X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23868
Przesłano:

Odczytywanie informacji z tabel i wykresów. Konspekt lekcji

Konspekt lekcji

Temat: Odczytywanie informacji z tabel i wykresów.
1. Cel ogólny lekcji
Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o wielokątach
2. Cele szczegółowe:
a) Uczeń:
• rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach:
– diagramów
– map
– planów
– schematów
– innych rysunków
• umie odczytać dane z:
– tabeli
• – planu
– mapy
– diagramu
• umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych
• umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu
3. Metody i formy pracy:
ćwiczeniowa (rozwiązywanie zadań), praca indywidualna,
4. Środki dydaktyczne:
wycinki z gazet zawierające diagramy i tabele z danymi, kserokopie danych np. z rocznika statystycznego, Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń.
5. Czas zajęć: 45 minut.


6. Tok lekcji:
Faza lekcji Przebieg lekcji Nauczyciel Uczniowie
Przygotowawcza - sprawy organizacyjne;
- sprawdzenie pracy domowej; - sprawdzenie pracy domowej - odczytują rozwiązania zadań
Realizacyjna - wprowadzenie do tematu lekcji - podaje temat lekcji
- Podczas wspólnego rozwiązywania ćwiczeń A i C z Podręcznika str. 94, 95 nauczyciel objaśnia uczniom
sposoby odczytywania i wykorzystywania informacji przedstawionych na mapie, w tabeli, na wykresie
- rozwiązują Ćwiczenia A i B z podręcznika. Wybrani uczniowie prezentują rozwiązania na tablicy
- realizowanie przez uczniów powierzonych im zadań Nauczyciel dzieli klasę na zespoły, dobierając uczniów losowo. Każda grupa otrzymuje dwa komplety informacji,
do których układa w ciągu 3–4 minut po jednym pytaniu (zadaniu). Następnie grupy wymieniają
się zadaniami, rozwiązują je oraz prezentują odpowiedzi. Grupa otrzymuje punkt za każdą poprawną odpowiedź.
W drugiej turze uczniowie układają pytania do danych, na podstawie których udzielali odpowiedzi, po
czym następuje wymiana danych i zadań, ale z inną grupą niż poprzednio. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
pytania do danych nie mogą się powtarzać (−0,5 punktu za powtórzenie pytania). Uczniowie wykonują powierzone im zadania.

Podsumowująca - zebranie i powtórzenie wiadomości.

- zadanie pracy domowej
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 2–4 str. 42, 43. - omawia z uczniami ich pracę i napotykane trudności, ocenia ich pracę

- udziela wskazówek dotyczących pracy domowej
- odpowiadają na pytania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.