X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23147
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Funkcjonowanie w środowisku - rozkład materiału

PLAN PRACY
FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
ROK SZKOLNY 2013/2014
KLASA III GIMNAZJUM C

WRZESIEŃ

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I. WRACAMY DO SZKOŁY
1. Moja klasa - Przypomnienie zasad panujących w klasie -Ćwiczenia pamięci słuchowej poprzez zapamiętywanie imion kolegów. -Wypowiadanie imienia i nazwiska swojego i kolegów.
-Przedstawianie się nawzajem Przeliczanie osób w klasie. 1. Uczeń potrafi się przedstawić i zna swoich kolegów.
2. Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły.
3. Uczeń podejmuje próby liczenia na konkretach w zakresie 10.

2. Kontrakt klasowy -Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych. -Ćwiczenia wrażliwości słuchowej – słuchanie kontraktu czytanego przez nauczyciela. -Stworzenie kontraktu klasowego.
3,4. Poznanie funkcji pomieszczeń – zasady BHP. -Kształtowanie nawyków i postaw w zakresie bezpieczeństwa. -Obserwacja pomieszczeń szkolnych.
-Rozwijanie
orientacji przestrzennej. -Zwiedzanie pomieszczeń szkolnych
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Poznajemy otoczenie szkoły -Doskonalenie słownictwa ucznia i umiejętności formułowania wypowiedzi: to jest szkoła, to jest szpital itp.
-Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły -Obserwacja najbliższego otoczenia szkoły.
-Rozwijanie orientacji przestrzennej.
-Doskonalenie wymowy.
-Przeliczanie budynków szkoły -Spacer po okolicy w celu poznania najbliższego otoczenia szkoły. 1.Uczeń zna zasady poruszania się po drodze.
2. Uczeń zna obraz graficzny cyfry 0 – 10.
3. Uczeń podejmuje próby liczenia w zakresie 10.
4. Uczeń
rozpoznaje pojazdy.
5. Uczeń rozpoznaje znaki drogowe.
2,3. Przechodzimy przez jezdnię. -Utrwalanie nawyku bezpiecznego poruszania się po drodze. -Ćwiczenia wrażliwości słuchowej poprzez rozróżnianie poleceń: stój, idź. - historyjka obrazkowa „Ruch uliczny”
-Kształtowanie umiejętności orientacji w terenie poprzez rozróżnianie stron: prawa-lewa. -Spacer – nauka bezpiecznego poruszania się po drodze.
4. Pojazdy na drodze -Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – utrwalenie.
-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. -Historyjka obrazkowa – pojazdy na drodze. -Nazywanie i rozpoznawanie
pojazdów poruszających się po drodze i ich numerowanie. -Zapis graficzny cyfr 0-10 podczas numerowania pojazdów.
5. Znaki drogowe - Prawidłowa postawa ciała podczas pracy. -Wyszukiwanie różnic i podobieństw – poznanie wybranych znaków drogowych.
-Opisywanie wyglądu znaków drogowych. -Dopasowywanie podpisów do znaków. -Przeliczanie znaków drogowych na ilustracjach -Spacer po okolicy – obserwacja znaków drogowych.
III. JESIEŃ W OGRODZIE

1. Zmiany zachodzące w przyrodzie. -Doskonalenie wymowy. -Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Rozwijanie sprawności manualnej – ćwiczenia grafomotoryczne. -Wyjście do lasu – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. 1. Uczeń rozpoznaje zjawiska atmosferyczne.
2. Uczeń wykonuje prace w ogrodzie
2. Uczeń podejmuje próby dopasowania podpisów do obrazka.
3. Uczeń rozpoznaje asortymenty w sklepie.
2. Pielęgnacja ogródka. -Wykorzystywanie komunikatów werbalnych i pozawerbalnych podczas prac w ogrodzie.
-Kształtowanie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami ogrodowymi. -Podnoszenie przedmiotów o różnym ciężarze.
-Stymulacja dłoni wodą. -Rozwijanie orientacji przestrzennej.
-Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez prace w ogrodzie. -Porządkowanie narzędzi ogrodniczych. -Wyjście do ogródka szkolnego.
3/4 Zbiór owoców i warzyw, sałatka warzywna – zdrowe odżywianie się. -Kształtowanie umiejętności posługiwania się nożem poprzez obieranie i krojenie warzyw i owoców.
-Utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych podczas wykonywania i spożywania sałatki.
-Doskonalenie wymowy poprzez nazywanie warzyw i owoców.
-Prawidłowa pozycja podczas spożywania posiłku. -Łączenie smaku z konkretem.
-Różnice i podobieństwa wybranych owoców i warzyw.
-Stymulacja różnymi fakturami owoców i warzyw.
-Nazywanie owoców i warzyw.
-Przyporządkowani nazw owoców i warzyw do ilustracji.
-Ćwiczenia grafomotoryczne.
-Pogadanka na temat zdrowego odżywiania się. -Segregacja owoców i warzyw według kształtu.
-Tworzenie zbiorów. -Wyjście do ogródka w celu zbioru warzyw i owoców.
5. Wycieczka do sklepu. -Kultura zachowania się w miejscach publicznych.
-Używanie form grzecznościowych.
-Utrwalanie prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
-Doskonalenie wymowy.
-Wykorzystanie komunikatów werbalnych, pozawerbalnych podczas kupowania warzyw i owoców. -Obserwacja asortymentu w sklepie. -Odczytywanie nazw asortymentu w sklepie. -Przeliczanie owoców i warzyw podczas kupowania. -Wyjście do sklepu warzywnego.
IV. V. EKOLOGIA

1. Ochrona środowiska. -Rozwijanie nawyków proekologicznych (dokręcanie kranów)
-Doskonalenie wymowy. -Pogadanka dotycząca ochrony środowiska.
-Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z ekologią. -Przeliczanie elementów w zakresie 10. 1. Uczeń rozumie pojęcia: rośliny chronione, zwierzęta pod ochroną.
2. Uczeń prawidłowo segreguje śmieci.
3. Uczeń rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.
4.Uczeń podejmuje próby wykonywania działań matematycznych.
2. Segregacja śmieci. -Utrwalanie prawidłowych nawyków proekologicznych i żywieniowych.
-Doskonalenie wymowy. Głośne wymawianie wyrazów śmieci, plastik, papier. -Rozróżnianie śmieci i segregacja do odpowiednich pojemników.
-Historyjka obrazkowa-segregacja śmieci. -Porządkowanie śmieci- segregacja.
3. Rośliny chronione, zwierzęta chronione. -Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
-Utrwalanie nawyków proekologicznych. -Wyjaśnienie pojęć: rośliny chronione, zwierzęta pod ochroną.
-Przykłady, poprawne nazewnictwo.
-Dopasowywanie podpisów do obrazków
4.”Międzynarodowy Dzień Ochrony Przyrody”- sprzątanie świata -Integracja uczniów podczas akcji sprzątanie świata. -Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości podczas sprzątania lasu. -Rozwijanie orientacji przestrzennej w trakcie sprzątania. -Liczenie worków zbieranych śmieci. -Wyjście do lasu – sprzątanie lasu.
5. Dzień Chłopaka. -Integracja uczniów podczas imprezy szkolnej.
-Kulturalne zachowanie się podczas imprezy ogólnoszkolnej. Zajęcia ruchowe podczas imprezy szkolnej. -Ćwiczenia grafomotoryczne- usprawnianie manualne. Impreza ogólnoszkolna.

PAŹDZIERNIK

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I. JESIEŃ W NASZYM LESIE

1. Wycieczka do lasu. -Zasady zachowania się w lesie.
-Doskonalenie wymowy. -Obserwacja rzeczywistości podczas spaceru.
-Ćwiczenia na czucie głębokie- siłowanie się z drzewem.
-Stymulacja dłoni poprzez zbieranie darów natury (liście, kasztany, żołędzie). -Wypowiedzi swobodne i ukierunkowane podczas spaceru.
-nazywanie darów jesieni. -Przeliczanie drzew w lesie do 10. -Spacer do lasu- kształtowanie postaw proekologicznych w kontakcie z przyrodą. 1. Uczeń posługuje się nożyczkami, klejem.
2. Uczeń wie jak zachować się w lesie.
3. Uczeń rozpoznaje zwierzęta leśne.
4. Uczeń rozpoznaje zjawiska atmosferyczne.
5. Uczeń podejmuje próby liczenia w zakresie 0-15.
2,3. Zbieramy dary natury
-Kształtowanie prawidłowej pozycji podczas pracy.
-Doskonalenie wymowy. -Zbieranie materiałów naturalnych w lesie
-Wyszukiwanie różnic i podobieństw.
-Stymulacja dłoni poprzez kontakt z różnym materiałem. -Nazywanie materiałów : szyszki, mech, kora - Przeliczanie szyszek
4/5. Mieszkańcy lasu. Izba Leśna w Kup. -Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
-Poprawne zachowywanie się w miejscach publicznych -Nazywanie i rozpoznawanie zwierząt leśnych.
-Wycieczka do Izby Leśnej w Kup.
5. Jesienne zjawiska atmosferyczne. -Ochrona organizmu przed czynnikami atmosferycznymi- pogadanka.
-Doskonalenie wymowy. -Obserwacja zjawisk atmosferycznych w rzeczywistości (obserwacja pogody) i na obrazkach. -Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk.
-Ćwiczenia grafomotoryczne- podpisywanie zjawisk atmosferycznych.
II. FIGURY GEOMETRYCZNE

1. Koło - Kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stole
- Doskonalenie słownictwa -Wyszukiwanie kół na obrazkach - Podpisywanie kół -Figury geometryczne koło – obrysowywanie. 1. Uczeń rozpoznaje, nazywa i kreśli figury geometryczne.
4. Uczeń potrafi prawidłowo zachować się podczas uroczystości szkolnych.
2. Kwadrat i prostokąt - Doskonalenie wymowy - Wyszukiwanie kwadratów i prostokątów na obrazkach - Podpisywanie figur
- Ćwiczenia grafomotoryczne -Figury geometryczne kwadrat i prostokąt – obrysowywanie.
3. Trójkąt -Doskonalenie wymowy.
- Prawidłowa postawa ciała podczas pracy -Obrysowywanie trójkąta.
- Wyszukiwanie i zakreślanie trójkątów na obrazkach -Figury geometryczne trójkąt – obrysowywanie.
4,5. Święto Nauczyciela -Kultura zachowywania się wobec nauczycieli.
-Przygotowanie i udział w Akademii z okazji Dnia Nauczyciela. -Utrwalanie piosenki dla nauczycieli.
-Wystukiwanie rytmu na instrumentach, -Wypisywanie laurek.
-Akademia z okazji Święta Nauczyciela.
III. KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

1. Książka – zasady korzystania, rola książki „To My”. -Kształtowanie nawyku szanowania książek.
-Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie prawidłowej postawy. Oglądanie podręcznika, zwrócenie uwagi na oprawę i stronę tytułową. -Zapis bohaterów. -Wprowadzenie liczebników porządkowych: pierwszy-drugi.

1. Uczeń wykazuje zainteresowanie książką.
2. Uczeń rozumie potrzebę poprawnego obchodzenia się z książką.
3. Uczeń poprawnie zachowuje się w miejscach użyteczności publicznej.
2. Wizyta w Bibliotece Szkolnej. -Kultura zachowania się w bibliotece.
-Używanie zwrotów grzecznościowych.
-Doskonalenie wymowy.
-Wypożyczenie książki. -Obserwacja pracy bibliotekarza.
-Wyszukiwanie książek na regałach. -Słuchanie wybranego tekstu -Wyjście do biblioteki szkolnej.
3. Moja lektura. -Umiejętność dokonywania wyboru (wybranie tytułu).
-Prawidłowa postaw przy czytaniu książki. -Omawianie treści książki na podstawie ilustracji.
-Utrzymywanie równowagi (stanie na jednej nodze) -Przeczytanie fragmentu wybranego tekstu.
-Omówienie tekstu. Porównywanie grubości książek.

4/5 Książka klasy -Integracja grupy poprzez wspólna pracę.
-Wzmocnienie więzi koleżeńskich.
-Prawidłowe posługiwanie się przyborami szkolnymi.
-Doskonalenie słownictwa. -Wyszukiwanie odpowiednich ilustracji do książki
-Dobór papieru. -Ćwiczenia grafomotoryczne.
-Podpisywanie zdjęć -Przeliczanie stron w ksiązce klasowej.
-Podpisywanie stron w kronice.
IV,V MOJA RODZINA

1,2.Członkowie mojej rodziny. -Poprawna wymowa imion członków rodziny. -Podział wyrazów np. mama, brat na sylaby -Ćwiczenia grafomotoryczne: mama, tata.
-Praca z fotografią rodziny.
-Opisywanie rodziców. - Przeliczanie osób na fotografiach, 1. Uczeń zna członków swojej rodziny, wie czym się zajmują.
2. Uczeń wie jakie zbliża się święto i jak należy zachować się na cmentarzu.
3. Uczeń podejmuje próby rozwiązania prostych zadań z treścią.

3,4. Praca zawodowa rodziców. -Doskonalenie wymowy.
-Wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych. -Układanka „Zawody” -Pogadanka na temat zawodu rodziców.
-Ćwiczenia grafomotoryczne.
5,6. Święto Zmarłych. Pielęgnacja grobów. -Wzbudzanie szacunku do osób zmarłych.
-Doskonalenie i poszerzanie słownictwa.
-Kulturalne zachowanie się na cmentarzu. -Porządkowanie grobów.
-Sprzątanie, zamiatanie, wynoszenie śmieci. -Rozwijanie orientacji przestrzennej- wyjście na cmentarz. Wyjście na cmentarz.

LISTOPAD

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I.II. POLSKA MOJA OJCZYZNA

1. Polska na mapie. Stolica. -Doskonalenie wymowy nazwy kraju.
-Poczucie tożsamości narodowej.
-Wzbogacanie słownictwa. -Polska na mapie świata- praca z mapą
-Obrysowywanie konturu państwa. -Poprawny zapis wyrazów: Polska, Polak.
-Ćwiczenia grafomotoryczne.
-Praca z tekstem „Wars i Sawa”- legenda o stolicy, -Wprowadzanie miar długości: centymetr, metr. 1. Uczeń zapoznał się z nazwą naszego kraju.
2. Uczeń śpiewa hymn państwowy.
3. Uczeń posiada poczucie należności do ojczyzny.
4. Uczeń zapoznał się z miarami długości.

2. Rzeki Polski. -Doskonalenie wymowy.
-Wzbogacanie słownictwa. -Wskazanie głównych rzek na mapie.
-Ćwiczenia grafomotoryczne- zapis nazw głównych rzek: Wisła, Odra. - Porównywanie długości rzek- odmierzanie linijką
3. Morze Bałtyckie. -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych -Wskazanie Morza Bałtyckiego na mapie.
-Ćwiczenia grafomotoryczne.
-Poprawy zapis wyrazów: Morze Bałtyckie,
4.5. Barwy Narodowe – flaga, godło -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. -Zwrócenie uwagi na kolorystykę flagi państwowej.
-Prezentacja godła i opisywanie go.
-Koncentracja na obrazkach. -Ćwiczenia grafomotoryczne.

6. Hymn Państwowy -Poczucie tożsamości narodowej.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Słuchanie hymnu (kaseta).
-Nauka zwrotki hymnu.
-Spacer po okolicy, nawiązywanie kontaktów ze społecznością lokalna.
7. Akademia z okazji 11 Listopada -Integracja uczniów ze społecznością szkolną.
-Kulturalne zachowanie się podczas uroczystości.
-Doskonalenie wymowy. -Słuchanie i śpiewanie hymnu.
-Zapisywanie daty: 11 listopad. - Udział w szkolnej akademii
III. SYSTEM PŁATNICZY

1. Monety. -Doskonalenie wymowy.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Kształtowanie prawidłowej postawy. -Oglądanie monet i opisywanie ich wyglądu.
-Dopasowywanie kształtu. -Opisywanie wyglądu, kształtu i wielkości monet.
-Ćwiczenia grafomotoryczne. -Próby odliczania drobnej kwoty pieniędzy. 1.Uczeń zna walutę obowiązującą w Polsce.
2. Potrafi przeliczyć drobną kwotę pieniędzy.
3. Uczeń zna formy grzecznościowe.
4. Uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
5. Uczeń nazywa artykuły, odczytuje ceny.
5. Uczeń podejmuje próby samodzielnego zakupu produktów w sklepie.
2. Banknoty -Doskonalenie wymowy.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych. -Oglądanie banknotów.
-Przyporządko-wanie banknotu do ilustracji.
-Wyszukiwanie różnic między monetą a banknotem. -Opisywanie wyglądu, kształtu i wielkości banknotów.
-Ćwiczenia grafomotoryczne. -Próby odliczania drobnej kwoty pieniędzy.
3/4.Płacę za zakupy. Zabawa w sklep. -Wzbogacanie słownictwa.
-Formy grzecznościowe. -Przygotowywanie sklepu w klasie- wykonanie artykułów, cen, ustawienie.
-Zabawa w sklep. -Nazywanie artykułów i umiejętność odczytywania cen. -Próby odliczania drobnej kwoty pieniędzy.
5. Idziemy do sklepu. -Kultura zachowania w miejscach publicznych.
-Używanie zwrotów grzecznościowych.
-Poprawna wymowa artykułów. -Obserwacja i próby wykonania zakupów w prawdziwym sklepie.
-Poprawne odliczenie drobnej kwoty pieniędzy. -Rozwijanie orientacji w terenie.

-Próby odliczania drobnej kwoty pieniędzy. -Wyjście do sklepu.

IV,V. MOJE ZDROWIE

1.Ochrona przed przeziębieniem. -Wzbogacanie słownictwa dotyczącego zdrowia.
-Pogadanka na temat „Zdrowego odżywiania” oraz prawidłowego ubierania się.
- Unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia- pogadanka - Ćwiczenia śródlekcyjne - Ćwiczenia grafomotoryczne, historyjka obrazkowa. 1. Uczeń nazywa części ciała i wskazuje je.
2. Uczeń wie kto leczy chorych i gdzie kupuje się lekarstwa.
3. Uczeń używa zwroty grzecznościowe.
4. Uczeń podejmuje próby przeliczania drobnej kwoty pieniędzy.
5. Uczeń podejmuje próby prawidłowego odczytania godziny.
2,3. Wizyta u lekarza. -Używanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia.
-Doskonalenie wymowy.
-Wzbogacenie słownictwa. -Obserwacja pracy lekarza w gabinecie lekarskim.
- Rozwijanie pamięci słownej podczas wizyty w gabinecie
-Historyjka obrazkowa „Praca lekarza” opowiadanie.
-Ćwiczenia grafomotoryczne. -Wizyta w gabinecie lekarskim.
4,5. Apteka. -Używanie zwrotów grzecznościowych.
-Integracja ze społecznością lokalną.
-Wzbogacanie słownictwa. -Wizyta w aptece, obserwacja miejsca pracy i zaopatrzenia „Co kupujemy w aptece?”.
-Sylabizowanie wyrazu: apteka.
-Rozwijanie orientacji przestrzennej. -Próby odliczania drobnej kwoty pieniędzy. -Wizyta w aptece.
6.7. Wizyta w szpitalu. -Utrwalanie wiadomości dotyczących kulturalnego achowania się w miejscach publicznych.
-Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
-Wzbogacanie słownictwa o zagadnienia medycyny.
- Korzystanie z pomocy medycznej - Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wizyty w szpitalu -Wyjście do szpitala w Kup.
8. Andrzejki-zabawa ogólnoszkolna. -Poznanie tradycji andrzejkowych.
-Integracja uczniów podczas zabawy. Lanie wosku – andrzejkowe wróżby. .

GRUDZIEŃ

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

1. Obuwie i odzież zimowa -Kształtowanie umiejętności poprawnego ubierania się i wiązania obuwia.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Rozumienie adekwatności ubioru do pory roku.
-Rozwijanie sprawności manualnej, zabawy ze sznurówką. -Rozróżnianie i nazywanie części garderoby.
-Dopasowywanie napisów do obrazków. -Kształtowanie pojęcia „para”.
-Segregowanie przedmiotów według cech: ubrania, obuwie. 1. Uczeń zna i podejmuje próby nazwania zjawisk atmosferycznych.
2. Uczeń wie jak zbliża się pora roku, jak należy się ubierać.
3. Uczeń rozróżnia garderobę zimową.
4. Uczeń segreguje przedmioty według cech.
5. Uczeń dzieli słowa na sylaby.
6. Uczeń podejmuje próby pisania ze słuchu.
7.Uczeń zna mikołajkowe tradycje.

2.3. Zimowe zjawiska atmosferyczne. -Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
-Utrwalanie nawyków higienicznych.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Obserwacja zjawisk atmosferycznych- określanie pogody.
-Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w otoczeniu. -Nazywanie zjawisk atmosferycznych -Spacer do lasu – obserwacja zjawisk atmosferycznych.
4. Mikołajki. -Integracja uczniów podczas szkolnej imprezy.
-Kulturalne zachowanie się podczas uroczystości.
-Wzbogacanie słownictwa. -Rozwijanie wrażliwości słuchowej- słuchanie tekstu.
. -„Opowieść o Świętym Mikołaju” - słuchanie fragmentów. - Udział w szkolnych obchodach mikołajek
5. Skąd mamy węgiel? Święto Górnika. -Wzbogacanie słownictwa.
-Poprawność wymowy.
-Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. -Rozwijanie percepcji wzrokowej- historyjka obrazkowa. -Historyjka obrazkowa „Praca Górnika”- opowiadanie na podstawie ilustracji. -Poprawny zapis daty.
II. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

1,2 Zimowe dokarmianie -Wzbogacanie słownictwa.
-Poprawność wymowy.
-Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Rozwijanie percepcji wzrokowej- historyjka obrazkowa. -Historyjka obrazkowa opowiadanie na podstawie ilustracji. -Przeliczanie kulek z pokarmem dla ptaków Wyjście na dwór w celu powieszenia kulek z pokarmem 1 Uczeń wie jak posługiwać się sprzętami do sprzątania.
3. Uczeń czyta fragmenty tekstu.
4. Uczeń podejmuje próbę dodawania i odejmowania na konkretach.
5. Uczeń zaznajamia się z zasadami adresowania kartek.
6.Uczeń wie, że należy dokarmiać ptaki zimą
3. Świąteczne porządki w klasie. -Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Wzajemna pomoc. -Stymulacja dłoni różnymi fakturami.
-Ćwiczenia fizyczne podczas sprzątania.
-Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej. -Porządkowanie zbiorów przedmiotów.
4,5. Świateczna kartka – wyjście na pocztę.
Wiersz „Wesołych Świąt”. -Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Poprawne formułowanie wypowiedzi.
-Kulturalne zachowanie się w miejscu użyteczności publicznej.
-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. -Rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania kartek.
-Stymulacja dłoni różnymi fakturami.
-Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.
-Podział słów na sylaby. -Poprawne wypisywanie życzeń na kartkach.
-Nauka poprawnego adresowania kartek.
-Tekst D.Gellnerowa „Wesołych Świąt”, opowiadanie na podstawie tekstu i ilustracji.
-Zasady pisowni.
-Przeliczanie kartek.
-Odliczanie drobnej kwoty pieniędzy na poczcie. -Wyjście na pocztę w celu wysłania kartek.
III. CHOINKA W MOJEJ KLASIE – PORA NA WIGILIĘ

1. Ozdoby choinkowe. -Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Usprawnianie manualne podczas wykonywania ozdób choinkowych.
-Ćwiczenia wrażliwości słuchowej, słuchanie kolęd podczas pracy. -Przybliżanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 1. Uczeń zna tradycje świąteczne i wigilijne potrawy.
2. Uczeń potrafi zaśpiewać kolędę.

2.3. Choinka. -Integracja grupy podczas dekoracji drzewka.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Usprawnianie manualne podczas dekoracji choinki.
-Stymulacja dłoni.
-Słuchanie kolęd podczas pracy. -Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej. - Porównywanie bombek według wielkości
4. Szopka bożonarodzeniowa. -Kulturalne zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej – kościół.
-Wzbogacanie słownictwa. -Śpiewanie kolęd.
-Oglądanie szopki, rozwijanie wrażliwości i spostrzegawczości.
-Orientacja w przestrzeni.
.
5. Stół wigilijny. -Kultura zachowania się podczas uroczystości i podczas kolacji wigilijnej.
-Prawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne.
-Doskonalenie wymowy. -Obserwacja stołu wigilijnego na obrazkach – ćwiczenia spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
-Tworzenie stołu wigilijnego w klasie.
-Słuchanie kolęd.
PRZERWA ŚWIĄTECZNA

STYCZEŃ

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I.II. ZIMA

1. Przywitanie Nowego Roku. -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się. -Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.
-. -Tekst o „Starym i Nowym Roku”, czytanie fragmentów.
- ćwiczenia grafomotoryczne. -Zapis daty w Nowym Roku, praca z kalendarzem. 1. Uczeń wie dlaczego należy odśnieżać teren wokół szkoły, potrafi to zrobić.
2. Uczeń podejmuje próbę rozwiązywania działań matematycznych 1.
2. Uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się.
3. Uczeń potrafi zapisać datę.

2,3 Zima wokół szkoły -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. -Obserwacja zjawisk atmosferycznych: śnieg.
-Podział słów na sylaby.
-Obserwacja zmian w przyrodzie.
-Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. -Tekst „Zima w ogrodzie”, omówienie ilustracji. -Kontynuacja odczytywania godzin. -Wyjście do lasu – obserwacja zmian w przyrodzie.
4. „Zima” Cz.Janczarski – praca z wierszem. -Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Wsłuchiwanie się w tekst „Zima” czytany przez nauczyciela.
-Podział słów na sylaby. -Analiza tekstu Cz.Janczarskiego „Zima”: czytanie tekstu, opowiadanie na podstawie ilustracji, -Dopasowywanie cyfr do ilości elementów na obrazkach.
5. Odśnieżanie. -Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Doskonalenie wymowy.
-Wzbogacanie słownictwa. -Ćwiczenia praktyczne – nauka posługiwania się łopatą do odśnieżania.
-Obserwacja zmian w otoczeniu.
-Wyjście przed szkołę- odśnieżanie terenu.
III. SPĘDZAMY CZAS ZIMĄ

1/2 Sporty zimowe. -Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. -Historyjka obrazkowa – ćwiczenie spostrzegawczości.
-Dopasowywanie sprzętu do dyscypliny sportowej - Dopasowywanie nazw sportów do ilustracji i podpisywanie ich -Utrwalanie zadań i działań matematycznych, powtarzanie materiału.
- Powtórzenie wiadomości i umiejętności matematycznych

. - Wyjście do lasu- biegi po śniegu 1. Uczeń rozpoznaje i nazywa sporty zimowe.
2. Uczeń lepi kule ze śniegu
3. Uczeń wie gdzie wolno bawić się zimą.
3,4. Zimowy bałwan. - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
- Wzbogacanie słownictwa
- Integracja grupy podczas wspólnej pracy
- Praca z historyjką obrazkową ”Lepimy bałwana”
- Lepienie bałwana ze śniegu - Opowiadanie treści historyjki i odpowiedzi na pytania - Wyjście na podwórko- lepienie bałwana
5. Zasady bezpieczeństwa zimą. Numery alarmowe -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy
- Korzystanie z pomocy medycznej
- Ochrona zdrowia przed czynnikami atmosferycznymi - Praca z historyjką „Bezpieczne zabawy zimą”- rozwijanie spostrzegawczości - Odpowiadanie na pytania dotyczące historyjki
- Zapis numerów alarmowych i podpisanie ich
IV.ZEGAR

1,2. Zegar. -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. -Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.
-Prezentacja zegarów, wyszukiwanie różnic i podobieństw.
-Wyszukiwanie zegarów na ilustracjach. -Tekst W.Broniewski „Zegar”, przepisywanie fragmentu tekstu. -Przeliczanie zegarów na ilustracji. 1. Uczeń podejmuje próbę odczytania pełnej godziny na zegarku.
2. Uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się.
3. Uczeń potrafi zapisać datę.

3,4,5. Która godzina? -Doskonalenie wymowy i poprawność formułowania wypowiedzi.
-Wykorzystanie komunikatów pozawerbalnych. -Obserwacja zegarka, próba odczytania godziny, ćwiczenia spostrzegawczości.
-Poprawne zadawanie pytania „Która godzina?” i udzielanie poprawnej odpowiedzi.
-Nazywanie pór dnia.

Nauka odczytywania pełnych godzi na zegarze – ćwiczenia praktyczne.
V. TECHNIKA I JA
1. Żelazko -Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem.
-Zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się sprzętami technicznymi. -Prasowanie – ćwiczenia praktyczne.
-Układanka tematyczna.
-Opisywanie wyglądu żelazka.
-Nazywanie sprzętu i omawianie celu do którego służy.
- Porównywanie żelazek na obrazkach 1.Uczen podejmuje próby posługiwania się sprzętami.
2. Uczeń nazywa sprzęty techniczne i rozpoznaje je.
3. Uczeń podejmuje próbę odmierzania wody, proszku i płynu.
4. Uczeń zna zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem.
2. Czajnik -Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem.
-Zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się sprzętami technicznymi – ćwiczenia praktyczne. -Praktyczne posługiwanie się czajnikiem.
-Stymulacja dłoni ciepłą i zimną wodą. -Opisywanie wyglądu czajnika.
-Nazywanie sprzętu i omawianie jego przeznaczenia.
-Nauka odmierzania wody.
3. Odkurzacz -Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem.
-Zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się sprzętami technicznymi – ćwiczenia praktyczne. -Nauka praktycznego posługiwania się odkurzaczem. -Opisywanie wyglądu odkurzacza, omawianie jego przeznaczenia.
-Ćwiczenia grafomotoryczne.
4. Pralka -Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem.
-Zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się sprzętami technicznymi – ćwiczenia praktyczne. -Nauka segregacji prania.
-Ćwiczenia praktyczne. -Opisywanie wyglądu pralki, omawianie jej przeznaczenia. -Nauka odmierzania proszku i płynu.
5. Suszarka do włosów -Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem.
-Zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się sprzętami technicznymi – ćwiczenia praktyczne.
-Kulturalne zachowanie się w miejscu użyteczności publicznej. -Prezentacja suszarki.
-Nauka praktycznego posługiwania się suszarką -Opisywanie wyglądu suszarki. omawianie jej przeznaczenia. - Zadania z treścią

LUTY

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
II. MIŁOŚĆ- RODZAJE UCZUĆ (10-14)

1.Rodzaje uczuć towarzyszące nam na co dzień

- Rozróżnianie i nazywanie emocji i uczuć.
- Swobodne wypowiedzi uczniów.
-Dopasowywanie podpisów do ilustracji przedstawiających emocje.

- Praca z ilustracją – karty pracy 1.Uczeń potrafi własnymi słowami zdefiniować pojęcie miłość.
2.Uczeń zna rodzaje miłości.
3.Uczeń wymienia rodzaje uczuć.
4.Uczeń w kulturalny sposób potrafi okazać uczucie jakim obdarza najbliższe osoby.
2.Miłość wielość definicji- praca ze słownikiem
-Poszerzanie słownictwa.
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej. - Praca ze słownikiem, wyszukiwanie znaczenia słowa miłość.
- Głośne czytanie definicji
- Układanie zdań z wyrazem miłość.

3.Rodzaje miłości tj. patologiczna, młodzieńcza, dojrzała.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Poprawne formułowanie wypowiedzi. -Pogadanka tematyczna
-Wypisywanie synonimów do wyrazu miłość.

4.Jak wyrazić miłość do osób nam najbliższych
-Asertywne wyrażanie swoich odczuć- pogadanka
-Kultura zachowania wobec drugiej osoby.
- Odgrywanie scenek sytuacyjnych.
- Pogadanka na temat wyrażania uczuć. - Odpowiadanie na pytania nauczyciela.
5.Miłość w poezji, muzyce, malarstwie - Poznawanie różnych środków artystycznego wyrazu.
- Poszerzanie zasobu słownictwa.
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy. -Słuchanie piosenek o tematyce miłosnej.
- Rozwijanie percepcji słuchowej.
- Określanie nastroju słuchanych utworów.
- Słuchanie poezji
I. UMIEM MATEMATYKĘ (3-7)

1,2. Dodawanie i odejmowanie - Prawidłowa postawa podczas pracy
- Doskonalenie czynności samoobsługowych
- Doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania sie - Słuchanie zagadek matematycznych czytanych przez nauczyciela - Rozwijanie sprawności manualnej podczas zapisu działań - Porządkowanie zbiorów przedmiotów
- Dodawanie i odejmowanie w pamięci lub na konkretach, 1.Uczen wykonuje zadania związane z dodawaniem i odejmowaniem
2. Uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadań z treścią
3. Uczeń posługuje się linijką.
3,4. Zagadki matematyczne - Rozwijanie mowy czynnej.
-Odpowiadanie na pytania pełnymi zdaniami. - Słuchanie zadań z treścią czytanych przez nauczyciela. - Zapis cyfr w zeszycie - Zapis matematyczny zadań i ich rozwiązywanie

5,6.Mierzenie długości - Rozwijanie spostrzegawczości.
-Wydłużanie czasu koncentracji uwagi. - Rozwijanie sprawności motoryki małej - Wykonywanie zadań związanych i mierzeniem długości
- Poprawne posługiwanie się linijką
FERIE ZIMOWE

MARZEC

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku
Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I, KOBIETY SĄ WŚRÓD NAS

1.Kobiety w mojej szkole
-Wzmocnienie przyjaźni koleżeńskich.
- Znajomość imion koleżanek ze szkoły. - Wymienianie imion kobiet z najbliższego otoczenia ucznia.
- Odpowiadanie na pytania nauczyciela - Dokonywanie porównań: wysoka, niska, blondynka, brunetka itp.
1.Uczeń kulturalnie zachowuje się w obecności kobiet.
2.Uczeń zna imiona kobiet z najbliższego otoczenia
3.Uczeń wie kiedy kobiety obchodzą swoje święto.
4.Uczeń potrafi samodzielnie złożyć życzenia kobiecie.
2. Kobiety w moim domu - Poszerzanie słownictwa czynnego.
- Wdrażanie do poprawnego budowania zdań.
- Określanie cech na podstawie fotografii - Opisywanie cech charakterystycznych dla bliskich kobiet i zapis ich w zeszycie

-Porządkowanie liczb rosnąco i malejąco do 10
3.Kobieta-mężczyzna. Tacy sami czy zupełnie różni.
- Rozwijanie zasobu słownictwa.
- Integracja zespołu klasowego podczas wspólnej pracy. -Odpowiadanie na pytania jaka? jaki?
- Rozwijanie spostrzegania wzrokowego.
- Dokonywanie porównań między kobietą a mężczyzną.

4.Zawody jakie najczęściej wykonują kobiety.
- Kształtowanie sprawności mówienia.
-Rozpoznawanie na ilustracjach atrybutów danego zawodu, łączenie ich z poszczególnymi osobami. - Wypisywanie zawodów jakie najczęściej wykonują kobiety.
- Dzielenie wypisanych wyrazów na sylaby.
5.Zasady zachowania wobec kobiet. -Kultura zachowania wobec kobiet.
- Integracja ze społecznością szkolną. - Nauka składania życzeń.
- Pogadanka na temat zasad zachowania wobec kobiet.
- Uważne słuchanie wypowiedzi nauczyciela. -Konstruowanie i pisanie życzeń dla kobiet.

-Wspólne zabawy z koleżankami ze szkoły-spotkanie.

II. ZWIASTUNY WIOSNY

1. Zima powoli odchodzi- nadchodzi przedwiośnie. - Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody.
- Rozwijanie słownika czynnego i biernego. - Wspólne definiowanie pojęcia przedwiośnie.
-Słuchanie ze zrozumieniem wiersza „Przedwiośnie”.
- Wskazywanie odpowiedzi na pytania do wiersza.

1. Uczeń zna podstawowe przysłowia
2. Uczeń nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie
3. Uczeń własnymi słowami definiuje termin przedwiośnie.
4, Uczeń porównuje liczby

2. W marcu jak w garncu- poznajemy przysłowia o marcu.
- Poszerzanie słownictwa.
- Stwarzanie sytuacji do wypowiadania się. - Uważne słuchanie przysłów o marcu. -Liczenie sylab i głosek w wyrazach: wiosna, marzec, przedwiośnie.

3,4. Marcowy spacer.
- Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spaceru.
- Współpraca w grupie.
- Wdrażanie do samodzielnego wyciągania wniosków.
-Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
- Rozwijanie orientacji przestrzennej.
- Uważne słuchanie nauczyciela, zwracanie uwagi na elementy przyrody wskazywanie przez nauczyciela.
- Historyjka obrazkowa

- Spacer po okolicy, obserwacja zmieniającej się przyrody.
5.Ptaki zwiastuny wiosny. - Poprawne formułowanie wypowiedzi.
- Integracja grupy. -Rozpoznawanie i nazywanie ptaków na ilustracjach.

- Obserwacja i wskazywanie cech charakterystycznych dla poszczególnych ptaków. - Przeliczanie ptaków na obrazkach
III. NASZA PLANETA ZIEMIA-DNI LASU

1.2. Wyprawa do lasu -Integracja grupy podczas wspólnego wyjścia.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Zasady zachowania się w lesie.
-Świeże powietrze.
-Unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia. -Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas obserwacji lasu i jego bogactw.
-Stymulacja ciała w lesie.
-Marszobieg po lesie. -Przeliczanie drzew w lesie. -Spacer do lasu. 1.Uczeń wie co to jest globus.
2.Zna najbliższe otoczenie szkoły.
3.Uczeń wykazuje postawę proekologiczną.
3. Dbamy o swoją planetę -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Kształtowanie postaw proekologicznych. -Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas pracy z ilustracją.
-Segregacja śmieci- pogadanka. -Odczytywanie nazw na etykietach.
- Opowiadanie treści historyjki obrazkowej -Segregacja śmieci.
4. Sprzątanie lasu -Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Rozwijanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Wzajemna pomoc podczas wspólnej pracy. -Ćwiczenia fizyczne podczas sprzątania terenu wokół szkoły.
-Rozwijanie percepcji wzrokowej i orientacji w terenie.
-Rozwijanie spostrzegawczości podczas sprzątania.

-Odczytywanie nazw na workach Wyjście do lasu – sprzątanie.
5. I Dzień Wiosny -Integracja grupy podczas wspólnej zabawy.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Rozwijanie spostrzegawczości
- Ćwiczenia ruchowe podczas sadzenia drzewek
- Odczytywanie nazw drzewek na etykietach Impreza szkolna, ognisko
IV.V. WIOSNA
1. Wiosenne porządki w klasie -Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Wzajemna pomoc. -Ćwiczenia fizyczne podczas sprzątania. -Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej. -Porządkowanie zbiorów przedmiotów. 1. Uczeń potrafi wykonywać proste prace porządkowe.
2. Uczeń rozpoznaje i nazywa wiosenne ptaki.
3. Uczeń podejmuje próby wykonywania zadań matema-tycznych
2,3. Pierwsze wiosenne kwiaty - Poszerzanie zasobu słownictwa.
- Wdrażanie do samodzielnego dochodzenia do wiedzy. - Wymienianie cech poszczególnych kwiatów.
- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej - Wypisywanie nazw pierwszych wiosennych kwiatów. -Układanie zbiorów ptaków i kwiatów.
Wyjście na pocztę w celu wysłania kartek.
4,5. Powtarzamy matematykę - Poszerzanie zasobu słownictwa.
- Wdrażanie do samodzielnego dochodzenia do wiedzy. - Słuchanie zagadek matematycznych czytanych przez nauczyciela - Zapis zadań i zagadek do zeszytu -Dodawanie i odejmowanie.
- Rozwiązywanie zadań z treścią
- Przeliczanie elementów
- Segregowanie
KWIECIEŃ
I. KWIECIEŃ-PLECIEŃ

1,2. Przysłowia -Poprawne formułowanie wypowiedzi.
-Doskonalenie wymowy.
- Prawidłowa postawa podczas pracy - Czytanie przysłów związanych z kwietniem
-Wyjaśnianie znaczenia przysłów. - Czytanie przysłów związanych z kwietniem
- Zapis przysłów do zeszytu
- Podział wyrazów w przysłowiach na sylaby
- Zaznaczanie wyrazu kwiecień w zdaniach - Przeliczanie ile razy słowo kwiecień występuje w zdaniach

1.Uczeń zna kilka przysłów i wie o czym mówią.
2.Potrafi wykonać proste zadania w ogrodzie.
3,4,5 Nasz ogródek -Poprawne formułowanie wypowiedzi.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Wzajemna pomoc podczas pracy.
-Integracja grupy podczas wspólnej pracy.
-Kształtowanie postaw proekologicznych. -Ćwiczenia fizyczne podczas wykonywania prac w ogrodzie.
-Rozwijanie sprawności manualnej podczas posługiwania się narzędziami.
-Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas siania nasion. -Odczytywanie nazw nasion na paczkach.
-Rozwijanie orientacji przestrzennej. - Mierzenie długości grządek w ogrodzie

II.III. WKRÓTCE ŚWIĘTA WIELKANOCNE
1.2. Tradycje i zwyczaje wielkanocne -Poprawne formułowanie wypowiedzi,
-Doskonalenie wymowy.
-Słuchanie tekstu „Wielkanoc” czytanego przez nauczyciela.
- Czytanie tekstu lub fragmentów przez uczniów
- Pogadanka dotycząca obchodów świąt w domach uczniów -Przepisywanie tekstu do zeszytu.
- Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, zapis odpowiedzi w zeszycie 1.Uczeń zna tradycje i zwyczaje wielkanocne.
2.Potrafi wykonać pisankę.
3.Zna figury geometryczne.
3,4. Wielkanocny koszyczek -Integracja grupy podczas wykonywania koszyka.
-Doskonalenie wymowy.
-Poprawne formułowanie wypowiedzi. -Rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania koszyka.
-Obserwacja koszyczka na ilustracji. -Odczytywanie nazw rzeczy wkładanych do koszyka. -Przeliczanie elementów w koszyku.
5. Śmigus Dyngus -Integracja grupy podczas wspólnej zabawy – lanie wodą. -Ćwiczenia w rytm muzyki. -Ćwiczenia grafomotoryczne.
-Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości.
6,7. Pisanki -Integracja grupy podczas wykonywania pisanek.
-Doskonalenie słownictwa. -Rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania pisanek.
-Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. - Wykonywanie napisów na pisankach
IV.V. ŚWIĘTO 3-go MAJA

1.Polska moja ojczyzna -Formułowanie krótkich wypowiedzi.
- Rozwijanie zainteresowania własnym krajem.
-Kształtowanie orientacji przestrzennej – wskazanie na mapie państwa polskiego.
-Czytanie tekstu ze zrozumieniem- „Nasza ojczyzna”
1. Uczeń zna nazwę naszego państwa i stolicę
2. Uczeń zna znaczenie słów: mieć prawo i obowiązek.
3. Zna słowa hymnu Polski
2.Hymn polski -Rozwój słownictwa.
- Kultura zachowania wobec symboli narodowych. -Nauka słów hymnu Polski.
-Wspólne zaśpiewanie hymnu Polski. -Zapisanie pierwszej zwrotki hymnu w zeszycie. - Przeliczanie ile razy wyraz Polska występuje w hymnie.
3.Święto 3-go Maja - Poszerzanie wiedzy na temat naszego kraju. -Wyjaśnienie pojęć: „konstytucja”, „mieć prawo”, „mieć obowiązek”.
-Zapis daty uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

4.Dekoracja klasy -Współdziałanie w grupie – wykonanie dekoracji -Wykonanie flagi Polski (technika dowolna).
- Utrwalanie kolorów flagi Polski.

-Utrwalanie pojęć: prawo-lewo,
góra-dół.

MAJ

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku
Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
II. PAŃSTWA SĄSIADUJĄCE Z POLSKĄ
5-9.05
1.Polska na mapie Europy.
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat naszego kraju.
-Kształtowanie orientacji przestrzennej – wskazanie na mapie państwa polskiego. -Wypełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami.
- Odczytywanie pełnych zdań.
1.Uczeń potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską.
2.Uczeń potrafi wskazać na mapie Europy Polskę

2- 3. Państwa sąsiadujące z Polską
- Poprawne wymawianie krajów sąsiadujących z Polską.
- Poszerzanie zasobu wiedzy na temat naszego kraju. -Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą – wskazanie na mapie państw sąsiadujących z Polską
- Wyjaśnienie pojęć: „sąsiad”, „państwa sąsiadujące”.

-Utrwalanie pisowni nazw geograficznych wielką literą.
-Zapisanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
- Przeliczanie ile państw sąsiaduje z Polską.
4. Utrwalenie wiadomości. -Rozwój słownictwa.
- Samodzielna praca z zadaniem.
- Poprawne zadawanie pytań. Przyporządkowanie nazw państw do odpowiedniej nazwy stolicy oraz flagi.
-Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą.
-Położenie państw sąsiednich w stosunku do Polski

- Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
- Budowanie zdań z wyrazami Polska, stolica, kraj. obywatel.

III. RODZAJE SKLEPÓW– ROBIMY ZAKUPY

1-2. Posługiwanie się pieniędzmi
-Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
- Pogadanka na temat racjonalnego wydawania i oszczędzania pieniędzy.
- Odpowiadanie na pytania nauczyciela. - Nazywanie banknotów -Rozumienie pojęć: mniej – więcej,
-Przeliczanie pieniędzy
1.Uczeń zna wartość pieniędzy
2.Zna rodzaje sklepów
3. Wie, w jakich sklepach można zakupić określony towar
4. Wie jak się zachować w miejscu publicznym

3.Rodzaje sklepów.
- Rozwijanie i poszerzanie zasobu słownictwa. -Rozmowa na temat różnych rodzajów sklepów i asortymentu towarów, którymi dysponują sklepy
-Zapisanie w zeszycie rodzajów sklepów.
-Tworzenie zbiorów – segregowanie wg danego asortymentu towarów

4. Planowanie wydatków.
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.

- Uważne słuchanie poleceń nauczyciela.
- Samodzielne tworzenie listy zakupów -Planowanie wydatków – napisanie listy zakupów.
- Odczytywanie zapisanego tekstu.
-Przeliczanie pieniędzy. Dodawanie i odejmowanie.

5.Wyjście do sklepów -Odpowiednie zachowanie się w sklepie.
- Kultura zachowania w miejscu publicznym
-Stosowanie form grzecznościowych. -Próba prowadzenia dialogu.
- Wybór produktów z listy.

-Odczytanie listy zakupów. -Płacenie pieniędzmi za towar Wyjście do pobliskiego sklepu.
IV. ŻYCIE W DOMU

1.Moja rodzina - Rozwijanie poprawności wymowy.
- Kształtowanie przynależności do rodziny. -Kształtowanie pojęcia „rodzina”.
-Wypowiedzi na podstawie ilustracji oraz własnych obserwacji.
-Określanie ich imion oraz stopnia pokrewieństwa- ćwiczenia wyraźnej wymowy.
-Nazywanie poszczególnych członków rodziny.
-Czytanie wspólne wiersza „Rodzina” – wspólna analiza treści wiersza.
-Przeliczanie członków rodziny

1.Zna i nazywa członków rodziny
2. Wie jak można spędzić czas wolny w domu.
3. Potrafi wykonywać proste czynności domowe
2,3. Domowe obowiązki - Poszerzanie zasobu słownictwa.
- Integracja uczniów poprzez wspólną zabawę. Przyporządkowanie obrazków przedstawiających daną czynność do odpowiedniej nazwy.
-Zabawa ruchowa - bawimy się w naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego członka rodziny
-Formułowanie krótkich wypowiedzi na temat podziału czynności w rodzinie
-Zapisanie czynności wykonywanych w domu w zeszycie
4,5.Czas wolny
- Umiejętność gospodarowania czasem wolnym.
- Wypowiadanie się na określony temat. -Wypowiedzi na temat form spędzania czasu wolnego w domu przez poszczególnych członków rodziny.
-Wypisanie sposobów spędzania czasu wolnego w domu.
-Przyporządkowanie ilustracji do podpisu.
- Rozwiązywanie zadań z treścią.
V. PUNKTY USŁUGOWE

1. Jestem fryzjerem -Integracja grupy podczas wspólnej zabawy.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Stosowanie form grzecznościowych. -Stymulacja dłoni różnymi fakturami.
-Zabawa tematyczna z pełnieniem funkcji fryzjera. -Udzielanie odpowiedzi na pytania-zlecanie usług. 1.Uczeń zna punkty usługowe w okolicy.
2.Stosuje zwroty grzecznościowe.
2. W zakładzie fryzjerskim -Kultura zachowanie się w miejscach publicznych.
-Wzbogacanie słownictwa. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas prac fryzjera oraz obserwacji wyposażenia zakładu. -Ćwiczenia grafomotoryczne.
-Zapis słowa „fryzjer”. Wizyta w zakładzie fryzjerskim.
3. Wizyta w piekarni -Kultura zachowanie się w miejscach publicznych.
-Wzbogacanie słownictwa. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas obserwacji pracy piekarza. -„Co robi piekarz ?”-odpowiadanie na pytania. -Podział liczb na dziesiątki i jedności. Wizyta w piekarni.
4. Na poczcie -Integracja grupy podczas wspólnej zabawy.
-Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa.
-Poprawne formułowanie wypowiedzi. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas pracy z historyjką obrazkową- „Na poczcie”
-Rozwijanie sprawności manualnej podczas wycinania i wklejania obrazków do zeszytu. -Podpisywanie ilustracji wklejonych do zeszytu.
-Rozwijanie orientacji przestrzennej.
5. Wysyłamy kartki -Integracja grupy podczas wspólnego wyjścia.
-Kultura zachowanie się w miejscach publicznych.
-Wzbogacanie słownictwa. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas wizyty na poczcie, obserwacja pracy.
-Zakupienie kartki i znaczka, wysłanie kartki rodzicom. -Wypisanie kartki -Odliczanie drobnej sumy pieniędzy na kartkę i znaczek. Wyjście na pocztę.

CZERWIEC

Tematyka Funkcjonowanie w środowisku Przewidywane osiągnięcia
Umiejętność samoobsługi.
Dbałość o zdrowie. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Ćwiczenia pamięci dotykowej, ruchowej, słownej. Nauka czytania i pisania. Elementy umiejętności matematycznych Poznawanie otoczenia środowiska społeczno – kulturalnego. Poznawanie przyrody.
I.II. FORMY WYPOCZYNKU PODCZAS WAKACJI

1. Dzień Dziecka -Integracja grupy podczas wspólnej zabawy.
-Używanie form grzecznościowych.
-Kulturalne zachowanie się podczas imprezy ogólnoszkolnej. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas obserwacji otoczenia.
-Zajęcia ruchowe podczas imprezy szkolnej. -Praca zbiorowa w plenerze pt. Dzień Dziecka wykonana wspólnie na dużym arkuszu papieru technicznego- metoda malowania dziesięcioma palcami- usprawnianie manualne. -Udział w szkolnej imprezie z okazji Dnia Dziecka. 1.Uczeń potrafi wskazać na mapie góry oraz morze.
2.Uczeń czyta tekst ze zrozumieniem.
2.3. Lato w górach -Poprawne formułowanie wypowiedzi.
-Doskonalenie wymowy. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas pracy z ilustracją przedstawiającą góry
-Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa w górach -Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego: lato, góry, Tatry.
- Zapis zasad bezpieczeństwa w górach do zeszytu
4.5.Lato w lesie - Utrwalenie nawyków higienicznych podczas pikniku na świeżym powietrzu
- Kształtowanie postaw proekologicznych podczas wyprawy do lasu - Obserwacja lasu latem
- Przygotowanie pikniku
- Pogadanka dotycząca śmiecenia w lesie - Czytanie nazw na produktach spożywczych -Piknik w lesie
6.7. Lato nad morzem -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. - Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa nad morzem
-Cz. Janczarski „Jedziemy na wakacje”- czytanie tekstu ze zrozumieniem.
- Zapis pytań i odpowiedzi do tekstu w zeszycie -Proste zadania z treścią.
III.IV. BEZPIECZNY SPORT W WAKACJE

1,2. Sport to zdrowie -Wzbogacani zasobu słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Poprawne formułowanie wypowiedzi -Ćwiczenia fizyczne podczas zabaw na świeżym powietrzu. -Zapisanie tematu zajęć.
-Wyjaśnienie pojęcia „zdrowie”.
-Czytanie wiersza B. Lewandowskiej „Na zdrowie”. Ćwiczenia na świeżym powietrzu pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 1.Uczeń rozumie pojęcie „zdrowie”.
2.Zna podstawowe dyscypliny sportowe.
3.Zna zasady bezpieczeństwa.
3.4. Letnie dyscypliny sportowe -Wzbogacani zasobu słownictwa.
-Doskonalenie wymowy.
-Poprawne formułowanie wypowiedzi -Rozwijanie spostrzegawczości.
-Usprawnianie manualne.
-Dopasowywanie nazw do poszczególnych dyscyplin sportowych.
-Wklejanie obrazków przedstawiających dyscypliny sportowe do zeszytu, podpisywanie obrazków.
5. 6. Wakacyjne rady -Doskonalenie wymowy.
-Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała. -Rozwijanie spostrzegawczości podczas pracy z tekstem. -W. Badalska „Wakacyjne rady”- odczytanie tekstu oraz przepisanie do zeszytu z podziałem: co wolno a czego nie wolno robić w czasie wakacji. -Porównywanie elementów ze względu na grube i chude oraz długie i krótkie.
7.8. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. -Wzbogacanie słownictwa.
-Doskonalenie wymowy. -Ćwiczenia spostrzegawczości- podczas pracy z tekstem
-Historyjka obrazkowa „Bezpieczne wakacje” opowiadanie, poprawne formułowanie odpowiedzi.
-Wykonywanie działań matematycznych – powtórzenie wiadomości. -Spacer po okolicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.