X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23772

Propozycje ćwiczeń dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu

Spośród różnorodnych problemów, które mogą wystąpić w ogólnym funkcjonowaniu dzieci w klasach młodszych, bardzo ważne z punku widzenia osiągnięć szkolnych są trudności w nauce czytania i pisania. Czytanie jest bezpośrednio związane z pisaniem, dlatego ważną rzeczą jest, aby nauczyć się poprawnie czytać - od tego bowiem zależy umiejętność pisania.
Ponieważ wczesna interwencja może w znacznej mierze zmniejszyć niepowodzenia ucznia, konieczne jest otoczenie dziecka szczególną troską i opieką terapeutyczną, konieczne też jest uświadomienie rodzicom istoty problemu i sposobów radzenia sobie z nim.

Propozycje ćwiczeń w szkole lub w domu:

Różnicowanie liter o podobnej strukturze:
a)Przeczytaj wyrazy i uporządkuj je;
ułóż osobno te, które zaczynają się literą "m" i osobno te, które zaczynają się na "n"

wyrazy:noga,most,nos,malina,jeden,mata,omlet,słoma,dym, nerka,miska,ona,mama,narty,kamyk,itd.

b)Oznacz cyfrą miejsce "m" lub "n" w wyrazie:

masło(1) koncert(3) smak(2) rynek(3) itd.

c)Przeczytaj i posegreguj wyrazy z "m" i "w" oddzielnie:
m w

wyrazy:masa,wata,rama,Ewa,waza,mak,makaron,wazon,numer,most,
waga,gama,mama,mowa,worek,tama,wrona,mleko,masło,słoma,słowik
wagon,kowal,mrówka,kromka,omlet,maska,smok

d)Podkreśl w wyrazach litery m lub w i pod spodem napisz odpowiednią cyfrę:

np. mleko wata Ewa
1 1 2

e)Uporządkuj podane w punkcie c wyrazy w zależności od miejsca litery m lub w w wyrazie:

1 2 3 4
masa omlet rama słoma
most smok tama słowik

f)Wpisz brakujące litery:b lub d:

.uda, .om, .eska, .ajka, .me.le, lo.y, ry.ak, my.ło, itd.

g)Przeczytaj i ułóż oddzielnie wyrazy z "n" i "u":

n u
wyrazy:noga,buty,nuta,nurek,notes,ucho,komin,ul,nora,burak,buda,kura,suma,nagroda,ulica,upał,numer,zupa,luty,nuda

h)Czytanie par wyrazów z "n" i "u", a po zapamiętaniu pisanie ich z pamięci:
nurek,nuta
numer,mundur
ubranko,tunel
uczennica,nuda
Uwaga!Liczba wyrazów zależy od możliwości każdego dziecka.

Ćwiczenia w czytaniu:
- czytanie krótkich,łatwych tekstów sylabami celem poszerzenia pola czytania i utrwalania pojęcia sylaba:

Słoń-ce świe-ci, Ma-lo-wa-ny wó-zek,
desz-czyk pa-da, pa-ra si-wych ko-ni,
cza-row-ni-ca się pod-kra-da. po-ja-dę da-le-ko,
(L.Staff) nikt mnie nie do-go-ni.
(H. Ożogowska)

- uzupełnianie w wybranym tekście brakujących elementów:znaków diakrytycznych, przestankowych,elementów liter:
np. Ola i Adam maluja(ą)kwiaty(:)tulipany(,)zawilce(,)krokusy i zonkile(ż)(.)

- tworzenie łańcuszka wyrazów:ostatnia sylaba wyrazu stanowi początek nowego wyrazu, np:ryba-bale-leki-kino-noga itd.

- wyszukiwanie w zdaniach ukrytych nazw, np.warzyw:
Pora iść do szkoły.(por)
Bura kotka karmi kocięta.(burak)
Puszcza wydaje się głucha.(szczaw)
Na bazarze panuje wielki ruch.(rzepa)

- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej:
np:tata,poszli,i,kina,Mama,do (Mama i tata poszli do kina.)
piłkę,Paweł,w,gra (Paweł gra w piłkę.)
zakłada,Adam,szalik.,czapkę,i (Adam zakłada czapkę i szalik.);

- czytanie zdań i poprawianie ich:
Kotek szczeka. Kogut ryczy. Krowa miauczy. Piesek pieje.
Lola je klocki. Ola układa zupę.itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.