X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23270
Przesłano:
Dział: Internat

Sprawozdanie z pracy wychowawczej w internacie za I semestr roku szkolnego 2013/2014

Sprawozdanie z pracy wychowawczej w internacie
za I semestr roku szkolnego 2013/2014
Grupa dziewcząt

Na początku roku szkolnego grupa dziewcząt liczyła 30 osób. Obecnie jej stan wynosi 29, w tym: 4 uczennice LO, 4 uczennice
im. Czarnieckiego w Kozienicach, 18 uczennic Technikum,
2 uczennice Zasadniczej szkoły Zawodowej i 1 uczennica Gimnazjum OHP.
Średnią ocen powyżej 4,0 za I semestr nauki osiągnęły uczennice
Zespołu Szkół Nr 1:
.......................
.......................
.......................

Sytuacja szkolna:

Dziewczęta klas I miały problem w przyzwyczajeniu
się do nowej sytuacji szkolnej. Wśród niektórych wychowanek wystąpiły braki gimnazjalne z poszczególnych przedmiotów (głównie języków obcych i nauk ścisłych).
Pojawił się problem z systematycznością i motywacja do nauki. Dziewczęta miały trudności z utrzymaniem pełnej frekwencji szkolnej, pojawiły się wagary i celowe unikanie zajęć szkolnych.

Oceny niedostateczne otrzymały:
....................
....................
....................

Sytuacja materialna i rodzinna:

Wychowanki pochodzą z rodzin o różnym stopniu zamożności, większość z rodzi wielodzietnych, nierzadko
z problemem alkoholowym i bezrobociem.

Problemy wychowawcze:

1. Problemy adaptacyjne
2. Konflikty rówieśnicze
3. Nieprzestrzeganie higieny osobistej
4. Nieposzanowanie mienia internackiego
5. Wagary
6. Braki w kulturze osobistej
7. Niestosowanie się do Wewnętrznego Regulaminu Internatu i rozkładu dnia w Internacie
8. Stosowanie używek (palenie papierosów)

Podjęte środki zaradcze:

1. Rozmowy indywidualne na temat poszczególnych problemów szkolnych i osobistych, dostosowane do możliwości rozwojowych wychowanków
2. Spotkania w grupie poświęcone kształtowaniu nawyków higieniczno-porządkowych
3. Angażowanie do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach
i imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie internatu
4. Zachęcanie do zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania
się, uprawiania sportu (korzystania z Sali gimnastycznej, siłowni, basenu, boiska szkolnego)
5. Rozbudzenie zainteresowań, zdolności
6. Pogadanki dotyczące szkodliwości nałogów
7. Kontakt z rodzicami (opiekunami) – telefoniczny, osobisty
– omawianie sytuacji dotyczących konkretnego dziecka
8. Kontakt z nauczycielami, opiekunami praktyk, pedagogiem szkolnym – sprawdzanie frekwencji, ocen szkolnych, zachowania w klasie oraz na zajęciach praktycznych


Wychowawcy:
Agnieszka Wysocka
Aneta Zak-Wojcieszek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.