X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23100
Przesłano:

Nad Morzem Bałtyckim - konspekt lekcji przyrody

KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY
KLASA V
TEMAT: Nad Morzem Bałtyckim.

CELE LEKCJI:
- Wiadomości Uczeń: wyjaśnia pojęcia: cieśnina, wyspa, półwysep, zatoka, zalew, bryza, klif, wydma, plaża zna położenie Bałtyku, wie jakie znaczenie ma Morze Bałtyckie dla człowieka, uzasadnia, że Morze Bałtyckie jest morzem wewnątrzkontynentalnym, zna właściwości wody występującej w Bałtyku (głębokość, stopień zasolenia, ruchy wody), wymienia czynniki wpływające na stopień zasolenia Bałtyku
- Umiejętności Uczeń: potrafi wskazać na mapie położenie Bałtyku, cieśnin łączących go z Morzem Północnym oraz należących do Polski wysp, zatok i zalewów wskazuje na mapie główne polskie porty rybackie, potrafi rozróżnić formy ukształtowania brzegu Bałtyku, dowodzi związek gęstości wody z siłą wyporu dowodzi związku pomiędzy rodzajem działalności człowieka a jego miejscem zamieszkania.
- Postawy Uczeń: rozwija zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne, docenia znaczenie Morza Bałtyckiego dla naszego kraju, charakteryzuje się postawą odpowiedzialności za środowisko, współpracuje w zespole, docenia różnorodność przyrody naszego kraju
zasady zachowania bezpieczeństwa nad wodą
zachowuje ład i porządek na lekcji.

Typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału.
METODY:
• obserwacja
• pogadanka
• wykład
• praca z atlasem do przyrody i podręcznikiem
• doświadczenie
• mapa mentalna
• skrzynka pytań
• burza mózgów

FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• zestawy przedstawiające wyspę, cieśninę, półwysep, zalew, zatokę
• karty pracy dla każdego ucznia,
• atlas do przyrody, zdjęcia
• kartony dla grup do mapy mentalnej
• mapa ogólnogeograficzna Polski i mapa Europy
• podręcznik (s. 79-81),
• zeszyt ucznia (s. 43),
• pomoce do doświadczeń,
• bursztyny, płyta multimedialna
• meduza (zrobiona z galaretki)
• karta ewaluacyjna dla uczniów.


PRZEBIEG LEKCJI:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: przywitanie gości, sprawdzenie obecności,
2. Wprowadzenie do lekcji.
Jakie rodzaje wód występują na Ziemi?
Jakie duże rzeki wpływają do Bałtyku?
Jakie są największe jeziora w Polsce?
Jaki zbiornik wodny nazywamy morzem?
3. Podanie tematu lekcji. Uczniowie zapisują temat w zeszytach.
4. Podanie NACOBEZU (na co będziemy zwracać uwagę na lekcji).

Co to jest zasolenie wody?
Doświadczenie
OPIS DOŚWIADCZENIA Co zwiększa siłę wyporu?
1. Do słoika z wodą włóż jajko.
2. Obserwuj, co się z nim dzieje.
3. Do drugiego słoika z wodą wsyp kilka łyżeczek soli i zanurz w niej to samo jajko.
4. Obserwacja: w słoiku z wodą słoną jajko nie opada na dno.
5. Co się zmieniło w wyniku dosypania soli do wody?
6. Dodanie soli do wody spowodowało zwiększenie jej gęstości. Siła wyporu zależy od gęstości cieczy – im jest ona większa, tym większa siła wyporu działa na zanurzone w niej ciało.
CIEKAWOSTKA - Jezioro nazywane Morzem Martwym jest tak słone, że można swobodnie unosić się na jego powierzchni. Zasolenie w nim osiąga 26 %, czyli jest prawie 30 razy większe niż w Bałtyku (7,8 promili).
Dlaczego woda w morzu jest słona?
Wody rzeczne wpadając do mórz i oceanów przenoszą do nich związki mineralne, sole z lądu. Ocean otrzymuje wodę z rzek i paruje. W zbiorniku pozostają naniesione przez wodę sole. Powoduje to zasolenie.
Jaki nazywa się wiatr, który wieje nad morzem?

Faza realizacyjna
N-l opowiada o Morzu Bałtyckim.
Położenie Bałtyku – otoczony lądem ze wszystkich stron- morze wewnątrzkontynentalne, Jest częścią Oceanu Atlantyckiego, powierzchnia morza ok. 420 tys. Km Z Morzem Północnym łączą je trzy cieśniny: SUND, MAŁY BEŁT i WIELKI BEŁT Jest to płytkie morze -Max głębokość głębia Landsort 459 m, średnia głębokość 52 m, fale do 3 m wysokości, podczas sztormu nawet do 9 metrów, wielkość fali zależy od siły wiatru.
W południowej części Morza Bałtyckiego położona jest jedyna w całości polska wyspa Wolin. Do Polski należy także część wyspy Uznam. Na wybrzeżu znajdują się również zatoki, np. Gdańska i Pomorska, oraz zalewy Wiślany i Szczeciński.

Pokaz filmu –
1. Bałtyk
2. Jak powstał Bałtyk?
N-l omawia przy pomocy środków dydaktycznych umieszczonych na tablicy co to jest wyspa, zatoka, zalew, cieśnina, półwysep i pokazuje na mapie wraz z uczniami.
3. Film - Linia brzegowa Morza Bałtyckiego.
N-l - jakie rodzaje wybrzeży występują na polskim Bałtyku? (niskie-piaszczyste plaże, wysokie – klify). Uczniowie podają przykłady i pokazują na mapie.

N-l - Jak sądzicie dlaczego Bałtyk jest tak słabo zasolony tylko 7,8 promila?
1. Niewielka wymiana wód z Atlantykiem.
2. Niskie parowanie.
3. Duży dopływ słodkiej wody rzecznej.
N – l pokazuje zdjęcia przykładowych zwierząt żyjących w Bałtyku (foka, morświn, krab wełnistostoszczypcy).
Próba odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie ma to, że mamy dostęp do morza?
Połowy ryb, produkcja statków w stoczniach, rekreacja, turystyka, bursztyny- lecznictwo, ozdoby, biżuteria. N-l pokazuje biżuterię z bursztynów.
Jakie zagrożenia dla środowiska? O czym należy pamiętać będąc nad wodą?
Jakie Parki znajdują się nad morzem? Uczniowie pokazują na mapie.

Faza podsumowująca
Podział na grupy
N-l poleca uczniom : Korzystając z wiadomości zdobytych podczas lekcji oraz atlasu i podręcznika, uzupełnij mapę myślową - wspólne odczytanie i sprawdzenie zadań.

Zadanie dodatkowe dla chętnych uczniów:
Korzystając ze skali mapy w atlasie s. 16 oblicz rzeczywistą długość Półwyspu Helskiego.

Zadanie pracy domowej - ćwiczenia s. 43

Rekapitulacja
Skrzynka pytań- jako powtórzenie wiadomości z lekcji.
Ocena aktywności uczniów.
Na koniec n-l rozdaje uczniom karty ewaluacyjne i poleca ich wypełnienie.

Opracowała Ewa Przewłocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.