X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23512
Przesłano:

Czy jestem Mistrzem? - klasowy turniej wiadomości i umiejętności. Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie III

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W KLASIE III
SZKOŁY

OŚRODEK TEMATYCZNY: Ja to umiem, ja to wiem.
TEMAT: Czy jestem Mistrzem?- klasowy turniej wiadomości i umiejętności.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut

ZAMIERZONE CELE ZAJĘĆ:
-określenie stopnia przyswojenia i zrozumienia zadań z zakresu różnych obszarów edukacji,
-sprawdzenie wiadomości i umiejętności w zakresie standardów: I-czytanie, II-pisanie,
III-rozumowanie ,IV-korzystanie z informacji, V-wykorzystanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).
-samoocena zdobytych wiadomości i umiejętności.

METODY: słowne, oparte na posługiwaniu się tekstem, działalności praktycznej.
FORMY: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Czynności organizacyjno-porządkowe.

2.Podanie tematu zajęć-rozwiązanie działań matematycznych. (rach. pamięciowy)
Uporządkowanie wyników rosnąco.

CZY JESTEM MISTRZEM?-TURNIEJ.

Czy

27:9= jes

40:8= tem

24:3= Mis

90:9= trzem

6*7= ?

9*5= -

7*7= tur

8*9= niej.

9*9=

3.Zapoznanie z regulaminem turnieju.

Regulamin turnieju:
1.W turnieju biorą udział wszyscy uczniowie kl.III.
2.Turniej podzielony jest na kilka zadań.
3.Każdy trzecioklasista samodzielnie wykonuje kolejne zadania.
4.Za każdą dobrze udzieloną odpowiedź otrzymuje punkt.
5.Zadanie specjalne - praca w grupie.

Dobre rady:
-Pracuję w ciszy.
- Nie podpowiadam.
- Gdy skończę cierpliwie czekam na pozostałych.
W grupie:
- Dyscyplina.
- Współpraca.
4.Przeprowadzenie turnieju.


ZADANIE I. Standard I, III

Uczniowie losują zagadki, odczytują je głośno i słownie udzielają na nie odpowiedzi.

ZADANIE II Standard III (rozumienie tekstu i umiejętność wnioskowania).

Nauczyciel czyta tekst pt.: ”Zimowe wakacje”.
Uczniowie odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem.


ZADANIE III Standard II

Zapisywanie na tablicy wyrazów z trudnością ortograficzną.

Zwierzęta, wiewiórka, pożywienie, odważni, huśta się, łyżwy, górka, drzewa, Hania


ZADANIE IV

Ułożenie słowne zdania z wyrazem, który uczeń zapisał na tablicy.

ZADANIE V Standard II

Zapisanie tego zdania.


ZADANIE VI Standard III

(Umiejętność dobierania przymiotników do rzeczowników z uwzględnieniem zgodności formy).

Do podanych rzeczowników dodaj przymiotnik:

zima-...... muzyka, słońce, drzewa, klasa, uczennica, wiewiórka, dzieci, góry,


ZADANIE VII Standard V

(Umiejętność nazywania poznanych części mowy).

Jakie to części mowy?- umieść w tabeli.

rzeczowniki czasowniki przymiotniki liczebniki
orzech
Hania
zając usiadła
uczą się
ciekawy
górski
siedem
dwanaście


ZADANIE VIII Standard IV

(Umiejętność wybierania źródeł informacji).

Praca w grupach.
Z czego skorzystacie?

I grupa – Chcecie sprawdzić pisownię wyrazu : jarzyny.

II grupa - Chcecie poszukać wiadomości o Grenlandii?

III grupa – Wybieracie się na wycieczkę do stolicy Polski
Chcecie na mapie znaleźć to miasto.

IV grupa -Chcecie znaleźć ilustrację, poszukać informacji o niedźwiedziu polarnym.


ZADANIE IX Standard II, III, V

(Umiejętność rozwiązywania zadania z treścią).

Każdy uczeń śledzi tekst i wykonuje obliczenia (słowne).


5.Podsumowanie zajęć i samoocena uczniów.

Byłem na zajęciach bardzo aktywny.
Nie byłem na zajęciach aktywny.
Pracowałem bardzo dobrze.
Mogłem pracować lepiej.
Wiem bardzo dużo i dlatego jestem z siebie zadowolony.
Wiem jeszcze za mało i dlatego muszę jeszcze popracować.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.