojarzą się im z rodziną.
Bezpieczeństwo, wychowanie, pożywienie, opieka, dom, miłość, życie, bycie potrzebnym, schronienie, ciepło, szczęście, pokój, zapomnienie, szacunek, zabawa, pomoc, zaufanie, niespodzianki, radość, prezenty, święta, zwierzęta, przyjaźń, przynależność do społeczności, posiłek, troska, pomoc, ochrona. Także agresja, kłótnie.
4. Rozmowa kierowana .Hasło „rodzina” jest myślą przewodnią naszego spotkania, ponieważ stanowi ogromną wartość dla większości ludzi. Każda rodzina jest inna, ale każdy znajduje w rodzinie wymienione wyżej uczucia. Większość z nich jest pozytywna, dlatego podkreślam i spinam klamrą wszystkie podkreślając, że rodzina to Akademia Dobra.Tym co łączy ludzi w obrębie rodziny jest wspólne zamieszkanie czyli dom. A w nim osoby pełniące najważniejszą rolę w rodzinie: mama, tata, prawni opiekunowie. Spróbujmy się zastanowić – jakie są zadania rodziny?
Faktem jest, że jesteście studentami i to od bardzo dawna. Studiujecie na uczelni i zdaliście już niejeden egzamin, odpowiedzieliście na niejedno pytanie.
-zwrócenie uwagi uczniów na rysunek rodziny
5. Omówienie rysunku przedstawiającego rodzinę.
Na jego podstawie uczniowie odpowiadają kto jest wykładowcą a kto studentem na tej uczelni.
6. Notatka do zeszytu
Dom jest „uczelnią”, która przygotowuje do startu w nieznane. Jest ona
najważniejszą szkołą miłości.
7. Rozmowa nauczyciela z uczniami:
- C rozumiecie pod pojęciem Akademia Dobra ?
- Co studiujemy w Akademii Dobra?
- Jakie drogowskazy życiowe otrzymujemy od profesorów ( rodziców) tej uczelni.

8. Praca indywidualna – ćwiczenie – drogowskazy rodzinne

A/ uczniowie otrzymują kartki z łamigłówką ; według podanego wzoru odszukują hasła zawarte w tabeli i zapisują je
B/ uczniowie odczytują rozwiązane drogowskazy
Odpowiedzi:
1 – wracaj do domu o umówionej godzinie
2 – nie rań ludzi słowem ani uczynkiem
3 – wypełniaj swoje obowiązki
9. Ćwiczenie – co wpływa na szczęście rodzinne a co je uniemożliwia?

A/ uczniowie otrzymują kartki z hasłami. Kółkiem zaznaczają hasła, które budują szczęście rodzinne, natomiast krzyżykiem to, co je niszczy
B/ nauczyciel zapisuje na tablicy tylko te hasła, które zapewniają szczęście rodzinne

10. Zakończenie zajęć: „Niedokończone zdania”
Lubię gdy moja mama........................................
Lubię, gdy mój tata........................................
Moja mama cieszy się kiedy jestem..........................
Mój tata cieszy się kiedy jestem..........................
Lubię z moimi rodzicami......................................
Moja mama martwi się kiedy..................................
Mój tata martwi się kiedy...........................
Złoszczę się kiedy........................................
Moja mama złości kiedy......................................
Mój tata złości się kiedy...................................
Najważniejsze zasada w mojej rodzinie to................
Szczęśliwy jestem kiedy....................................
Moja mama jest szczęśliwa kiedy............................
Mój tato jest szczęśliwy kiedy..............................


Opracowała:
Bernadeta Borzęcka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.