X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23714
Przesłano:

Scenariusze zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna Kasjaniuk
Rodzaj zajęć: korekcyjno - kompensacyjne
Grupa - 2-osobowa (kl.I i II gimnazjum): uczniowie posiadający orzeczenie PPP
Czas realizacji: 45 min.
Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.
Cele ogólne:
- usprawnianie czytania ze zrozumieniem
- ćwiczenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia
- doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
Cele operacyjne: (możliwe do osiągnięcia)
Uczeń:
- ćwiczy technikę czytania
- rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem
- ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową
- doskonali koncentrację i spostrzegawczość
- potrafi samodzielnie pracować
Metody: słowna, praktycznego działania
Środki dydaktyczne: karty pracy ucznia, gry dydaktyczne
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Przebieg zajęć:
Część wstępna:
1. Powitanie uczniów. Zaproszenie do aktywnego udziału w zajęciach.
2. Tangram - uczniowie mają za zadanie ułożyć tangram wykorzystując gotowe karty i elementy.
Część właściwa:
1. Ćwiczenia doskonalące technikę czytania:
• Zlepek literowy – uczniowie mają za zadanie wyszuka w ciągu literowym wyrazy. (karta pracy nr 1)
• Dzielenie zdania na wyrazy – uczniowie dzielą ciąg literowy na wyrazy, które utworzą zdanie.
2. Ciche i głośne czytanie tekstu przez uczniów. Nauczyciel zadaje pytania odnośnie przeczytanego tekstu. Następnie uczniowie uzupełniają zdania na podstawie tekstu.
Część końcowa:
1. Gra edukacyjna „Kot i mysz”.
2. Podziękowanie za zaangażowanie w trakcie zajęć.
3. Pożegnanie.


Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

Prowadzący: Justyna Kasjaniuk

Temat: Usprawnianie motoryki malej.

Cele ogólne:
- usprawnianie dużych i małych grup mięśni ramienia, przedramienia, dłoni i palców
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- ćwiczenia koncentracji uwagi

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- ma orientację w schemacie własnego ciała,
- kształci prawidłowy chwyt pisarski
- kontroluje siłę nacisku
- skupia uwagę na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca

Metody pracy: metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, relaksacja, metoda ćwiczeń praktycznych

Formy pracy: indywidualna

Pomoce: karty pracy, kredki, farby, taca z kaszą, gra dydaktyczna.


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dzieckiem, zaproszenie do wspólnej zabawy i pracy.

2. Ćwiczenia usprawniające duże grupy mięśni ramienia i przedramienia:
a) Faliste ruchy ramion - zabawa w naśladowanie ptaków.
b) Ćwiczenia P. Dennisona: ruchy naprzemienne, leniwa ósemka.

3. Ćwiczenia usprawniające małe grupy mięśniowe dłoni i palców, koordynację wzrokowo – ruchową i koncentrację uwagi:

a) Rozsypywanie kaszy po tacy drobnymi ruchami palców, kreślenie linii, figur na tacy z kaszą według metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

b) Nawlekanie koralików według wzoru (gra dydaktyczna - Nawlekaj nie czekaj).

c) Zagniatanie plasteliny i zapełnianie nią powierzchni kół

d) Malowanie palcami według poleceń nauczyciela

4. Zabawa dydaktyczna – puzzle (dziecko ma za zadanie wyciąć puzzle, ułożyć je w logiczną całość, a następnie przykleić na kartkę i pokolorować)
strzepywanie nitki z rękawa.
5. Ćwiczenia relaksacyjne: otrzepywanie rak z wody, naprzemienne zaciskanie i rozwijanie pięści, strzepywanie nitki z rękawa.

6. Zakończenie. Podziękowanie za udział w zajęciach, prace porządkowe.


Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dzieckiem leworęcznym.

Prowadzący: Justyna Kasjaniuk

Temat: Usprawnianie motoryki rąk ze zwróceniem uwagi na rękę lewą.

Cele ogólne:
- usprawnianie dużych i małych grup mięśni ramienia, przedramienia, dłoni i palców
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- ćwiczenia koncentracji uwagi

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- ma orientację w schemacie własnego ciała,
- kształci prawidłowy chwyt pisarski
- kontroluje siłę nacisku
- skupia uwagę na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca

Metody pracy: metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, relaksacja, metoda ćwiczeń praktycznych

Formy pracy: indywidualna

Pomoce: karty pracy, kredki, farby, taca z kaszą, gra dydaktyczna.


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dzieckiem, zaproszenie do wspólnej zabawy i pracy.

2. Ćwiczenia usprawniające duże grupy mięśni ramienia i przedramienia z wykorzystaniem wiersza (nauczyciel czyta wiersz, dziecko słucha naśladując ruchy rąk.

3. Ćwiczenia usprawniające małe grupy mięśniowe dłoni i palców, koordynację wzrokowo – ruchową i koncentrację uwagi:

a) Rozsypywanie kaszy po tacy drobnymi ruchami palców, kreślenie linii, figur na tacy z kaszą według metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

b) Nawlekanie koralików według wzoru (gra dydaktyczna - Nawlekaj nie czekaj).

c) Zagniatanie plasteliny i zapełnianie nią powierzchni kół.

d) Malowanie palcami według poleceń nauczyciela.

4. Zabawa dydaktyczna – puzzle (dziecko ma za zadanie wyciąć puzzle, ułożyć je w logiczną całość, a następnie przykleić na kartkę i pokolorować) – zał. nr 3.
strzepywanie nitki z rękawa.
5. Ćwiczenia relaksacyjne: otrzepywanie rak z wody, naprzemienne zaciskanie i rozwijanie pięści, strzepywanie nitki z rękawa.

6. Zakończenie. Podziękowanie za udział w zajęciach, prace porządkowe.


Ćwiczenia relaksacyjne — w przerwach ćwiczeń graficznych
- naprzemienne zaciskanie i rozwieranie pięści, z uświadomieniem sobie stanów napięcia i rozluźnienia mięśniowego
- zabawy ruchowe — pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody, strzepywanie nitki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.