X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23038

Kuchcikowo - mali kucharze gotują. Program autorski

Arleta Szyngiel

nauczyciel nauczania zintegrowanego

Program autorski

„Kuchcikowo – mali kucharze gotują ”

Koźla 2012 r.

Spis Treści

Rozdział I : Ogólna charakterystyka programu........................................ 3

Rozdział II : Cele programu ........................................ 4

Rozdział III : Treści programu........................................ 5

Rozdział IV : Metody, formy pracy i środki dydaktyczne stosowane w
trakcie realizacji programu........................................9


Rozdział V: Przewidywane osiągnięcia........................................10

Bibliografia........................................10


Rozdział 1

Ogólna charakterystyka programu
Program „Kuchcikowo – mali kucharze gotują ” opracowany jest w oparciu o program nauczania „Edukacja z pasją”. Głównym celem programu jest przyswojenie przez uczniów wiadomości na temat teorii i praktyki dotyczącej zaplanowania, przygotowania oraz spożywania posiłków, nabywania umiejętności posługiwania się urządzeniami domowymi, samodzielne projektowanie działań, sprawnej ich realizacji i odpowiedzialności za skutki. Jednym z celów jest również wspomaganie dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym i estetycznym.
Niniejszy program kierowany jest do uczniów klas I-III i może być wykorzystany zarówno w czasie zajęć edukacji technicznej, przyrodniczej lub matematycznej.
Program zawiera cele nadrzędne i szczegółowe. Zastosowałam różne metody i formy pracy z których pomocą warto pracować, by osiągnąć pożądane cele. Uwzględniłam zasadę indywidualizacji. Każdy uczeń może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela. Program angażuje do współpracy rodziców poprzez uczestnictwo w przygotowaniu potrzebnych składników oraz zadbaniu o prawidłowy ubiór dziecka. Wyroby uczniów będą prezentowane podczas uroczystości szkolnych, dlatego rodzice będą mogli brać udział w ocenie pracy dzieci. Nauczyciel będzie pełnił funkcję projektodawcy, osoby wspierającej oraz motywującej dziecko poprzez umożliwienie mu doświadczania, przeżywania i działania w tym zakresie. Program ma również za zadanie zwiększenie świadomości na temat łatwej i zdrowej diety. Organizując zajęcia w Kuchcikowie chciałabym zachęcić dzieci do samodzielnego przygotowywania prostych, smacznych i zdrowych posiłków.

Rozdział 2

Cele programu:

- Zwiększenie świadomości na temat prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.
- Poznanie podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się.
- Planowanie i organizacja sposobu przyrządzania posiłków.
- Urozmaicenie technik przyrządzania potraw.
- Dobór odpowiednich narzędzi i przyborów kuchennych potrzebnych do wykonania zadania.
- Wykorzystanie umiejętności matematycznych w procesie przygotowywania potraw- odmierzanie płynów różnymi miarkami (używanie określeń litr, pół litra, ćwierć litra), ważenie produktów (używanie pojęć kilogram, pół kilograma ).
- Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez prawidłowe odczytywanie informacji zawartych przepisach kulinarnych.
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
- Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.
- Dbanie o higienę osobistą, wpajanie nawyków higienicznych.
- Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.

Rozdział 3
Treści programu

1. Pijmy soki – na zdrowie!
TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- rozumienie konieczności mycia rąk przed każdym posiłkiem,
- rozumienie konieczności mycia owoców przed spożyciem,
- rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw,
- wyjaśnianie pojęć: witaminy, zdrowie.
- poznanie niektórych sposobów przyrządzania soków owocowych i warzywnych
- poznanie nieocenionej wartości wody w prawidłowym odżywianiu,
- obsługiwanie sokowirówki przy pomocy nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- rozpoznaje i poprawnie nazywa owoce oraz warzywa,
- próbuje i smakuje nowych nie znanych jeszcze owoców,
- potrafi określić smak próbowanego owocu np. słodki, gorzki, cierpki oraz opisać jego wygląd.
- wie, jak można przygotować sok z owoców i warzyw,
- potrafi wymienić swoje ulubione dania z warzyw i owoców,
- wymienia niezdrowe pokarmy, produkty,
- potrafi wymienić korzyści picia soków.
- przy pomocy nauczyciela obsługuje sokowirówkę.

2. Kisimy kapustę – witaminki
TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- poznanie składników, z których powstaje kiszona kapusta
- wyjaśnienie procesu kiszenia kapusty
- poznanie zalet i właściwości zdrowotnych kapusty
- poznanie sposobu przechowywania kiszonej kapusty
- poznanie sposobu wykorzystania kiszonej kapusty i w surówkach, zupach i różnego rodzaju daniach.

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- poznaje składniki, z których powstaje kiszona kapusta (szatkowana kapusta, marchew, sól, kminek, liść laurowy)
- samodzielnie ściera marchew, miesza z szatkowaną kapustą, dosypuje przyprawy, ubija w odpowiednim naczyniu
- zapoznaje się z procesem kiszenia oraz przechowywania kiszonej kapusty, wie, że kiszona kapusta powstaje w wyniku zasolenia i fermentacji,
- poznaje zalety jedzenia kiszonej kapusty oraz jej właściwości zdrowotne,
- wykorzystuje kiszoną kapustę do przyrządzenia surówki.

3. Dla każdego coś pysznego – pieczenie pierników.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- rozumienie konieczności mycia rąk przed przystąpieniem do pracy
- zapoznanie z przepisem na świąteczne pierniki, planowanie pracy w zespole,
- przygotowanie składników, z których będą wykonane ciasteczka
- odmierzanie odpowiedniej ilości składników ( utrwalenie pojęć kilogram, litr,)
- zapoznanie ze sposobem przygotowania ciasta oraz wykrawania kształtów ciasteczek
- rozumienie konieczności pomocy dorosłych podczas korzystania z piekarnika
- zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się przy stole

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- dba o higienę rąk i stanowiska pracy
- samodzielnie odczytuje przepis na pierniki, wspólnie z kolegami planuje kolejność przygotowania ciasta,
- przygotowuje, odmierza i łączy składniki, z których powstanie ciasto,
- przy użyciu wałka i foremek, rozwałkowuje ciasto do odpowiedniej grubości i wykrawa różnego rodzaju kształty,
- samodzielnie układa ciasteczka na blasze, obserwuje w jaki sposób dorosły obsługuje piekarnik, przygląda się procesowi pieczenia,
- przygotowuje stół, nakrywa obrusem, układa talerzyki, przygotowuje serwetki, kulturalnie zachowuje się przy stole podczas poczęstunku.

4. Sałatka warzywna

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- Uświadomienie dzieciom ich możliwości poznawczych (zmysły: wzroku, węchu, dotyku i smaku).
- Zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi warzyw
- Uświadomienie dzieciom roli warzyw w codziennej diecie
- Zachęcenie dzieci do codziennego jedzenia warzyw
- Uczenie dzieci zasad koleżeńskiej współpracy potrzebnej do osiągania zakładanych celów - Zapoznanie ze sposobem przygotowania sałatki warzywnej
- Wykorzystanie przyborów kuchennych do przygotowania sałatki

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- Poznaje różne rodzaje warzyw, kolor, smak, kształt,
- uczestniczy w pogadance dotyczącej wartości odżywczych warzyw,
- rozumie konieczność codziennego spożywania warzyw,
- planuje w grupie sposób przygotowania sałatki warzywnej,
- wykorzystuje przybory typu tarka, deska do krojenia, nóż, łyżka, itp. Rozumie konieczność zachowania ostrożności przy korzystaniu z noża,
- przygotowuje stół, nakrywa obrusem, układa talerzyki, przygotowuje serwetki, kulturalnie zachowuje się przy stole podczas poczęstunku.

5. Kolorowe kanapki

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- poznanie różnorodnych produktów spożywczych,
- umożliwienie dzieciom samodzielnego decydowania o wyborze składników, z których zrobione będą kanapki,
- rozwijanie umiejętności przygotowania kanapek przy pomocy dorosłego
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas robienia kanapek
- dbanie o higienę podczas sporządzania posiłków

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:

- nazywa produkty
- wie, jakie produkty są zdrowe, a jakie nie powinno się często spożywać
- rozumie potrzebę spożywania zdrowych produktów
- rozumie konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw
- rozpoznaje i nazywa produkty, z których będą przygotowywane kanapki
- zachowuje higienę podczas przygotowywania kanapek
- przygotowuje kanapki przy pomocy dorosłego
- spożywa przygotowane kanapki

6. Sałatka owocowa

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- zapoznanie z niektórymi owocami południowymi: granaty, papaje, mango, kiwi,
- utrwalenie nazw i wyglądu pozostałych owoców,
- nauka prawidłowego posługiwania się nożem,
- porządkowanie swojego stanowiska pracy po skończonej pracy,
- poznanie walorów zdrowotnych owoców
- rozpoznaje owoców przez zmysły (węch, smak, dotyk)

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- wie, że podczas przygotowania sałatki należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę
- rozumie, że należy kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
- rozumie konieczność dostarczenia organizmowi prawidłowych składników budulcowych: witamin, wie, gdzie znajdują się witaminy,
- potrafi pokroić składniki sałatki,
- potrafi wymienić walory odżywcze owoców
- powiedzieć czy są to owoce krajowe czy zagraniczne
- kulturalnie zachowuje się przy stole.

Rozdział IV : Metody, formy pracy i środki dydaktyczne stosowane w
trakcie realizacji programu

Metody realizacji programu:
Metody czynne
- metoda samodzielnych doświadczeń
- metoda kierowania własną działalnością dziecka
- metoda zadań stawianych dziecku
Metody oglądowe
- obserwacja
- pokaz
Metody aktywizujące
- burza mózgów

Formy pracy:
- indywidualna, w parach, zespołowa,

Środki dydaktyczne:
- noże, tacki, ściereczki, fartuszki, miseczki, serwetki, waga, miarki kuchenne, przybory kuchenne.

Rozdział V: przewidywane osiągnięcia
Po realizacji programu „Kuchcikowo – mali kucharze gotują ” dzieci będą:
- potrafiły świadomie dbać o swoje zdrowie,
- rozumiały potrzebę spożywania warzyw i owoców,
- potrafiły korzystać z książki kucharskiej,
- bezpiecznie korzystały z przyborów, miarek kuchennych, wagi,
- wykorzystywały umiejętności matematycznych w procesie przygotowywania potraw,
- potrafiły kulturalnie zachowywać się przy stole, współdziałać w zespole,
- rozumiały potrzebę dbania o higienę osobistą, w trakcie przygotowywania i spożywania posiłków.


Bibliografia:
Program nauczania „Edukacja z pasją” A. Juszkiewicz DIDASKO Warszawa 2011

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Redaktor: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2008

Zdrowy przedszkolak - program edukacji prozdrowotnej Opracowanie: mgr Renata Stachowicz http://www.przedszkola.edu.pl/

B. Wojnarowska - "Edukacja Zdrowotna – podręcznik akademicki" PWN Warszawa 2007.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.