X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2330
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III - Zakwitła kalendarzowa wiosna

Temat bloku: Wszystko się zmienia

Temat dnia: Zawitała kalendarzowa wiosna.

Zapis w dzienniku: Ciche czytanie ze zrozumieniem zagadek o wiośnie i o marcu.
Wypowiedzi ustne uczniów na temat zmian w świecie roślin i zwierząt w różnych porach
roku. Zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Przysłowia o wiośnie. Rozwiązywanie zadań z treścią-obliczenia kalendarzowe.

Cele główne:
• doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
• wzbogacenie słownictwa dziecka z zakresu treści przyrodniczych
• wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na określony temat
• uwrażliwienie na ochronę otaczającej nas przyrody
• doskonalenie techniki rachunku pamięciowego

Cele szczegółowe:
• Wymienia nazwy pór roku
• potrafi opisać ilustrację za pomocą wielozdaniowej wypowiedzi ustnej
• układa i zapisuje kilka zdań na temat wiosennych zwiastunów
• logicznie i poprawnie rozwiązuje zadania z obliczeń kalendarzowych
• układa hasła o ochronie wiosennych kwiatów
• potrafi ułożyć z rozsypanki wyrazowej przysłowia o wiośnie
• udziela prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania związane z porami roku

Metody: Słowne-rozmowa , opis i obserwacja, działań praktycznych, problemowe,
praca z tekstem,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: nagranie „ Cztery pory roku-Wiosna” Vivaldiego,
ilustracje wiosennych kwiatów, ilustracje czterech pór roku, karty pracy "Wesoła szkoła"

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Powitanie

2.Odczytanie zaszyfrowanego hasła-( PORY ROKU)-praca indywidualna.
Uczniowie wymieniają nazwy pór roku. Odpowiadają na pytanie- Jaka pora roku zawitała do nas 21 marca?
Rozwiązywanie krzyżówki, której hasłem jest WIOSNA- praca w grupach.

3.Słuchanie i określenie nastroju muzyki w utworze Vivaldiego „Cztery pory roku”- WIOSNA.
4.Wypowiedzi uczniów na temat cech charakterystycznych pór roku na podstawie ilustracji, własnych obserwacji i spostrzeżeń, a także na temat zmian w świecie roślin i zwierząt w różnych porach roku.
Uczniowie z pudełka z napisem „ROK” wybierają kartoniki z nazwami miesięcy, układają je we właściwej kolejności w danej porze roku (WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA.

5.Obliczenia kalendarzowe – Karta pracy

6.Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza pt. „Przyszła pani Wiosna”.
Omówienie treści i nastroju wiersza przez uczniów.

7.Wypowiedzi uczniów na temat oznak wiosny.
-Jakie są oznaki wiosny?
-Co charakteryzuje marcową pogodę?
-Czy lubicie wiosnę i dlaczego?
-Wymień wiosenne miesiące?
-Jakie znacie wiosenne przysłowia?

8.Układanie przysłów z rozsypanki wyrazowej-praca w grupach zróżnicowana.
Odczytanie prawidłowo ułożonych przysłów- ewentualnie korekta i zapisanie ich do zeszytów:
• W MARCU JAK W GARNCU
• ŚNIEG MARCOWY OWOCOM NIEZDROWY
• NA ŚWIĘTEGO GRZEGORZA IDZIE ZIMA DO MORZA
• NA ZWIASTOWANIE PRZYBYWAJ BOCIANIE

9.Odgadywanie nazw wiosennych kwiatów.
Nauczyciel rytmicznie wymawia i wyklaskuje nazwy kwiatów( poplątane sylaby), uczniowie odgadują prawidłowe nazwy i zapisują je na tablicy:

nek-pier-wios (pierwiosnek)

kus- kro ( krokus)

biś- nieg- prze ( przebiśnieg)

san- ka –sa (sasanka)

lec- wi- za ( zawilec)

Uczniowie wypowiadają się na temat wiosennych kwiatów, zwracają uwagę na kolor, kształt i wielkość, a następnie wypełniają kontury kwiatów odpowiednimi kolorami.

10.W zbiorze podanych liter uczniowie wykreślają, co 3 literę, a z pozostałych liter
tworzą hasło:

PIERWSZE WIOSENNE KWIATY DZIKO ROSNĄCE SĄ POD OCHRONĄ.

11.Zakończenie lekcji-powtórzenie poznanych wiadomości za pomocą zabawy (drama).
Konferencja prasowa z udziałem pór roku.
Konferencję prowadzi wybrany uczeń. Cztery osoby utożsamiają się z daną porą roku. Pozostali uczniowie występują w roli dziennikarzy i zadają pytania wybranym porom roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.