X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2370
Przesłano:

Metoda projektu

Metoda projektu – metoda pracy z dziećmi, pochodzi z początków XX wieku i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Początkowo była stosowana w wyższych szkołach zawodowych z czasem upowszechniła się we wszystkich typach szkół.

Prekursorami tej metody byli:
- H.W. Kilpatrick,
- J.A. Stevenson,
- J. Dewey,

Istota metody projektów:
· grupa uczących się sama inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, sama je ocenia,
· nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, jest „podpowiadaczem” wyzwalającym inicjatywę,
· uczniowie łączą działalność umysłową z działaniami praktycznymi – uczenie przez badanie problemu,
· problem badawczy ma wychodzić od dzieci ma wynikać z ich zainteresowań i potrzeb – nie może być narzucony,
· metoda projektu sprawia uczniom radość w samodzielnym poznawaniu rzeczywistości, angażuje intelekt i emocje,
· dziecko jest podmiotem wszystkich działań, musi czuć, że to ono ma istotny wpływ na temat, sposoby rozwiązania problemu, ocenę swojej pracy i osiągnięty wynik,
· zaleta metody to również uczenie się pracy w zespole, komunikowania się między sobą, podejmowania decyzji, dyskusji,

Podział metody projektów na trzy etapy:
Etap I
- wybór i wprowadzenie do tematu,
- ustalenie listy pytań stanowiących podstawę aktywności dziecka,
- ustalenie wspólnych doświadczeń dzieci, przygotowanie siatki tematycznej dotyczącej zasobu wiedzy dzieci,
- sporządzenie listy pytań: „Czego chcemy się dowiedzieć”

Etap II
- wnikliwe zgłębianie tematu przez dzieci, próba odnalezienia przez dzieci odpowiedzi na postawione pytania,
- w trakcie tego etapu dzieci powinny mieć możliwość nabywania pewnych umiejętności, zadawania pytań, posługiwanie się różnymi przyborami, sporządzania rysunków z obserwacji,
- zajęcia terenowe, spotkania z ekspertami, bezpośrednie poznawanie przedmiotów,
- dzieci w trakcie tego etapu przedstawiają zdobytą wiedzę za pomocą rysunków, zapisków, konstrukcji, inscenizacji,
- kiedy zainteresowanie tematem słabnie należy przejść do następnego etapu,

Etap III
- uczniowie ustalają jakimi nowo nabytymi informacjami chcą się podzielić z innymi i w jaki sposób to zrobią,
- nauczyciel przeprowadza dyskusję podsumowującą, analizuje projekt w świetle dokumentacji oraz ocenia, czy osiągnięto zakładane cele.

Przykład projektu „DRZEWA”

Inspiracją do utworzenia takiego projektu byli uczniowie, którzy zadawali nauczycielowi pytania, dlaczego drzewa mają liście ?, po co drzewom kora?, dlaczego świeci słońce?, skąd się bierze deszcz?.....

Etap I
- Ustalenie tematu, wykonanie siatki wstępnej,
- wykonana siatka pozwoliła zweryfikować stan wiedzy uczniów na ten temat,

- siatka rodzi kolejne pytanie: gdzie znajdziemy odpowiedź na te wszystkie pytania?
- wspólne ustalenie źródeł informacji:
- spotkanie z leśniczym,
- wycieczka do lasu,
- wycieczka do tartaku,
- książki, czasopisma, atlasy,
- filmy przyrodnicze,
- Internet
- obserwacja drzew wokół domu i szkoły,
- wycieczka do parku narodowego,
- zajęcia z udziałem nauczyciela przyrody,

Etap II
- ustalenie terminu kolejnych spotkań i zajęć w terenie,
- jeżeli to jest potrzebne, nawiązanie kontaktu z rodzicami i prośba o pomoc,
- zaproszenie do klasy leśniczego,
- prowadzenie obserwacji wokół szkoły i w parku,
- wykonanie rysunków drzew i ich liści,
- obserwacja sadu w pobliżu szkoły,
- szukanie informacji w bibliotece,
- szukanie informacji w gazetach,
- odwiedziny w Parku Narodowym,
- film o roślinności,
- zajęcia z nauczycielem biologii – praca na okazach naturalnych, obserwacja przez mikroskop, rysunki z obserwacji mikroskopowej,
- inscenizacja „O czym mówią drzewa?”

Etap III

- podsumowanie pracy – album o lesie z ilustracjami i obrazkami,
- praca z siatką z I etapu- odpowiadanie na pytania, dyskusje, oglądanie wspólnych prac,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.