X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23331
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz obchodów Dnia Ziemi

Scenariusz obchodów Dnia Ziemi

Obchody Dnia Ziemi będą miały formę rywalizacji międzyklasowej. Przedstawiciele uczniów poszczególnych klas wezmą udział w kolejnych etapach konkursowych. Po zakończeniu wszystkich etapów jury dokona wyboru zwycięskiej klasy, której uczniowie w nagrodę uzyskają jeden dzień bez odpytywania.

Cele obchodów:
- propagowanie wiedzy i proekologicznej wśród uczniów,
- promowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu.

Przebieg imprezy:
- powitanie przez prowadzących i przypomnienie genezy obchodów Światowego Dnia Ziemi,
- przedstawienie prezentacji multimedialnych na temat środowiska naturalnego i jego współczesnych zagrożeń opracowanych wcześniej przez przedstawicieli poszczególnych klas,
- konkurs na najciekawsze zdjęcie o tematyce ekologicznej,
- konkurs na najlepszy plakat i hasło promujące ochronę środowiska,
- prezentacja mody ekologicznej,
- konkurs wiedzy na temat ekologii,
- głosowanie jury i wyłonienie zwycięzców,
- podsumowanie imprezy, ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie dyplomów uczniom zwycięskiej klasy.

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

1. Uporządkowaną wymianę gatunków w biocenozie, prowadzącą do przeobrażenia się prostych ekosystemów w bardziej złożone nazywamy:

a. następstwem
b. sukcesją
c. konkurencją
d. wymieraniem

2. Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie konsumentów I rzędu:
a. bielinek kapustnik, pijawka lekarska, ropucha szara, łoś
b. biedronka siedmiokropka, paź królowej, wiewiórka pospolita, dzik
c. ślimak winniczek, stonka ziemniaczana, rusałka pawik, żubr
d. pasikonik zielony, jaszczurka zwinka, dzięcioł duży, jeleń szlachetny
3. Pierwszą objętą w Polsce ochroną gatunkową rośliną był (była):

a. kosodrzewina
b. grzybień
c. cis
d. limba

4. „Obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Mogą być one objęte ochroną ścisłą lub częściową”. Opis dotyczy:

a. parku narodowego
b. parku krajobrazowego
c. obszaru chronionego krajobrazu
d. rezerwatu przyrody

5. Gatunki informujące o stopniu zanieczyszczenia środowiska to:

a. Gatunki wskaźnikowe
b. Eurybionty
c. Stenobionty
d. Destruenci

6. Freony dostające się do atmosfery są w głównej mierze przyczyną:
a) kwaśnych deszczy b) eutrofizacji wód c) efektu cieplarnianego d) rozrzedzenia ozonu
7. Przyczyną eutrofizacji wód mogą być:

a. ścieki przemysłowe bogate w związki metali ciężkich
b. spływy powierzchniowe z pól bogate w związki fosforowe
c. kwaśne deszcze
d. gazy szlachetne

8. Wypalanie traw jest:

a. zabiegiem służącym użyźnianiu gleb
b. zabiegiem ograniczającym rozwój chwastów
c. zabiegiem przyspieszającym obieg materii
d. zabiegiem przyczynianiem się do degradacji gleb

9. Lista zwierząt zagrożonych wyginięciem zawar¬ta jest w tzw.

a. Czerwonej Księdze Zwierząt
b. Wielkiej Księdze Zwierząt
c. Zielonej Księdze Zwierząt
d. Księdze Zwierząt Chronionych

10. Który zestaw zawiera wyłącznie nazwy zwierząt znajdujących się w Polsce pod całkowitą ochroną?

a. jesiotr zachodni, szczur wędrowny, czapla siwa,
b. ropucha paskówka, żmija zygzakowata, bóbr europejski,
c. minóg rzeczny, wróbel domowy, kukułka, kuropatwa
d. jeż, żółw błotny, mysz polna, pijawka lekarska

11. Który z zestawów zawiera wyłącznie nazwy ro¬ślin będących w naszym kraju pod ochroną?

a. cis pospolity, łopian pajęczynowaty, bluszcz pospolity, długosz kró¬lewski,
b. grążel żółty, wrzos pospolity, koniczyna polna, lilia złotogłów
c. bratek polny, podrzeń żebrowiec, orlik pospo¬lity, mniszek pospolity
d. grzybień biały, języcznik zwyczajny, dziewięćsił bezłodygowy, limba

12. Zwiększenie się ilości dwutlenku węgla w at¬mosferze wywołuje:

a. efekt cieplarniany
b. kwaśne deszcze
c. eutrofizację wód
d. dziurę ozonową

13. Ozon jest to:

a. trójatomowa cząsteczka tlenu
b. inna nazwa tlenu atmosferycznego
c. dwuatomowa cząsteczka tlenu
d. inna nazwa związków tlenu

14. Składnikami zanieczyszczeń powietrza, które w połączeniu z wodą dają tzw. kwaśne opady, są:

a. tlenki metali ciężkich
b. tlenki ołowiu i siarki
c. tlenki azotu i siarki
d. dwutlenek węgla i ozon


Odpowiedzi:1.b, 2.c, 3.c, 4.d, 5.a, 6.d,7.b,8.d, 9.a, 10.b, 11.d, 12.a, 13.a, 14.c

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.