X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23171
Dział: Przedszkole

Przygoda piratów - scenariusz zajęć obserwowanych przez Dyrektora Przedszkola

Scenariusz zajęć obserwowanych przez Dyrektora
w grupie dzieci 5 –letnich „Żabki”
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
w dniu 06.05. 2014 r.

Temat: „Przygoda piratów”

Grupa : „Żabki” 5-latki

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar 1:
1. dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwracają się do innych
2. dz. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
3. dz. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
Obszar 2:
5. dz. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Obszar 3:
1. dz. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
2. dz. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3 dz. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach
Obszar 4:
1.dz. przewiduje, w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach),
2. dz. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
3. dz. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
Obszar 5:
3.dz. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo
4. dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach w sali,
Obszar 7:
2. dz. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami
Obszar 8:
1. dz. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2. dz. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
3. dz. tworzy muzykę, korzystając z przedmiotów,
4. dz. słucha muzyki , w tym także muzyki poważnej
Obszar 9:
2. dz. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)

Obszar 13:
1. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
2. wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
Obszar 14:
1. dz. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
2. dz. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3.dz. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4. dz. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5. dz. słucha np. opowiadań i rozmawia o nich,
7.dz. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli
Obszar 15:
3. dz. wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce
4. dz. wie że Polska należy do Unii Europejskiej

Cele ogólne:

- Rozwijanie logicznego myślenia
- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- Kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych
- Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku
- Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
- Rozwijanie orientacji na kartce papieru
- Rozumienie informacji zapisanych w formie uproszczonych rysunków i symboli
- Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji muzycznej
- Rozwijanie umiejętności liczenia i ustalanie wyniku dodawania w konkretnym działaniu
- Utrwalanie zapisu graficznego wyrazów i cyfr
- Rozwijanie zainteresowania nauką czytania i pisania
- Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach

Cele operacyjne:

- dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych ,aby rozumieć to co mówią i czego oczekują
- dz. potrafi wykonać zadania wspólnie z kolegami i potrafią współdziałać w zabawie
- dz. przestrzega umów zawartych w grupie
- dz. utrzymuje porządek podczas wykonywania pracy i w swoim otoczeniu
- dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę
- dz. zwraca się w rozmowie bezpośrednio do rozmówcy.
- dz. potrafi zadawać pytania na interesujący temat oraz pytają o niezrozumiałe fakty
- dz. buduje dłuższe wypowiedzi
- dz. potrafi policzyć 20 przedmiotów i więcej posługując się liczebnikami głównymi
- dz. wyznacza wynik dodawania w zakresie 20 i więcej licząc na zbiorach zastępczych
- dz. klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych- barwy
- dz. dostrzega związek między wykonywaniem czynności a jej efektem, uzyskuje barwy pochodne z podstawowych kolorów farb
- dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczycielkę
- dz. odgrywa scenkę sytuacyjną posługując się rekwizytem
- dz. interpretuje muzykę ruchem
- dz. śpiewa piosenkę w grupie
- dz. podejmuje próby grania akompaniamentu w zespole
- dz. potrafi zastosować pomoce akustyczne dla ilustrowania rytmu i melodii
- dz. uczestniczy aktywnie w zespołowym wykonywaniu pracy plastycznej,
- dz. prawidłowo trzyma narzędzia plastyczne
- dz. orientuje się na kartce papieru,
- dz. potrafi odczytać napisy wybranych krajów europejskich
- dz. wie, że informacje można przedstawić w formie symbolicznego zapisu

Metody pracy:

Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- opowiadanie, rozmowa
Oglądowe- obrazki, napisy, symbole


Formy pracy:
Indywidualna, zespołowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
Odznaki poszukiwacza skarbów, butelka z listem, flaga piratów, 7 pudełek (skrzyń ), mapa pocięta na 6 części, rurki plastikowe w różnych rozmiarach i oznaczone różnym kolorem, napisy do gałązki logicznej, napisy z nazwami państw, Hymn Unii Europejskiej- „Oda do radości” na CD, płyta CD z muzyką, 5 kolorowych wysp z papieru, 4 arkusze brystolu z konturowym obrazkiem statku piratów, farba, pędzle, dekoracja


Przebieg:

1. Pasowanie na „Pirata”
Nauczycielka informuje dzieci: „Nazywam się kapitan Hak, jestem piratem i kapitanem statku pirackiego” chcę Was zaprosić na poszukiwanie skarbu piratów, który ukryty jest tu w naszej sali. Zanim zaczniemy szukać skarbów, chcę Was pasować na piratów –moich pomocników i poszukiwaczy. Kapitan Hak dotyka ramienia każdego dziecka flagą piracką. Na znak zostania piratem i poszukiwaczem skarbu, dzieci dostają odznaki pirackie. Podczas pasowania dzieci kapitan Hak wypowiada formułę pasowania:

Na złote monety, srebrne łyżki
i wszystkie diamenty świata,
pasuję Was na pirata.

2.. Piosenka „Wyprawa po skarb piratów” (CD 9)
Improwizacja ruchowa piosenki

3. Kapitan Hak informuje swoich piratów, że rano znalazł butelkę z rulonem papieru w środku - wyjmuje go i odczytuje na głos:

Czy wiecie, co się teraz stanie?
Czeka Was, bowiem nie lada zadanie.
Łatwe czy trudne?
Kto jest ciekawy, tego zapraszam do zabawy.
Strzałki i ukryte znaki wskażą Wam,
Gdzie kolejny jest kawałek mapy.
A z mapy i wskazówek dowiecie się
Gdzie ukryty jest skarb.
Bądźcie uważni, to nietrudna sztuka.
W podarunku, może Wam się przyda
skrzynia piratów a w niej wielkie cuda!

Dzieci kierując się znakami, mają za zadanie odnaleźć miejsca oznaczone piracką flagą , to są wyspy z nazwą państwa, do którego dotarli piraci. Dzieci odczytują nazwę kraju a Kapitan Hak czyta zadanie, jakie mali piraci mają rozwiązać, żeby zdobyć kolejny kawałek mapy. Jak zadanie zostanie rozwiązane pomyślnie, piraci mogą otworzyć skrzynię i wyjąć z niej część tajemniczej mapy.

4. „Skrzynia piratów” (CD 13)
Dzieci sprawdzają co kryje się w dużej skrzyni, wyjmują jej zawartość (rurki).
Każde dziecko wybiera sobie jedną rurkę dowolnego koloru i trzyma w dłoni. Dzieci tworzą dużą łódź z Kapitanem Hakiem i wszyscy docierają do pierwszej wyspy i skrzyni piratów

5. „Rurka jako przedmiot”- Litwa
Każdy pirat zanim wyruszy w podróż w poszukiwaniu skarbu, musi się przygotować. Potrzebuje różnych narzędzi i przedmiotów, np. żeby przetrwać na morzu, żeby nie umrzeć z głodu, żeby mieć czym szukać skarbów. Wyobraźcie sobie, że każda rurka, to inny przedmiot, ważny i potrzebny piratom.
Dzieci siedzą w kole, wybrane dziecko pokazuje, czym może być dla pirata rurka, przedmiot związany z tematyką żeglarską i nie tylko (luneta, wiosło, łódka, tratwa, szczotka do zamiatania pokładu, łyżka do zupy, maszt, ster, itp.). Prezentacja pomysłów dzieci. Po rozwiązaniu zadania, piraci wyjmują ze skrzyni część mapy i płyną z Kapitanem Hakiem na następną wyspę w celu odnalezienia kolejnej części mapy .

6. „Jak piraci wiążą linę-węzły?” (CD 11)- Niemcy
Dzieci trzymając w ręce rurkę chwytają ją w taki sposób, że tworzą nierozerwalną linę (każdy trzyma za jeden koniec rurki). Poruszają się wężem przy muzyce za osobą prowadzącą, tworzą wspólnie węzły i plątania a następnie próbują odplątać linę. Po wykonaniu zadania wyjmują kolejną część mapy i podróżują dalej.

7. „Jakimi statkami pływają piraci? -kolorowy statek pirata” (CD 15) - Belgia
Dzieci w 4 zespołach otrzymują kartkę brystolu z narysowanym konturem statku pirackiego. Każdy zespół maluje statek z wykorzystaniem farby w innych kolorach, mogą mieszać kolory, w swoich zespołach tak, żeby uzyskać dodatkowy kolor. Piraci malują swoje statki częściowo wg instrukcji słownej Kapitana Haka
I- żółty, niebieski (zielony)
II- czerwony, niebieski (fioletowy)
III- żółty, czerwony (pomarańczowy)
IV- biały, czarny (szary)

Prezentacja swoich statków przez zespoły. Każdy zespół układa gałązkę logiczną i opowiada jakie kolory można uzyskać mieszając dostępne kolory. Po wykonaniu zadania wyjmują kolejną część mapy i wyruszają na poszukiwanie kolejnej części mapy.

8. „Co grają i śpiewają piraci na statku”- Francja
Dzieci dzielą się na 5 zespołów wg koloru rurek (zielony, żółty, biały, czerwony, pomarańczowy). Dzieci siedzą na dywanie w swoich zespołach trzymają w ręce rurkę w odpowiednim kolorze. Nauczyciel pokazuje na planszy odpowiedni kolor a dzieci które mają rurkę w tym kolorze grają na swoich rurkach dźwięk. Powstaje muzyka i dzieci odgadują jaka to piosenka. Po wykonaniu zadania dzieci wyjmują kolejną część mapy.

9. „Łódki” (CD 14)- Hiszpania
Dzieci ustawiają się naprzeciwko siebie w parach trzymając w rękach rurki w tym samym kolorze (biały-biały), (pomarańczowy-pomarańczowy), (czerwony-czerwony), (żółty-żółty), (zielony-zielony). Poruszają się-płyną po całej sali przy muzyce, na sygnał „Hej-ho” i jak nauczyciel pokarze kolor odpowiadający kolorom rurek (łódek), to dzieci zatrzymują się przy wyspie w danym kolorze. Po wykonaniu zadania wyjmują kolejną część mapy i ruszają w dalszą podróż.

10. „Piraci w Europie” -Włochy
Piraci docierają na kolejną wyspę i żeby otworzyć kolejną skrzynię, muszą wysłuchać zagadki muzycznej i odgadnąć jaką piosenkę usłyszały (Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości”). Po wykonaniu zadania mali piraci składają ostatni kawałek mapy i odczytują nazwę kontynentu –Europa. Piraci już wiedzą, że skarb ukryty jest w Europie. Ale żeby przekonać się gdzie dokładnie znajduje się skarb piratów -w jakim państwie? Piraci dostrzegają wskazówkę i rozwiązują ostatnie zadanie, po którym dowiedzą się gdzie jest skarb.

11. „Ile dukatów ukryli piraci?”
Zabawa matematyczna z tyłu na mapie znajdują się kolory i cyfry (każda cześć mapy to inny kolor a na nim cyfra) .Dzieci układają z rurek działanie i obliczają ile dukatów mogą odnaleźć w skrzyni piratów. Mali piraci płyną na kolejną wyspę i dowiadują się w jakim państwie ukryty był skarb.

13. „ Odnaleziony skarb piratów” -Polska
Piraci odnaleźli skarb. Kapitan Hak dzieli się z piratami złotymi monetami. Wszyscy piraci na zakończenie wykrzykują następujące słowa:

Piratem być to fajna sprawa,
Pirat – to najlepsza zabawa!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.