X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23467
Dział: Analiza

Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia

Badanie wyników nauczania w klasie szóstej zostało przeprowadzone w dniu 20 maja 2013 roku. W badaniu wzięło udział 7 uczniów. Głównym narzędziem badawczym był test diagnostyczny.

Test sprawdzał rozpoznawanie struktur gramatycznych oraz ich budowę, znajomość słownictwa, tłumaczenie zdań na język angielski, sytuacje komunikacyjne, redagowanie wypowiedzi pisemnej, rozumienie tekstu czytanego. Test składał się z 10 zadań. Za poprawne rozwiązanie całego testu uczeń mógł uzyskać 86 punktów.

Badanie oparte było na treściach Podstawy Programowej przewidzianych do realizacji w klasach IV- VI szkoły podstawowej. Test diagnostyczny opierał się na podręczniku „New English Zone 1,2,3”. Prace uczniów oceniono zgodnie z zakresem wymagań edukacyjnych z języka angielskiego.

Punktacja zadań
Nr zdania Badana wiedza i umiejętności Maksymalna ilość punktów
2,8. Znajomość słownictwa. 20
3. Tłumaczenie zdań na język angielski. 10
6. Redagowanie wypowiedzi pisemnej. 10
10. Sytuacje komunikacyjne. 4
4,5,7,9 Znajomość struktur gramatycznych. 37
1. Rozumienie tekstu czytanego 5

Łącznie: 86 pkt

Poziomy opanowania przez uczniów wiedzy w zakresie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego.
b. niski0 – 29% niski30-49% średni50-74% wysoki75-85% b. wysoki86-100%

Znajomość słownictwa.
Zadania 2 i 8 sprawdzały przekrojową znajomość słownictwa w oparciu o poszczególne działy w podręczniku. Za zadania te można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. W trakcie wykonywanie zadania uczeń musiał: podać angielskie odpowiedniki polskich wyrazów.

Wynik:
Nr zadania Wynik punktowy grupy Wynik procentowy grupy
2. 5.2/10 52%

8. 5.4/10 54%

Tłumaczenie zdań na język angielski.

Zadanie trzecie polegało na przetłumaczeniu prostych zdań z języka polskiego na język angielski. Za zadanie trzecie można było uzyskać maksymalnie 1o punktów. W trakcie wykonywanie zadania uczeń musiał: użyć odpowiedniego czasu gramatycznego tak, aby poprawnie przetłumaczyć zdanie.

Wynik:
Nr zadania Wynik punktowy grupy Wynik procentowy grupy
3. 4.2/10 42%
Redagowanie wypowiedzi pisemnej
Celem zadania szóstego było napisanie o sobie ( wygląd, zainteresowania, obowiązki, rodzina) Za to zadanie uczeń mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Wynik:
Klasa Wynik punktowy grupy Wynik procentowy grupy
VI 5.1/10 51%
Użycie struktur gramatycznych w zdaniach.

Zadanie 4,5,7,9 sprawdzało umiejętność użycia struktur gramatycznych w języku angielskim. Za zadania można było uzyskać maksymalnie 37 punktów. Uczniowie zdobyli 40% możliwych punktów.

Wynik:
Nr zadania Wynik punktowy grupy Wynik procentowy grupy
4. 2.5/10 26%
5. 3.4/10 34%
7. 6.7/10 67%
9. 2.2/7 32%

Sytuacje komunikacyjne
Zadanie 10 miało na celu sprawdzenie umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego. Za zadanie można było uzyskać 4 punkty.

Wynik:
Klasa Wynik punktowy grupy Wynik procentowy grupy
VI 3.0/4 75%

Rozumienie tekstu czytanego.

Celem zadania 1 przeczytanie tekstu i na podstawie informacji zaznaczyć czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Za to zadanie uczeń mógł uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Wynik:
Klasa Wynik punktowy grupy Wynik procentowy grupy
VI 2.4/5 49%

Średnie wyniki:
Wynik punktowy(max 86 p)42
Wynik procentowy(%) 49%

Zestawienie udziału uczniów w poziomach opanowania wiedzy w zakresie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego:
0% - 30% 31% - 50% 51% - 70% 71% - 85% 86% - 100%
Klasa VI 1 1 4 1 0

Zadania najtrudniejsze

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie 4,5,9 wymagające znajomości zastosowania struktur gramatycznych. Średnia zdobytych punktów to 40% możliwych punktów.

Zadania najłatwiejsze

Najłatwiejszym zadaniem okazało się zadanie 10,7 dotyczące reagowania w sytuacjach życia codziennego.
Łatwym zadaniem okazało się także zadanie 2,8 dotyczące znajomości słownictwa.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego badania wyników nauczania można stwierdzić, iż w stopniu niezadowalającym zostało opanowane przez uczniów praktyczne zastosowanie struktur gramatycznych. Na III etapie kształcenia ( gimnazjum) należy zwrócić szczególną uwagę na konkretne ćwiczenia umożliwiające uczniom opanowanie umiejętności zastosowania struktur gramatycznych.

W stopniu zadowalającym uczniowie opanowali zakres słownictwa dla II etapu edukacyjnego, a także umiejętność reagowania w sytuacjach życia codziennego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.