X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23129
Przesłano:

Czy znasz te lektury? Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego

Regulamin
szkolnego konkursu czytelniczego:
Czy znasz te lektury?
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –III oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Cele konkursu:

•Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym;
•Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych;
•Rozbudzenie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji;
•Mobilizowanie do poznawania ciekawej literatury dziecięcej;
•Pobudzenie ciekawości uczniów na temat autorów utworów dla dzieci oraz treści przyrodniczych i społecznych zawartych w utworach.

Organizacja konkursu:

I. Konkurs trwa przez cały II semestr. Na początku każdego miesiąca na tablicy konkursowej będzie prezentowana sylwetka jednego z autorów literatury dziecięcej(zdjęcie, krótka biografia, wykaz utworów)oraz zadania konkursowe dla poszczególnych klas, dotyczące utworów tego autora. W każdym miesiącu konkurs będzie dotyczył utworów innego autora.

II. Uczestnicy (chętni uczniowie)z klas II i III uzupełniają kartę pracy. Zadania na kartach pracy dla klas II i III są zróżnicowane pod względem trudności i dotyczyć będą rozpoznania z jakich utworów pochodzą podane fragmenty, dokończenia zdań, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworów, itp. Zadania dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dla klasy I polegać będą przede wszystkim na plastycznym przedstawieniu treści lub wydarzeń z lektury(namalowanie ulubionego bohatera, wykonanie książeczki ilustrującej treść ulubionej baśni, itp.)

III. Uczestnicy konkursu uzupełniają karty pracy i wykonują zadania plastyczne do 20 dnia każdego miesiąca i oddają je organizatorowi konkursu.

IV. Organizator konkursu powołuje komisję konkursową złożoną z nauczyciela plastyki, polonisty i bibliotekarza, którzy oceniają złożone prace wg ustalonych kryteriów. Prace plastyczne ocenia się pod względem zgodności z tematem, estetyki wykonania, zastosowania ciekawych technik plastycznych i oryginalności. W kartach pracy (kl. II i III)komisja przydziela punkt za każdą poprawną odpowiedź.

IV. Do dnia 30 każdego miesiąca na tablicy konkursowej ukażą się wyniki kolejnych etapów konkursu – protokoły komisji konkursowych.

V. Laureatem konkursu zostaje uczeń z kl. II i III, który systematycznie, co miesiąc, prawidłowo rozwiązuje zadania konkursowe i zdobył największą liczbę punktów(punkty z kolejnych etapów sumuje się)oraz uczeń z kl. I i rocznego przygotowania przedszkolnego, który systematycznie uczestniczył w konkursie i zajmował w kolejnych etapach wysokie miejsca.

VI . W przypadku uzyskania przez kilku uczniów z jednej klasy jednakowej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka - ustne odpowiedzi na losowo wybrane pytania.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w czerwcu podczas zakończenia roku szkolnego.

Zapraszam do udziału w konkursie!
Organizator konkursu
Katarzyna Kwapisz

I etap konkursu
Luty – Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?

Zadania konkursowe:
Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym:
Narysuj ilustrację do ulubionego wiersza Jana Brzechwy.
Klasa I – Wykonaj zakładkę do książki, którą ozdobisz rysunkami przedstawiającymi bohaterów wierszy Jana Brzechwy.

Konkurs czytelniczy dla klasy II

1.Z jakich wierszy pochodzą te fragmenty? (6 pkt)

Rozgniewały się warzywa:
- Pan już trochę nadużywa...
..............................

I dał taką mu robotę,
że się wół oblewał potem.
...............................

- Trzeba lecieć do Warszawy,
pozałatwiać wszystkie sprawy.
...................................

Skąd się biorą bruneci na świecie?
Ile ważą dwa kleksy w kajecie?
.................................

Poszedł Jurek raz przy święcie
do kolegów na przyjęcie...
................................

A tu minął wieczór cały,
wszystkie ryby się pospały...
..............................

2. Dokończ rozpoczęty wers wiersza:(5 pkt)

Mieszkał w Wiśle sum wąsaty,
znakomity .....................

Kto spotyka w lesie dzika,
ten na drzewo szybko...................

Po co wasze swary głupie,
wnet i tak zginiemy ..................!

Jest słoń z trąbami dwiema
i tylko wysp tych ...... ......

Trudno, wszyscy się wynoście!
No i poszli sobie .............

3. Odpowiedz na pytania:(6 pkt)

Co sójka kupowała w mieście Łodzi?
........................................
Co miała na głowie Kaczka - Dziwaczka?
........................................
Kogo spotkał koziołeczek?
........................................Gdzie widziano osła, którego mrówka niosła?
........................................
Kogo poszukiwał poniedziałek?
........................................
Kto błagał żabę, aby została jego żoną?
........................................

4. Podaj poprawne tytuły wierszy:(6 pkt)

Na wyspach Drutach - ................................
Psie radości - ......................................
Kłótnia jezior - ....................................
Grzebień i ręcznik - ................................
Kokoszka - Łakomczuszka - ...........................
Przyjście zimy - ....................................

5. Wymień 5 nazw warzyw,o których mowa w wierszu pt."Na straganie".(2 pkt)
........................................

6. Wymień trzy gatunki zwierząt, które odwiedziły kwokę w wierszu pt."Kwoka"(2 pkt)
........................................

7.Wymień trzy nazwy rzek z wiersza "Kłótnia rzek"(2pkt)
........................................

8. Wymień pięć gatunków grzybów z wiersza pt. "Grzyby"(2pkt)
........................................

9. Gdzie i kiedy urodził się Jan Brzechwa?(2pkt)
........................................

10. Jak brzmi prawdziwe nazwisko poety?(1pkt)
........................................

Razem..........pkt.

Konkurs czytelniczy dla klasy III

1. Z jakich wierszy pochodzą te fragmenty?(6pkt)

Jurek bardzo był niedbały
aż się ciotki zamartwiały.
...............................

A w dodatku daję słowo:
mam rodzinę wyjątkową.
...................................

Znosiła jaja na twardo
i miała czubek z kokardą.
....................................

Skoczył wietrzyk zamaszyście,
poodkurzał mchy i liście.
..............................

Kret skrzywił się ponuro:
- Przyjedzie pewno furą.
...........................

Miał Barnaba spryt handlowy,
więc założył wśród dąbrowy
sklep dla zwierząt.
................................

2. Dokończ rozpoczęty wers wiersza: (5 pkt)

Moja starsza siostra Bronka
zamieniła się w .....................

Nad rzeką stoi dom,
który zbudował..............

Na brzegu błękitnej rzeczki
mieszkają małe..........................

Pojechał Michał pod Częstochowę,
tam kupił buty ..........................

Z kąpieli każdy korzysta,
a mucha chciała być .....................

3. Odpowiedz na pytania:(8pkt)

Co lubił robić Staś Pytalski?
........................................
Z kim tańcowała igła?
........................................
Kto miał siedmioro dzieci?
........................................
Co dostał Jurek, aby mógł dbać o swój wygląd?
........................................Kim był wąsaty mieszkaniec Wisły?
........................................
Dokąd wybierała się sójka?
........................................
Gdzie posłał kozioł koziołeczka?
........................................
Kto obudził śpiącego strażaka?
........................................

4. Podaj poprawne tytuły wierszy:( 6pkt)

Entliczek - koszyczek - ...............................
Dziwna kaczka - ........................................
Na targowisku - ........................................
Tańcowała igła ze szpilką - .............................
Stumilowe buty - ........................................
Jesienne porządki - ......................................

5. Wymień 5 tytułów wierszy J. Brzechwy, w których występują nazwy zwierząt. (2pkt)
........................................

6. Wymień 3 tytuły wierszy, w których Jan Brzechwa przedstawia negatywne cechy charakteru (2pkt)
........................................

7. Kto pomagał wiośnie w robieniu porządków? Wymień co najmniej 3 pomocników.(2pkt)
........................................

8. Jakie zalety przypisywała sobie Samochwała?Wymień 3 z nich.(2pkt)
........................................

9. Kim z zawodu był Jan Brzechwa?(1pkt)
........................................

10. Jak brzmi prawdziwe nazwisko poety?(1pkt)
........................................

Razem.............pkt


Odpowiedzi (kl.II)

1."Pomidor"
"Wół"
"Sójka"
"Pytalski"
"Grzebień i szczotka"
"Sum"

2.matematyk
zmyka
w zupie
nie ma
goście

3. jaja
czubek z kokardą
stonogę
kota w worku
na wyspach Bergamutach
hipopotam

4. "Na wyspach Bergamutach"
"Psie smutki"
"Kłótnia rzek"
"Grzebień i szczotka"
"Kokoszka - Smakoszka"
"Przyjście lata"

5. np. marchew, pietruszka,seler,groch, burak

6. osioł, krowa, świnia

7. np.Wisła, Warta, Bzura

8. np. opieńki, surojadki, borowik,maślaki,rydze

9. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce na Ukrainie

10. Jan Wiktor Lesman

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.