X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23094
Dział: Gimnazjum

Czym jest słowo? Cechy poezji lingwistycznej na przykładzie wierszy Mirona Białoszewskiego. Konspekt lekcyjny

Temat: Czym jest słowo? Cechy poezji lingwistycznej na przykładzie wierszy Mirona Białoszewskiego

Cele lekcji ogólne
Uczeń poznaje pojęcie poezji lingwistycznej
Cele lekcji szczegółowe
Uczeń:
• Utrwala informacje związane z sylwetką Mirona Białoszewskiego
• Doskonali umiejętność analizowania tekstu literackiego, określania sytuacji lirycznej w utworze oraz wnioskowania
• Wie, co to neologizm artystyczny i zna funkcję tego środka artystycznego wyrazu
• Potrafi pracować wykorzystując skojarzenia i własne doświadczenie
• Uczy się pracować w grupie, dzielić się spostrzeżeniami z innymi uczniami

Formy pracy:
• Zbiorowa
• Indywidualna
• W grupach
Metody pracy:
• Podająca
• Burza mózgów
• Mapa mentalna
• Problemowa


Przebieg lekcji:
1. Uczniowie wypisują na tablicy swoje skojarzenia z wyrazem „słowo”, następnie na podstawie powstałej mapy skojarzeń formułują wnioski:
słowo to ... wyraz, język, tekst, komunikat, natchnienie, kreatywność, myśl
2. Nauczyciel rozdaje uczniom podzielonym na grupy wiersze , których teksty są pocięta na pojedyncze wyrazy, zdania, cząstki wyrazowe. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie tekstu - wiersza z dostępnych wyrazów.
3. Grupy odczytują wyniki swojej pracy.
4. Następnie uczniowie formułują pierwsze samodzielne wnioski
a. Trudno jest stworzyć tekst
b. Trzeba mieć natchnienie
c. Pomocny jest duży zasób słownictwa
d. Potrzebny jest pomysł, myśl, temat
5. Nauczyciel wprowadza pojęcie poezji lingwistycznej. Przypomina sylwetkę Mirona Białoszewskiego jako typowego reprezentanta tego nurtu poezji.
6. Następnie uczniowie odczytują wiersz „Namuzowywanie” i omawiają wspólnie swoje pierwsze wrażenia.
Zaskoczenie, zdziwienie, brak zrozumienia
7. Wspólnie, wykorzystując skojarzenia i pomysły uczniowie „rozszyfrowują” wiersz
8. Uczniowie próbują określić sytuację liryczną, odnosząc się do wcześniejszych spostrzeżeń
N ........................................ A
„ja „ liryczne monolog/ rozbudowana apostrofa „ty” liryczne
Ktoś, kto tworzy muza, która daje natchnienie
Poeta
Człowiek poszukujący natchnienia
temat: trudność tworzenia
9. Następnie nauczyciel zwraca uczniom uwagę na stronę językową wiersza, jego budowę. Uczniowie omawiają powyższe zagadnienia i wspólnie zapisują wnioski
a. Swoboda kompozycyjna- dowolny układ sylab i wersów
b. Brak znaków interpunkcyjnych
c. Wyrazy proste
d. Neologizmy
e. Zabawa słowem
10. Wprowadzamy pojęcie neologizmu artystycznego i jego funkcji w tekście.
11. Nauczyciel odczytuje inne wiersze Mirona Białoszewskiego i wspólnie z uczniami analizuje ich treść: temat, budowę, język
12. Uczniowie zapisują wnioski, które jednocześnie prezentują cechy typowe dal poezji lingwistycznej
13. Praca domowa
Spróbuj tak jak Miron Białoszewski zabawić się słowem i stwórz własny utwór , będący przykładem poezji lingwistycznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.