X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2338

MIty - opowieści o bogach i bohaterach. Scenariusz lekcji

I. Założenia metodyczne:

Czas: 45 minut

Cele ogólne: Poznanie wybranych mitów greckich i rzymskich.

Cele operacyjne: Po zakończeniu lekcji uczeń pamięta:
- pojęcie "mit", "mitologia",
- tytuły utworów Homera,
- trzy wybrane mity,
- głównych bohaterów "Iliady" i "Odysei".
Rozumie:
- wyżej wymienione pojęcia,
- rolę mitów w życiu Greków i Rzymian,
- symboliczne znaczenie wyrażeń: "pięta Achillesa", "koń trojański", "syzyfowa praca",....
Potrafi:
- opowiedzieć trzy dowolne mity,
- dostrzec różnicę między rzeczywistością mitologiczna a historyczną,
- wskazać na mapie Troję.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik do historii,
- atlasy historyczne,
- J. Parandowski "Mitologia",
- Fragmenty "Iliady" Homera,
- R. Graves "Mity starożytnej Grecji",
- Słownik szkolny. Mitologia grecka i rzymska,
- W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury,
- W. Markowska, "Mity greckie", Warszawa 1982,
- kaseta video z nagraniem filmu "Herkules".

Metody pracy: praca z podręcznikiem, słownikiem, mapą; rozmowa nauczająca, opowiadanie, praca w grupach pod kierunkiem nauczyciela, scenki improwizowane.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

II. Tok lekcji

1. Czynności organizacyjno - porządkowe.
2. W rozmowie nauczającej przypominamy wiadomości dotyczące głównych bogów greckich i rzymskich oraz form oddawania im czci. Informujemy, że na lekcji zapoznamy się z wybranymi "opowiadaniami" z życia w/w bogów, które to nazywamy mitami.
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. Uczniowie przy pomocy odpowiednich słowników wyjaśniają termin "mit", "mitologia" (zapisują do zeszytu).
5. Nauczyciel objaśnia uczniom pochodzenie mitu oraz rolę jaką pełniły w życiu Greków i Rzymian.
6. Podział uczniów na 4 grupy. Przydzielenie zadań. (Uwaga! Uczniowie na lekcji poprzedniej otrzymali do przeczytania kserokopię wybranych tekstów)
Grupa I: fragment "Iliady" Homera
Grupa II: fragment "Odysei" Homera
Grupa III: mit "Demeter i Kora" (wg W. Markowskiej)
Grupa IV: mit "Syzyf" (wg J. Parandowskiego)

KARTA PRACY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP
1. Zorganizujcie pracę w grupie, wybierzcie lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Zdecydujcie o miejscu, w którym będziecie pracować.
3. Wykonajcie następujące polecenia:
- scharakteryzujcie postaci występujące w micie,
- opowiedzcie treść mitu (możecie wykorzystać różne formy wypowiedzi np.: list, streszczenie, opowiadanie, wywiad),
- odegrajcie krótką scenkę dramatyczną (może być forma pantomimy) do wybranego mitu lub jego epizodu.
4. Zadbajcie o ciekawy styl i bogate słownictwo.
5. Zaprezentujcie wyniki swej pracy w sposób atrakcyjny.
Czas pracy: 10 minut
Czas prezentacji: ok. 5 minut
7. Prezentacja poszczególnych grup.
8. Omówienie i ocena pracy każdej z grup.
9. Na zakończenie lekcji nauczyciel pokazuje uczniom zdania, napisane na paskach kolorowego brystolu.

Matematyka jest moją piętą Achillesa.
Sprzątanie twego pokoju to syzyfowa praca.
Przed klasówką zachowałem olimpijski spokój.

Uczniowie wyjaśniają znaczenie wyróżnionych związków frazeologicznych w zdaniach.

10. Podsumowanie lekcji. Wyciągnięcie wniosków.
11. Obejrzenie fragmentów filmu "Herkules".
12. Zadanie pracy domowej:
Napisz, jaką rolę odgrywały mity w życiu Starożytnych Greków?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.