X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23042
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
§ 8 ust.1 pkt 1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
1A. Zapoznanie się z przepisami Prawa Oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
1B. Usprawnianie organizacji pracy
1C. Publikacja własnego Planu rozwoju zawodowego w Internecie
1D. Wdrażanie nowych metod aktywizujących
1E. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
1F. Wykorzystanie multimediów w przedmiocie
1G. Nawiązanie kontaktów z młodzieżą z innego kraju i promocja ziemi ojczystej
Formy realizacji
1A. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
1B. Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: Programu Wychowawczego, Statutu, WSO itp.
Napisanie rozkładu materiału i nowelizacja PSO
1C. Publikacja w Internecie
1D. Wykorzystanie nowych metod adekwatnie do zespołu klasowego (Praca z kursem Video ,,Treffpunkt Berlin”, metoda ,,poker kryterialny” , metoda ,,JIG SAW i inne)
1E. Opracowywanie dokumentów i pomocy dydaktycznych (Kalendarza Imprez Szkolnych, tablic tematycznych)
1F. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, filmów słowników internetowych
1F. Nawiązanie nowych znajomości (przy pomocy poczty elektronicznej) przez uczniów naszej szkoły z młodzieżą innej narodowości

§ 8 ust. 1 pkt. 2 Realizacja zadań służąca podniesieniu jakości pracy szkoły
Zadania
2A. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
2B. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, realizowania jej podstawowych zadań i funkcji
2C. Współpraca z opiekunami Samorządu Uczniowskiego przy organizowaniu imprez szkolnych
2D. Planowanie Pracy na kolejny rok szkolny
2E. Program zajęć pozalekcyjnych – Kółko Języka Niemieckiego
2F. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu szkolnego w klasach pierwszych ,,Humanista na szóstkę z plusem”
2G. Sprawowanie opieki podczas dyskotek szkolnych, wycieczek
2H. Zorganizowanie i przygotowanie Quizu na temat wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
Formy realizacji
2A. Przeprowadzenie szkolenia Zespołu Humanistów na temat ,,Przygotowanie i upowszechnienie propozycji zastosowania komputerów i technologii informacyjnej z zakresu przedmiotów humanistycznych” oraz ,,Rola muzyki i piosenki na lekcjach języków obcych”
2B. Aktywna praca w zespole humanistów
*koordynowanie działań na rzecz promocji kultury krajów niemieckojęzycznych w Szkole
*konsultacje z nauczycielami języków w zakresie stosowania w pracy z uczniem metod aktywizujących
2C. Pomoc obejmująca potrzeby szkoły i nauczycieli
*Dzień Ziemi
*Przeglądy językowe
* Jury w turniejach Cheerleaders
*Pomoc w realizacji projektu ,,Trzymaj formę”
2D. Współtworzenie Planu Pracy Gimnazjum i Kalendarza imprez szkolnych na kolejny rok
2E. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych – Kółko języka niemieckiego
Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja
2F. Konkurs humanistyczny w klasach drugich
2G. Pełnienie funkcji opiekuna wycieczki
2H. Quiz (Przegląd językowy)

§8 ust. 1 pkt.3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Zadania
3A. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym
3B. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służący mojemu rozwojowi
3C. Współpraca z rodzicami
Poznawanie opiekunów i wychowanków
3D. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji
3A. Uczestnictwo w kursach językowych, przygotowujących do egzaminu FCE
3B. Udział w konferencjach, spotkaniach metodycznych i warsztatach
3C. Indywidualne spotkania z rodzicami
3D. Samodzielna lektura
Stały kontakt z pedagogiem szkolnym w celu monitorowania bieżących problemów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.