X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23
Dział: Gimnazjum

Konspekt korelacji międzyprzedmiotowej język polski - informatyka w II klasie gimnazjum

TEMAT LEKCJI: W kręgu tradycji literackiej, czyli o Wł. S .Reymoncie - wędrówka po Internecie.

GŁÓWNY CEL: poznanie możliwości wyszukiwania informacji o polskim laureacie literackiej Nagrody Nobla
w światowej sieci Internet.
CELE OPERACYJNE:
• uczeń potrafi uruchomić przeglądarkę Internet Explorer
• uczeń zna prawidłowy zapis adresu interaetowego
• uczeń zna budowę przeglądarki
• uczeń potrafi wpisać adres podanej strony WWW w odpowiednim miejscu przeglądarki
• uczeń zna pojęcie odsyłacza (linku)
• uczeń sprawnie serfuje po odwiedzanych stronach internetowych
• uczeń potrafi dokonać selekcji istotnych informacji z Internetu i posługiwać się nimi
• uczeń poznaje sposoby realizacji programów informacyjnych
• uczeń potrafi wykorzystać komputer w kształtowaniu postaw i poglądów odbiorców przekazu
internetowego
• uczeń potrafi korzystać z przekazu internetowego, wiadomości poddać krytycznej ocenie i rozumnej
selekcji
• uczeń potrafi tworzyć biografię Reymonta w postaci gazetki ściennej
• uczeń wie jak docierać do potrzebnych wiadomości
• uczeń potrafi wykorzystać edytor tekstu pakietu MS Works do formatowania tekstów i rysunków
skopiowanych z Internetu
CELE WYCHOWAWCZE:
• rozwijanie zainteresowań poznawczych,
• współdziałanie i doskonalenie pracy w grupie,
• umacnianie wiary we własne siły
• kształcenie dociekliwości intelektualnej
ŚRODOWISKO PRACY, POMOCE DYDAKTYCZNE:
Komputery połączone w sieć z dostępem do Internatu z każdego stanowiska uczniowskiego.
Oprogramowanie niezbędne do obsługi Internetu: przeglądarka Internet Explorer.
Oprogramowanie- edytor tekstu pakietu Microsoft Works.
Gotowa gazetka służąca jako wzór.
Karta ćwiczeń dla ucznia.
Karta ewaluacyjna.

FORMY ORGANIZACYJNE: pracownia internetowa, praca indywidualna i grupowa

METODY: dyskusja kierowana, ćwiczenia, poszukująca, oceniamy naszą współpracę


PRZEBIEG LEKCJI
1) CZĘŚĆ WSTĘPNA
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
-wstępne informacje o latach młodości Reymonta
-podział klasy na zespoły uczniowskie
-prezentacja przykładowej gazetki ściennej poświęconej twórczości Reymonta
-wita uczniów, sprawdza obecność

CZYNNOŚCI UCZNIÓW
- zajmują miejsca, przygotowują się do pracy,
-dzielą się informacjami na temat twórczości laureata literackiej Nagrody Nobla -obserwacja gazetki

2) WPROWADZENIE DO LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
-wydaje polecenie załogowania się w sieci i uruchomienia przeglądarki Internet Explorer -rozdaje poszczególnym grupom adresy internetowe
-przydzielenie zadań poszczególnym grupom:
grupa I -opracowanie życiorysu
grupa II - wyszukiwanie portretu Reymonta oraz powiększanie go w edytorze tekstu
grupa III - wyszukiwanie zdjęć z filmów „Chłopi" i „Ziemia obiecana"
grupa IV -wyszukiwanie głównych dzieł pisarza
grupa V - wyszukanie dyplomu potwierdzającego otrzymanie literackiej Nagrody Nobla
grupa VI - tworzenie napisów
grupa VII - ujęcie faktów z życia pisarza w chronologicznym zapisie
grupa VIII - kopiowanie ozdobników do edytora tekstu
grupa IX - wyszukanie obrazu Malczewskiego i strony tytułowej „Chłopów"

CZYNNOŚCI UCZNIÓW
-logują się w sieci, uruchamiają przeglądarkę Internet Explorer -wpisują adresy internetowe

3) REALIZACJA LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
-kieruje do uczniów pytania, wskazuje na nowe pojęcia
-udziela wskazówek i pobudza aktywność poznawczą przy tworzeniu gazetki
-obserwuje pracę uczniów

CZYNNOŚCI UCZNIÓW
-wyszukują zdjęcia, informacje, tworzą napisy oraz tworzą własną gazetkę
-uzupełniają kartę ćwiczeń, -korzystają ze wskazanych adresów internetowych

4) ĆWICZENIA KOŃCOWE

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
-rozdanie kart ćwiczeń
-prosi o uzupełnienie ćwiczenia podsumowującego zdobyte wiadomości
-ocenia pracę uczniów
-podaje polecenie zakończenia pracy Explorer programem Internet Explorer
-podaje polecenie wylogowania się z sieci

CZYNNOŚCI UCZNIÓW
- uzupełniają ćwiczenia podsumowujące,
-jeden z uczniów czyta głośno uzupełnione ćwiczenie
-zamykają przeglądarkę
-wylogowują się

5) PODSUMOWANIE I EWALUACJA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
-rozdanie kart ewaluacyjnych
CZYNNOŚCI UCZNIÓW
- uzupełniają kartę

KARTA EWALUACYJNA

Uzupełnij swoją pracę na lekcji przy pomocy profilu biegunowego
Na lekcji pracowałem:
Szybko ……… Wolno
Spokojnie ……… Nerwowo
Aktywnie ……… Pasywnie
Z przyjemnością ……… Bez przyjemności
Samodzielnie ……… Niesamodzielnie
Dużo ……… Mało
Z efektami ……… Bez efektów
Twórczo ……… Odtwórczo
Dobrze ……… Źle

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.