X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23382
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Czy znasz swoje korzenie? Lekcja dwugodzinna, poświęcona realizacji zagadnień z edukacji regionalnej

Lekcja dwugodzinna, poświęcona realizacji zagadnień z edukacji regionalnej

Temat: Czy znasz swoje korzenie?
I. Cele dydaktyczne:
Uczeń:
- zna pojęcie „tradycja”, „drzewo genealogiczne”,
- rozumie pojęcia „stryj”, „stryjenka”, „świekra”, „wujenka”
-zna historię własnej miejscowości,
- wzbogaca słownictwo dotyczące domu i rodziny,
- potrafi korzystać ze słowników, np. języka polskiego,
-potrafi wskazać zabytki i historyczne Małogoszcza,
- potrafi wymienić zasłużonych mieszkańców regionu.
II. Cele wychowawcze:
- uświadomienie wagi znajomości własnych korzeni,
- wytworzenie poczucia wspólnoty narodowej,
- kształtowanie właściwej postawy wobec pochodzenia uczniów, ich rodziców i dziadków,
- wzbudzanie uczuć miłości do kraju przodków i podtrzymywanie pamięci o historii własnego regionu,
-kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i korzystania z różnych źródeł wiedzy.

III. Środki dydaktyczne;
- materiały zgromadzone przez uczniów: zdjęcia, pamiątki rodzinne,
- plansze przedstawiające drzewa genealogiczne (przygotowane przez uczniów)
- kartki z zadaniami dla grup, karteczki do zapisywania indywidualnych wniosków, plansze do wykonania plakatu będącego efektem pracy poszczególnych grup,
- „Słownik języka polskiego”.
IV. Metody:
1. Podające: pogadanka, prelekcja.
2. Problemowe: „burza mózgów”, dyskusja dydaktyczna.
3. Praktyczne: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia słownikowe.
V.Formy pracy:
-indywidualna,
-grupowa,
-zbiorowa


VI. Przebieg lekcji

Wstęp
1. Czynności organizacyjne;
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia dyskusji pisemno- ustnej połączonej z wizualizacją (uczniowie odpowiadają pisemnie na kilka pytań- odpowiedzi zapisują na różnokolorowych karteczkach).
4. Podział klasy na grupy w celu analizy i opracowania w formie plakatu odpowiedzi na poszczególne pytania.

Część właściwa
„Moja rodzina”
1. Rozmowa na temat naszych związków z tradycją, wagi znajomości własnych korzeni.
2. Przedstawienie przez liderów grup wyników pracy zespołów: prezentacja zwizualizowanych odpowiedzi- plakatów, które dają obraz poglądów całej grupy na dany problem. (karteczki dają odpowiedź na pytania: „Co to jest tradycja, jak rozumiesz to pojęcie?”, „Czy należy znać swoje korzenie?”, „Dlaczego należy znać swój rodowód?”)
3. Ćwiczenia słownikowe: poznanie słownikowej definicji słowa „tradycja”, porównanie jej z uczniowskimi odpowiedziami.
4. Rola rodziny w życiu człowieka, obowiązki wynikające z bycia członkiem rodziny- „burza mózgów’
5. Prezentacje przygotowanych przez uczniów materiałów: zdjęć, pamiątek rodzinnych (pokaz z objaśnieniem)
6. Przedstawienie drzewa genealogicznego własnej rodziny, objaśnienie terminu.
7. Aktywacja słownictwa wychodzącego z użycia- „Czy wiesz, jak zwracać się do krewnych?”
(ćwiczenia słownikowe- wyjaśnienie pojęć- stryj, stryjenka, wujenka, świekra)

„Moja miejscowość „

8. Historia Małogoszcza- prelekcja (wygłoszona przez ucznia, nauczyciela lub zaproszonego prelegenta)
9. Sylwetki osób, które odegrały znaczącą rolę w historii naszego regionu (na
podstawie przygotowanych materiałów, z wykorzystaniem technologii
informacyjnej ).
Podsumowanie

1. Utrwalenie wiadomości- „Czego nauczyła nas dzisiejsza lekcja? Jakie wartości są w życiu ważne?”
2. Zadanie pracy domowej- „Opisz, jak będzie wyglądać Twoja miejscowość za 100 lat.”
3. Praca domowa dla chętnych- „Wizja malarska Twojej miejscowości za 100 lat.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.