X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23951

"Podglądamy motyle"- konspekt z zajęć otwartych

Temat: Czytanie ze zrozumieniem opowiadania Wiery Badalskiej „ Cztery motylki”. Wykonanie przestrzennego motyla z wykorzystaniem symetrii osiowej. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Cele główne: uczeń zna budowę motyla oraz jego cykl rozwojowy, dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Cele operacyjne: uczeń wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce, umie współpracować w grupie podczas pracy i zabawy, potrafi ruchem, gestem, mimiką przedstawić treść słowną i muzyczną.

Metody: czynna, słowna, oglądowa.

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2., tablica demonstracyjna 70., podręcznik 80-81, 89-90, albumy o motylach, eksponat ważki, lupa, kolorowy papier, klej , nożyczki.


Przebieg zajęć:

Czytanie zagadek o motylach.
Samodzielne czytanie opowiadania Wiery Badalskiej „ Cztery motylki”.
- Podręcznik s.89-90.
Wykonanie poleceń pod testem.
Oglądanie motyli w albumach.
Omówienie budowy motyla.
- Do jakiej grupy zwierząt należą motyle?
- Z jakich części się składają? (głowa, tułów, skrzydła, odnóża, czułki)
- Ile odnóży mają owady, a więc i motyle?
- Do czego motylom potrzebne są czułki?
- Jakie barwy mają motyle?
- Co powiecie o wzorach na skrzydłach motyli?
- Czy na obu skrzydłach motyla jest ten sam wzór?
Omówienie cyklu rozwojowego motyla.
Wykonanie przestrzennego motyla z wykorzystaniem symetrii osiowej.
- Wzajemne oglądanie wykonanych motyli. Wskazywanie symetrycznych wzorów. Omówienie sposobu wykonania kilku identycznych wzorów.
Zabawa ruchowa „ Przeobrażanie motyla”.
- Nauczyciel opowiada, a dzieci ilustrują ruchami jego słowa.
Ćwiczenia dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Rozwiązywanie zadań tekstowych
-Utrwalenie mnożenia w zakresie pierwszej ćwiartki i dodawania w zakresie 60.
- Rozwiązywanie zadań na mnożenie i dodawanie dwoma sposobami.
- stosowanie kolejności wykonywania działań w wyrażeniach bez nawiasów- z dodawaniem i mnożeniem.
Samodzielna praca dzieci podręcznik s. 80-81.
-Wskazywanie wyrazów w liczbie pojedynczej i mnogiej.
-Wykonywanie obliczeń pieniężnych w zakresie 60.
Praca domowa „ Domowniczek” s. 26-27.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.