X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23000

Bałwan - scenariusz zajęć zintegrowanych

Scenariusz zajęć zintegrowanych prowadzony z użyciem elementów
Metody Dobrego Startu
Data: 26.XI.2013 rok.
Czas trwania: 45 minut.
Krąg tematyczny: Jak dobrze być razem.
Temat dnia: Bałwan.
Cele ogólne:
• kształcenie umiejętności odbierania muzyki;
• rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych i motorycznych oraz integracja percepcyjno - motoryczna w zabawach z piosenką "Panie Bałwanie";
• rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej i ekspresji ruchowej;
• doskonalenie aparatu głosowego poprzez śpiew;
• doskonalenie umiejętności współuczestnictwa w zabawach;
• rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
• utrwalenie stron ciała;
• podnoszenie poziomu rozwoju psychomotorycznego;
• przypomnienie wiadomości na temat zbliżającej się pory roku - zimy.
Cele szczegółowe:
uczeń:
• poznaje słowa i melodię piosenki "Panie Bałwanie" oraz wzory graficzne do tej piosenki;
• potrafi wczuć się w rytm i nastrój muzyki, ruchem oddać jej charakter;
• potrafi śpiewać piosenkę Panie Bałwanie;
• doskonali koordynację ruchowo - słuchowo - wzrokową;
• zna schemat własnego ciała i orientuje się w przestrzeni;
• aktywnie uczestniczy w proponowanych przez nauczyciela zabawach.
• uderza rytmicznie w wałeczek z masy solnej zgodnie z poleceniem nauczyciela (dłonią, pięścią, palcami);
• zna podstawowe wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
Metody:
• metody czynne: zadania stawiane do wykonania;
• metody słowne: rozmowa, pochwała, objaśnienia;
• metody oglądowe: pokaz ilustracji, własny przykład;
• naśladowanie, podpowiadanie.

Formy:
• wypowiedzi swobodne;
• śpiew i aktywne słuchanie muzyki;
• zabawa ruchowa ze śpiewem, improwizacje muzyczne;
• ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą;
Środki dydaktyczne:
• wzory graficzne do melodii piosenki "Panie Bałwanie;
• masa solna dla każdego dziecka;
• plansze;
• magnetofon i płyty CD;
• białe kartki i kart pracy z wykropkowanym wzorem graficznym piosenki.


Przebieg zajęć
I. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
1. Ćwiczenia orienatcyjno - porządkowe:
• Ćwiczenia rytmiczne.
Nauczyciel włącza muzykę w rytm której dzieci mają wykonywać ćwiczenia rytmiczno - rozluźniające takie jak:
marsz na paluszkach, podskoki obunożne, podskoki z palcami wyciągniętymi do przodu na przemian zaczynając od prawej nogi (dominującej), podskoki na zmianę w bok, marsz na paluszkach, ćwiczenia obu rąk a następnie jednej na przemian z drugą, ćwiczenia głowy, skoki obunożne i marsz kończący ćwiczenia.
• Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała.
Nauczyciel ustawia dzieci na baczność. Polecenia:
Podnieś prawą rękę do góry i zrób zwrot w prawo, lewa ręka na biodrze, zwrot w lewo, w tył zwrot.
• Rozmowa na temat obrazka.
- Jak nazywa się pora roku przedstawiona na obrazku?
- Czy lubicie zimę?
- Dlaczego lubimy, tę porę roku?
-Jakie inne pory roku znacie?
- Jak można korzystać ze śniegu?
• Słuchanie piosenki "Panie Bałwanie". Rozmowa na temat piosenki:
- O czym ona opowiada?
- Z czego lepi się bałwana i jak to się robi?
- Jak wygląda bałwan?
• Nauka piosenki.
II. ZAJĘCIA WŁAŚCIWE
1. Ćwiczenia ruchowe.
• Zabawa "Powitanie"
Prawa rączka wita prawe ucho,
lewa pięta wita prawe kolano,
prawa łydka wita lewą dłoń,
lewe kolano wita prawy łokieć.
• Zabawy zimowe. Toczenie kuli.
Nauczyciel nuci piosenkę dzieci improwizują rytmicznie ruchem zabawy zimowe np. lepienie bałwana, lepienie śnieżek, rzucanie się śnieżkami, toczenie śniegowej kuli itp.
2. Ćwiczenia ruchowo - słuchowe.
Nauczyciel prosi, aby dzieci zajęły miejsce przy stoliku.
• Ugniatanie.
Rozdaje dla każdego dziecka po dwie kule masy solnej: jedną dla prawej, drugą dla lewej ręki. Śpiewa piosenkę i demonstruje jak należy ugniatać zgodnie z rytmem otrzymaną masę. Następnie dzieci robią to samo.
• Wałeczek.
Dzieci łączą dwie kule masy solnej i tworzą z niej wałek następnie w rytm śpiewanej piosenki wykonują kolejno polecenia:
- uderzanie w środek wałka przednią i odwróconą stroną prawej dłoni;
- uderzanie w środek wałka przednią i odwróconą stroną lewej dłoni;
- uderzanie w środek wałka przednią stroną obu dłoni i w końce wałka odwróconą stroną obu dłoni;
- uderzanie w środek wałka przednią i odwróconą stroną obu dłoni i w końce wałka bokiem dłoni;
-kolejne wałkowanie i rytmiczne ugniatanie po kolei palcami prawej a następnie lewej ręki (powstaną dziurki jak na flecie).
3. Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe.
• Bałwanki I
Nauczyciel pokazuje dzieciom wzór graficzny piosenki. Następnie w czasie śpiewania rwie wałeczek na kawałki, które układa według przedstawionego wzoru, od lewej do prawej strony. Powinno powstać 16 kulek. Dzieci muszą powtórzyć tą czynność. (wzór 1)
• Bałwanki II
Nauczyciel pokazuje dzieciom wzór graficzny piosenki według którego dzieci mają ułożyć bałwanki.
Dzieci mają rozłożonych na środku 16 kulek z których muszą naprzemiennie raz prawą ręką raz lewą ułożyć na dwie strony bałwanki w czasie śpiewania piosenki. (wzór 2)
• Wydzieranka
Nauczyciel rozdaje dla każdego dziecka po dwie kartki z których według jego instrukcji muszą wydzierać 2 kule.
• Rysowanie kul według wzoru.
Nauczyciel pokazuje wzór graficzny kuli małej i dużej. Dzieci otrzymują wzór takich kul na kartkach i muszą w rytm muzyki palcem wskazującym prawej potem lewej ręki poprawiać wzór zgodnie z zaznaczonym kierunkiem, następnie to samo należy zrobić obiema rękoma naraz. (wzór 3 i 4)
• Małe bałwanki.
Dzieci otrzymują kartkę i dwa kolory kredek. Wzór graficzny piosenki zamieszczony jest na tablicy. Według tego wzoru rysują raz prawą raz lewą ręką bałwanki. (wzór 5)
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ.
1. Ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające: dzieci - płatki śniegu wirują w różne strony w rytm słyszanej muzyki. Dzieci wykonują kolegom delikatny masaż "Pada śnieg".
2. Ewaluacja.
Dzieci wyrażają swoje uczucia po skończonych zajęciach za pomocą bałwanków: uśmiechniętych bądź smutnych.
Opracowała:
Anna Szymańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.