X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24013
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości z działu figury na płaszczyźnie

Konspekt lekcji

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu figury na płaszczyźnie .
1. Cel ogólny lekcji
Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o wielokątach
2. Cele szczegółowe:
a) Uczeń:
- zna związki miarowe poszczególnych rodzajów kątów
- zna podstawowe figury geometryczne (trapez, romb równoległobok, romb, prostokąt, kwadrat)
- zna własności podstawowych wielokątów
- zna własności miar katów w wielokątach
- zna pojęcia koła i okręgu oraz ich elementy
- umie obliczyć brakujące miary kątów przyległych wierzchołkowych, dopowiadających i naprzemianległych
- umie narysować i nazwać podstawowe wielokąty
- umie obliczyć miary brakujących kątów w wielokącie
- umie obliczyć obwody podstawowych wielokątów.
- rozumie związki miarowe poszczególnych rodzajów katów
- rozumie konieczność stosowania odpowiednich przyrządów do rysowania figur geometrycznych
- rozumie zasady konstrukcji geometrycznych

3. Metody i formy pracy:
ćwiczeniowa (rozwiązywanie zadań), praca indywidualna.
4. Środki dydaktyczne: karty pracy, zeszyty.
5. Czas zajęć: 45 minut.
6. Tok lekcji:

Faza lekcji/ Przebieg lekcji/ Nauczyciel/ Uczniowie
Przygotowawcza - sprawy organizacyjne;
- sprawdzenie pracy domowej; - sprawdzenie pracy domowej - odczytują rozwiązania zadań

Realizacyjna - wprowadzenie do tematu lekcji - podaje temat lekcji
- rozdaje karty pracy (Załącznik nr 1), pomaga uczniom rozwiązać krzyżówkę. - rozwiązują krzyżówkę. Wybrani uczniowie odczytują poszczególne hasła krzyżówki.
- realizowanie przez uczniów powierzonych im zadań - rozdaje karty pracy (załącznik nr 2)
nadzoruje pracę uczniów.

(Liczba zadań do rozwiązania uzależniona jest od tempa pracy uczniów.) - rozwiązują zadania. Wybrani uczniowie prezentują rozwiązania na tablicy

Podsumowująca - zebranie i powtórzenie wiadomości.

- zadanie pracy domowej (Załącznik nr 3) - omawia z uczniami ich pracę i napotykane trudności,

- udziela wskazówek dotyczących pracy domowej - odpowiadają na pytania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.