X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23201
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego zawartego w książce Alles klar 1a

Konspekt lekcji z języka niemieckiego

Klasa 1

Podręcznik: Alles klar 1a wyd. WSiP

Temat: Powtórzenie wiadomości z pierwszego semestru klasy pierwszej.

Cel ogólny: powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego i gramatycznego z klasy pierwszej.

Cele operacyjne:
WIADOMOŚCI:
- Uczeń potrafi zbudować zdania oznajmujące
- Uczeń potrafi zbudować zdania pytające w języku niemieckim
- Uczeń potrafi wypowiedzieć proste zdania dotyczące jego samego i otoczenia

UMIEJĘTNOŚCI
- Uczeń buduje zdania pytające i oznajmujące na bazie materiału leksykalnego
- Uczeń formułuje 2-, 3- zdaniowe wypowiedzi dotyczące jego samego i życia codziennego

METODA: komunikacyjna
- TECHNIKI PRACY: gra - rozsypanka wyrazowa, praca z obrazkami, kalambury
- FORMY PRACY: praca zbiorowa, praca w grupach.
- ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karty
obrazki przedstawiające formy spędzania wolnego czasu

Fazy lekcji

1.Powitanie 2’
2.Rozmowa wprowadzająca.
a.Uczniowie przypominają zasadę tworzenia zdań twierdzących i pytających. Praca zbiorowa.Tablica. 3'
3.Prezentacja
a.Gra: Uczniowie tworzą zdania z podanego materiału leksykalnego.Praca w parach.7'

ROZSYPANKA WYRAZOWA
Ułóż zdania twierdzące lub pytające z rozsypanki wyrazów. Pamiętaj o odmianie czasownika.

SEIN, ER, DEUTSCHLAND, AUS ?

SPIELEN, COMPUTER, GERN, AM ABEND, WIR

LAUFEN, HERR ALT, IM PARK, OFT

SCHLAFEN, DU, LANG, AM SONNTAG ?

HABEN, THOMAS, ZWEI, SCHWESTERN

SPRECHEN, IHR, SEHR GUT, DEUTSCh ?

FAHREN , IM SOMMER, MEINE FAMILIE, NACH PARIS

b.Zaprezentowanie wyników pracy na forum.3'
c.Uczniowie układają dialogi na podstawie materiału stymulującego z tematów: szkoła, rodzina , czas wolny. 5'
d.Prezentacja wyników pracy.Praca w parach. 5'

4.Utrwalenie
Uczniowie posługują się podstawowym słownictwem związanym z rodziną, szkołą, czasem wolnym.
a.Gra kalambury. Wyznaczeni uczniowie przedstawiają znaczenie poniższych wyrazów w formie graficznej lub pantomimy.10’

KALAMBURY
Przedstaw znaczenie poniższych wyrazów w formie pantomimy lub graficznej.

DIE ELTERN
DIE GESCHWISTER
DIE SCHULE
DER ENGLISCHLEHRER
DAS DEUTSCHBUCH
DAS LIEBLINGSFACH
DAS JAHR
DER HERBST
DER NACHMITTAG
DIE UHR
SPIELEN
HOEREN
FAHREN
LERNEN
DER GEBURTSTAG
DAS GESCHENK
DER MONAT
DIE FREUNDIN
DAS KINO

5.Testowanie
a.Uczniowie udzielają informacji na podstawie zadanych pytań przez nauczyciela o sobie, szkole i rodzinie.5'

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.