X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23758
Dział: Gimnazjum

Rocznica odzyskania niepodległości - referat

Rocznica odzyskania niepodległości – referat wprowadzający

11. listopada obchodzimy święto narodowe Polski- Święto Niepodległości. W 1918 roku nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała wolność. W 1785r. mocarstwa rozbiorowe postawiły pieczęcie na akcie odbierającym Polakom największe wartości - wolność i niepodległość. Z mapy Europy starte zostało państwo o powierzchni 780 tyś km² liczące 13 mln mieszkańców. Winy własne i cudze stały się przyczyną zbiorowej tragedii, którą naród okupił ceną krwi w swej późniejszej historii. Państwo nie istniało, lecz naród nie dał się zniszczyć. Przetrwał dzięki pamięci o swej przeszłości, tradycji i kulturze.
Od 1797r. Jan Henryk Dąbrowski, Karol Kniaziewicz i tysiące bezimiennych Legionistów- bohaterów walczyło o „wolną i niepodległą” u boku Napoleona. Po jego klęsce i upadku Księstwa Warszawskiego zaczęła się dla Polaków długa i trudna droga walki o Ojczyznę. Carowie moskiewscy twardą ręka trzymali polskich poddanych, ale ci nie nawykli do niewolniczego jarzma, dumnie podnosili głowy. Doprowadzili do powstania narodowowyzwoleńczego 29 listopada 1830r. Słabo przygotowani do walki z Rosją, przegrali. Rozpoczął się okres niebywałych prześladowań. Cofnięto z urzędów i szkół język polski, wielu patriotów udało się na emigrację. Nadszedł rok 1863. Niespodziewany pobór do wieloletniej służby w carskim wojsku, przyspieszył wybuch kolejnego powstania. Przewaga sił wroga spowodowała jego upadek. Tysiące Polaków zesłano na Sybir na ciężka katorgę. Polacy którzy pozostali na ziemiach polskich poprzez pracę organiczną nad rozwojem gospodarczym ziem i pracę u podstaw nie pozwalali zapomnieć o Ojczyźnie. Czekano na odpowiedni moment, aby po raz kolejny porwać się do walki o wolność.
W 1914r. wybuchła I wojna światowa. Ożywiły się nadzieje Polaków. Państwa zaborcze po raz pierwszy znalazły się we wrogich obozach. Walki między zaborcami dawały szansę na odzyskanie niepodległości. Polacy właściwie ją wykorzystali. Legioniści Józefa Piłsudskiego i Józefa Hallera, legioniści puławscy, „bajończycy” i wielu patriotów przyczyniło się do tego, że o sprawie Polaków było głośno na arenie międzynarodowej i w rezultacie spełniły się marzenia kilku pokoleń Polaków. Dnia 11 listopada 1918 roku cały naród ogarnęła radość, bo Polska była krajem niepodległym. To był pierwszy moment gdy Polacy po wielu latach niewoli poczuli się wolni. Jednak Polskę czekało jeszcze wiele ciężkich momentów: wojna z bolszewikami, II wojna światowa i zależność od Związku Radzieckiego. Droga do pełnej niezależności i demokracji była jeszcze długa i znaczona ofiarami strajków robotniczych i stanu wojennego. Prawdziwą wolność odzyskaliśmy dopiero w 1989 roku. Czasy nam współczesne to dalszy proces tworzenia demokracji oraz dążenie do integracji z Europa, co stawia przed nami nowe wyzwania, jak np. współdziałanie w walce przeciwko terroryzmowi, które stało się największym zagrożeniem dla pokoju współczesnego świata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.