X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23317
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podróż do krainy figur geometrycznych - diagnoza umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich

Temat zajęć: Podróż do krainy figur geometrycznych

Cele ogólne:
-Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
-Klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru

Cele operacyjne - Dziecko:
- zna nazwy figur geometrycznych, potrafi je odszukać za pomocą dotyku, wzroku
- przestrzega reguł zabawy
- potrafi odróżniać figury geometryczne pod względem koloru, kształtu, wielkości,
- porządkuje figury według koloru, kształtu
- uważnie słucha poleceń nauczyciela i dokładnie stara się je wykonać
- potrafi opisać brakująca figurę
- odszukuje przedmioty o określonym kształcie
Metody:
-czynne: zadania stawiane dzieciom do wykonania, samodzielne doświadczenia;
-słowne: rozmowa, objaśnianie, instrukcja;
-oglądowe: obserwacja, pokaz.
Formy pracy: grupowa, indywidualna, zbiorowa.
Pomoce dydaktyczne:
Figury geometryczne płaskie wycięte z papieru kolorowego, figury – naklejki dla dzieci, kostka do zabawy z figurami geometrycznymi, nagranie wesołej, tanecznej muzyki
z magnetofonu, czarodziejski worek, figury przestrzenne do magicznego worka, figury papierowe do pracy plastycznej.


Przebieg:
1. Wprowadzenie w temat zajęć
Nauczyciel tłumaczy dzieciom, ze zabiera ich w podróż do krainy figurandii gdzie czeka ich mnóstwo figur. Lecz aby wyruszyć w podróż samolotem do tej krainy do musimy mieć bilety – figury geometryczne. Wspólne przypomnienie nazw i wyglądu figur geometrycznych. Rozdanie dzieciom biletów- figur, które dzieci nalepiają na ubranie.
2. Podróż do krainy figur geometrycznych – zabawa ruchowa.
Dzieci poruszają się po sali, udając lot samolotu.
3. Zabawa w kręgu – „przedstaw się figurą”.
Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na różnice w kształcie kolorze i wyglądzie figur - biletów, które dzieci maja przylepione na ubraniu. Określenie różnic w wyglądzie figur przez wskazane dzieci. Następnie każde dziecko przedstawia się figurą, którą ma umieszczoną na ubraniu. Określa jej kształt wielkość i kolor.
4. „Taniec figur” – zabawa ruchowa
Nauczycielka włącza wesołą muzykę zapraszającą dzieci do tańca. Gdy gra muzyka dzieci tańczą według polecenia nauczycielki: Tańczymy w kole wg. Kształtów figur, tańczymy wg. kolorów figur, tańczą razem w kole małe figury, tańczą razem w kole duże figury – te dwa ćwiczenia wykonywane są równocześnie.
5. Zabawa z kostką do gry zawierającą kształty
Dzieci z wylosowaną z kostki figurą wykonują odpowiednie zadanie. Np. kwadrat- robimy przysiad, Trójkąt- robimy pajacyk, koło- kręcimy się w kółko, prostokąt - skaczemy wysoko.
6. Zabawa „Prosimy gościa”
Nauczyciel rozkłada na dywanie dwie lub trzy figury różnego kształtu, koloru
i wielkości. Następnie prosi jedno dziecko o nazwanie i określenie tych figur. Po wykonaniu zadania dziecko odchodzi na bok, a w tym czasie nauczyciel prosi wybrane dziecko
o zabranie i schowanie jednej z figur. Dziecko wraca i jego zadaniem jest odgadnąć, jaka figura zniknęła.
7. „Czarodziejski worek”.
Każde dziecko wkłada rękę do magicznego woreczka i po kształcie próbuje odgadnąć jaka figurę ma w ręce. Sprawdzenie poprawności zadania. Szukanie w sali przedmiotów, które mają w swoim kształcie daną figurę.
8. Powrót z krainy figurandii
Każde dziecko „na pamiątkę” podróży do figurandii zabiera z rozsypanych na dywanie figur. Taką figurę, jaką ma przylepioną na ubraniu. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. Powrót samolotem z podróży.
9. „Kolorowy latawiec”-praca popołudniowa przy stolikach.
Dzieci otrzymują narysowany na kartce latawiec. Za zadanie mają ozdobić go elementami podstawowych figur geometrycznych wyciętymi z papieru kolorowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.