X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23804

Plastelinowe stwory. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Temat zajęć: Plastelinowe stwory.

Czas trwania zajęć: 90 minut
Klasa 3

Cel główny: rozwijanie wyobraźni dziecka

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wygłasza sądy i opinie o ty, czym jest wyobraźnia oraz jakie ma znaczenie w życiu człowieka
- rozwiązuje krzyżówkę
- czyta wiersze z intonacją
- wypowiada się na temat przeczytanego utworu, określa jego charakter
- wykonuje i opisuje stworka z dowolnych materiałów
- wykonuje zadania matematyczne z zastosowaniem czterech podstawowych działań w zakresie 100

Formy pracy:
̶ indywidualna
̶ zespołowa
̶ grupowa

Metody:
- aktywizujące,
- praktyczne,
- eksponujące,
- podające

Środki dydaktyczne:
Plastelina, glina, papier, metal, drut, drewno, tkaniny, różne resztki, narzędzia, klej, krzyżówka, marker, pudełko, karki

Przebieg zajęć:
1.„Pomnik grupy”- zabawa na dobry początek dnia. Klasę dzielimy na mniejsz3e zespoły, mniej więcej 8-osobowe. Każdy zespół wybiera dwóch artystów rzeźbiarzy. Pozostali są „tworzywem rzeźbiarskim”. Zadaniem rzeźbiarzy jest stworzenie pomnika swojego zespołu poprzez ustawienie lub ułożenie pozostałych dzieci. Po skończeniu pracy rzeźbiarze prezentują swój pomnik pozostałym uczniom, objaśniając co przedstawia.
2. Po co jest wyobraźnia?- sądy i opinie.
Nauczyciel przyczepia krzyżówkę na tablicy do uzupełnienia przez dzieci. Chętnie uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają ją.
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem.
1. Nie fałsz (prawda)
2. Przedstawienie na scenie. (występ)
3. Jest pisana wierszem. (poezja)
4. Może być karnawałowa lub dziecięca. (zabawa)
5. Może być w piłkę, planszowa lub komputerowa. (gra)
6. Książeczka lub film dla dzieci. (bajka)
7. Może być np. rybacka, ratunkowa, z żaglem. (łódź)
8. Z ekranem i miejscami dla widza. (kino)
9. Podziwiasz w nim aktorów na scenie. (teatr)
Odczytanie hasła krzyżówki: Wyobraźnia
• Wyjaśnienie pojęcia wyobraźnia (fantazja, pomysłowość)
• Rozmowa o wyobraźni: co to znaczy mieć bogatą lub twórczą wyobraźnię? Do czego może przydać się wyobraźnia? W jakich zawodach może okazać się ona przydatna? W jakich okolicznościach wyobraźnia może się okazać ważna dla uczniów?
3. „Ciaptak”- praca z wierszem J. Brzechwy
• Czytanie wiersza przez nauczyciela z odpowiednia intonacją.
• Odpowiedzi na pytania związane z wierszem: Dlaczego ludzie bali się Ciaptaka? Co o nim mówili? Skąd brały się rożne domysły na temat Ciaptaka?
• Ustalenie elementów fantastycznych i prawdopodobnych w wierszu.
• Ustalenie, kim lub czym może być Ciaptak?
• Definiowanie słów stwór, stworek kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące wygląd Ciaptaka.
4. „Stworek z mojej wyobraźni”- praca plastyczn0-konstrukcyjna z dowolnych materiałów.
• Rozważanie na temat materiałów, z których można zrobić Ciaptaka.
• Projektowanie stworka-wybór materiałów, sposobu konstrukcji, łączenia.
• Wykonanie stworka według projektu.
• Redagowanie opisu stworka według podanego planu.

5. Cześć, to ja! – tworzenie opowiadania przygody ze stworkami.

6. Plastelinowa matematyka- działania w zakresie 100.
Uczniowie w czterech grupach przygotowują karteczki po jednym przykładzie na dodawanie, odejmowanie , mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Karteczki wrzucają do pudełka, mieszają a następnie losują, obliczają wyciągnięte działania i kolejno podaja wyniki.
7. Rundka kończąca zdanie: Warto marzyć, ponieważ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.