X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23104
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Biblia i antyk dwa źródła kultury europejskiej - konkurs literacki

Nazwisko i Imię........................................

Klasa........................................

1.Mit różni się od baśni tym ,że:
a)jest powieścią fantastyczną
b)występują w nim istoty nadprzyrodzone
c)wyjaśnia on prawa rządzące światem

2.Mity nie są :
a)opowieściami narracyjnymi
b)zbiorem podań, legend
c)zapisem wierzeń starożytnych
d)źródłem stałych motywów literackich

3.Mity nie udzielały Grekom odpowiedzi na pytania:
a)dlaczego istnieją pory roku.
b)który bóg opiekuje się zmarłymi
c)jakie dary składać Zeusowi
d)kto zwycięży w igrzyskach

4.Pamiętając,że mit teogoniczny opowiada o powstawaniu bogów, ustal, który z mitów nie zawiera elementów teogonii.
a)mit Atenie
b)mit o Zeusie
c)mit o Afrodycie
d)mit o Prometeuszu

5.Gdyby Grek czerpał dochody z handlu morskiego ,to wkładałby ofiary:
a)Zeusowi i Apollinowi
b)Posejdonowi i Hermesowi
c)Posejdonowi i Aresowi
d)Hefajstosowi i Atenie

6.Wpaśc w objęcia Morfeusza oznacza:
a)zasnąć
b)rozmarzyć się
c)umrzeć
d)zakochać się

7.Zgoda na cierpienie dla dobra ludzkości, to postawa typowa dla Prometeusza, to przykład:
a)archetypu
b)symbolu
c)toposu
d)metafory

8.Motyw miłości , która okazuje się silniejsza niż strach przed śmiercią związany jest z losami :
a)Demeter i Persefony
b)Zeusa i Hery
c)Orfeusza i Eurydyki
d)Tetydy i Achillesa

9.Motyw tyrtejski polega na :
a)nawoływaniu do walki w obronie kraju
b)ukazywaniu scen batalistycznych
c)ukazywaniu losów emigrantów

10.Grecki widz oglądający „Króla Edypa” Sofoklesa przeżywał katharsis,ponieważ ;
a)tragedia ta przedstawiała losy bohaterów, pochodzących z wyższych warstw
b)losy Edypa budziły litość gdyż cierpiał on z nie własnej winy
c)temat tragedii został zaczerpnięty z mitologii
d)wszyscy bohaterowie tej tragedii ponoszą klęskę

11.Które elementy są charakterystyczne dla tragedii greckiej:
a)starcie równorzędnych racji,trójjedności,obecność chóru ,katharsis
b)mimesis , retardacja, sceny batalistyczne , katharsis
c)katharsis, decorum, wina niezawiniona , porównania homeryckie
d)trójjedność, obecność chóru, tragizm, retardacja

12.Zasada Decorum to :
a)obowiązek pisania o prawach ważnych dla człowieka
b)nakaz dostosowania tylu dzieła do jego treści
c)nakaz zaspakajania ludzkiej potrzeby obcowania pięknem
d)konieczność inwitowania w dziele literackim świata rzeczywistego

13.W której części greckiej tragedii nie występował chór:
a)w taradonosie
b)stasimonie
c)w exodosie
d) epeisodionie

14.Epos zaczyna od :
a)charakterystyki głównego bohatera
b)opisu pola bitwy
c)inwokacji do bóstwa
d)pieśni chóru

15.”Iliada”to :
a)epopeja
b)elegia
c)sielanka
d)powieść

16.Safona była autorką;
a)utworów miłosnych
b)komedii
c)epigramatów

17.Anakreont był twórcą :
a)utworów , których nawoływał do walki w obronie ojczyzny
b)utworów, żartobliwych opiewających miłość i życie towarzyskie
c)utworów, o bogach i bohaterach
d)utworów o treści politycznej

18.Epigramat to :
a) krótki, wierszowany utwór o zaspakajającej treści
b)utwór literacki o smutnym nastroju ,często w tonie skargi
c)długi, wierszowany poemat epicki opiewający czyny bohaterów na tle wydarzeń historycznych
d) utwór o tematyce miłosnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.