X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23123
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wizyta na wsi - scenariusz zajęć wychowawczo - dydaktycznych

Scenariusz zajęć wychowawczo – dydaktycznych dla dzieci 5, 6-letnich

Temat kompleksowy: „Nowinki z wiejskiego podwórka”
Temat dnia: „Wizyta na wsi”

Cele ogólne:

• utrwalenie wiadomości na temat zwierząt zamieszkujących na wiejskim podwórku;
• odgadywanie zagadek słownych, obrazkowych i dźwiękowych;
• doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby i głoski oraz tworzenia rymów;
• rozwijanie umiejętności wyodrębniania samogłosek i spółgłosek;
• ćwiczenie narządów mowy w toku zabaw ortofonicznych;
• zapoznanie z opowiadaniem B. Michalec „Wyprawa na wieś”
• stymulowanie rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej;
• doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi;
• wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem;
• rozwijanie pamięci;
• doskonalenie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni;
• rozwijanie spostrzegawczości i poczucia rytmu podczas gry na instrumentach muzycznych;
• wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
• doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6 i więcej oraz porównywania liczebności zbiorów;
• rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej ciała.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe; (4.3)
• dzieli wyrazy na sylaby i głoski oraz dokonuje syntezy sylabowej; (14.4, 14.6)
• uważnie słucha czytanego tekstu; (14.5)
• potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania; (14.5, 3.3)
• oczekuje na swoją kolej odpowiedzi; (1.2)
• odróżnia samogłoski od spółgłosek;(14.4)
• układa obrazek z części oraz jego podpis; (14.2, 14.4)
• wie, gdzie mieszkają zwierzęta;(12.1)
• uzupełnia zdania nazwami obrazków; (3.1, 14.5)
• naśladuje odgłosy zwierząt; (3.1, 3.2, 4.2)
• wypowiada się całymi zadaniami dbając o poprawność gramatyczną swojej wypowiedzi; (3.1, 3.2)
• potrafi znaleźć rym do podanego wyrazu; (14.6)
• stosuje określenia za, przed, pod, na, nad, z lewej strony, z prawej strony (3.1. 13.4)
• układa sylwety zwierząt zgodnie z ich wielkością;(14.2, 4.2)
• potrafi zaśpiewać piosenkę; (8.1)
• gra na instrumentach zgodnie ze słyszanym rytmem muzyki;(8.2, 8.3)
• aktywnie uczestniczy w zabawach; (5.3, 5.4)
• potrafi policzyć do sześciu i więcej oraz porównać liczebność zbiorów; (4.1, 13.1, 13.2)
• rozwija sprawność manualną ręki i ruchową ciała. (5.3, 5.4, 9.2)

Metody:
• słowne – objaśnienia, opowiadanie, zagadki
• czynne – zadań stawianych do wykonania
• aktywizujące

Formy pracy:
• zbiorowa
• grupowa
• indywidualna

Środki dydaktyczne: płyta CD z muzyką „Wszyscy są”, teksty zagadek, markery: czarny i czerwony, obrazek przedstawiający barana, płyta CD z nagranymi odgłosami zwierząt, brystol z rebusem fonetycznym, płyta CD z piosenką „Baranek”, plansza z wizerunkami zwierząt, opowiadanie B. Michalec pt: „Wyprawa na wieś”, obrazki do opowiadania, emblematy kurcząt, owieczek i krów, płyta CD z muzyka do zabaw ruchowych, instrumenty muzyczne: pałeczki, marakasy, grzechotki, 3 obrazki do złożenia, litery, rozsypanka sylabowa, sylwety zwierząt różnej wielkości, rysunki przedstawiające psa w różnym ustawieniu względem budy, koperty, obręcze, zakrętki, pojemniki na punkty, papierowe talerzyki, kontury głowy, nóg i ogona kury, nożyczki, klej, kredki.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa powitalna wg KLANZA „Chodźcie wszyscy”.
2. Rozwiązywanie rebusu fonetycznego.
1) Choć się zielonej trawy naje, to białe mleko daje – KROWA (4gł.)
2) Zagadka dźwiękowa – jakie to zwierzę? – BYK (2gł.)
3) Gdy wychodzisz z domu on na Ciebie czeka. Kiedy wrócisz znowu cieszy się i szczeka – PIES
4) Zagadka obrazkowa – jakie to zwierzę? BARAN (3gł.)
5) Cztery kopytka, rogi, bródka i już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka – KOZA
6) Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik. Gdy w góry pojedziesz ujrzysz ją na hali – OWCA
7) Zagadka dźwiękowa – jakie to zwierzęta? KACZKI
8) Mieszkanie konia – STAJNIA (5gł.)
9) Przysmak krowy - TRAWA

10) Zagadka dźwiękowa – jakie to zwierzę? - KWOKA
11) Zawsze blisko krowy i ogonem miele, każdy już odgadnie, bo to przecież... - CIELĘ
12) Odgłos jaki wydaje koza - ME
13) Zagadka dźwiękowa – jakie to zwierzęta? – ŚWINKI

3. Śpiewanie piosenki pt: „Baranek” słowami oraz odgłosami zwierząt.
4. Opowiadanie B. Michalec pt: „Wyprawa na wieś” – uzupełnianie czytanych zdań nazwami obrazków.
5. Rozmowa na temat opowiadania.
6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Zwierzęta na wsi”
Dzieci losują emblematy zwierząt (kurczaki, owieczki, krowy) oraz naśladują ruchy tych zwierząt zgodnie z muzyką.
7. Instrumentalizacja „Karmienie kurczaków”
8. Praca w grupach – dzieci dzielą się na 3 grupy i wykonują przydzielone im zadania:
-a) układanie obrazka z części wraz z podpisem; (3pkt)
-b)określanie gdzie znajduje się piesek względem budy; (2pkt)
-c)układanie sylwet zwierząt w kolejności od największej do najmniejszej lub odwrotnie; (1pkt)
-d)zagadka dźwiękowo - ruchowa – dzieci naśladują odgłos i sposób poruszania się wylosowanego zwierzęcia (1pkt)
-e)zabawa „Zwierzęta i ich domy” – dzieci układają z sylab nazwy „domów”, w których mieszkają zwierzątka i dopasowują je do obrazków (4pkt)
-f) szukanie rymów do nazwy zwierzątka (kura, kot, koń) (1pkt za każdy rym)

9. Ćwiczenia matematyczne – „Liczymy zdobyte punkty”
Dzieci przeliczają punkty oraz porównują ich liczbę z pozostałymi grupami.
10. Praca plastyczna „Kura z papierowego talerzyka”
11. Zakończenie zajęć.


Opowiadanie „Wyprawa na wieś”
Dziś przy płocie, gdzieś nad Sanem, koza (1)kłóci się z baranem (2). Taka sprzeczka to nie żarty: kto z nich bardziej jest uparty? Tuż przy skręcie na Jaworzno grały kury(3) w piłkę nożną. Mecz sędziował kogut(4) stary, co miał buty(5) nie do pary. W bramce była wielka dziura, wiec mocniej jakaś kura(6)kopnąć tu zechciała piłkę (7), choćby nawet przez pomyłkę, to szukano piłki potem od niedzieli po sobotę. Ale wbrew tym przeciwnościom, kury(3) grały z przyjemnością. Koń(8), co wiele w życiu przeżył, dziś w uśmiechu zęby (9)szczerzy. Rzekł, gdy wsparł się na podkowie: „Dobrze jest mieć końskie zdrowie”. Jedni mają strojne szaty, za to krowa(10) – czarne łaty. Smutnie muczy całe lata: „Nie chcę dłużej być łaciata”. Pewna świnka(11) w Świnoujściu marzy wciąż o zamążpójściu. Szuka ciągle kandydata „Miła jestem i bogata. To nie będzie pierwszy lepszy, chcę by był najlepszy z wieprzy. Niech ma frak i krawat(12) w prążki, niech uczone czyta książki(13). Niech kwiatami też mnie wita, niech je widelcem(14) z koryta. Zresztą - po co tyle krzyku – mogę sama żyć w chlewiku”. Gdy się indyk (15) rozindyczy, nikt indyka nie przekrzyczy. Niech pies (16)szczeka, baran(2) beczy, indyk(15) swoje, indyk(15) przeczy: „Ja wiem lepiej, nie masz racji. Już mówiłem przy kolacji, że od Gdańska, aż po Kraków, indyk(15) jest najlepszym z ptaków. Gdy się gęś(17) ze złości trzęsie, robi miny bardzo gęsie. Ranek, albo popołudnie, gęś(17) wykrzywia się paskudnie. Księżyc(18) zajął miejsce słońca(19), fochom gęsi nie ma końca. Pyta paw(20) i pyta kura: „O co taka awantura?”
a

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.