X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23163
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Czy potrafię szanować odmienność? Scenariusz happeningu szkolnego

Happening był przygotowany wspólnie z uczniami, którzy aktywnie włączyli się zarówno w jego przygotowanie jak i przebieg. Młodzież , która zgłosiła się do współtworzenia tej imprezy była pomysłodawcami zwłaszcza części prowokacyjnej. Właściwa impreza poprzedzona była licznymi spotkaniami organizacyjnymi podczas, których omawialiśmy szczegóły i ustalaliśmy przydział ról.Chodziło nam o to, aby pobudzić do refleksji jakie są granice "odmienności" oraz granice szanowania jej. Chcieliśmy również zachęcić całą społeczność szkolną do tego, aby zastanowiła się, czy wyśmiewanie to jedyna droga do tego, aby okazać swoje emocje/zdanie i czy wygląd jest kryterium doboru znajomych.
Cele:
- zwrócenie uwagi na problem wyśmiewania się z innych osób z uwagi na wygląd i ubiór;
- promowanie wyrażania swojego niezadowolenia i odmiennego zdania w sposób asertywny;
- budzenie refleksji, czy po stroju należy oceniać ludzi i wydawać opinie na temat ich charakteru oraz wybierać sobie znajomych na podstawie zewnętrznego wyglądu.
* Dzień Pierwszy - działania prowokująco – obserwacyjne, improwizacja.
Wybrani uczniowie z klas III przychodzą w strojach, które są widoczne, oryginalne lub prezentują styl subkultury młodzieżowej. Ich zadaniem jest notowanie w pamięci wrażeń jakie robią na innych oraz własnych emocji, które wzbudzają w nich reakcje kolegów i koleżanek. Dwie osoby ubrane „normalnie” wypytują i zwracają uwagę uczniów na tych przebranych i pytają o wrażenia i uczucia, które budzą swoim wyglądem. O tych działaniach wiedzą tylko organizatorzy imprezy. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie nie są poinformowani o przebiegu happeningu. Na podstawie zebranych informacji zwrotnych od uczniów – organizatorów,nauczycielki odpowiedzialne za przygotowanie imprezy przygotowują ankietę i plan godziny wychowawczej.
* Dzień Drugi – działania informacyjno – aktywizujące społeczność szkolną.
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, w której odpowiadają na pytania dotyczące swoich reakcji na wygląd innych osób i kryterium doboru znajomych (czy ubiór jest wyznacznikiem). Również tego dnia na korytarzach uczniowie mogą zobaczyć hasła promujące empatię, akceptację i inne napisy związane z zachowaniami dobrze rozumianej tolerancji i umiejętności wyrażania własnych opinii wobec zjawisk, które mi nie odpowiadają. Znajdują się również definicje tych pojęć.
* Dzień Trzeci - podsumowanie. Podczas godzin wychowawczych we wszystkich klasach zostają przeprowadzone lekcje wg planu przygotowanego przez nauczycielki - organizatorki happeningu. W scenariuszu tym uwzględniono zarówno wyniki ankiet jak i przemyślenia uczennic, które brały udział w prowokacji. Młodzież z każdej klasy wspólnie z wychowawcą opracowuje wnioski, które nasuwają im się po happeningu i na podstawie wyników ankiet oraz przemyśleń tych, którzy „narazili” się swoim wyglądem.
4 Wszystkie wnioski wypracowane podczas godzin wychowawczych zostają przedstawione na tablicy w holu szkolnym tak, aby cała społeczność szkolna mogła się z nimi zapoznać i zastanowić nad ich treścią.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.