X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22961
Przesłano:

Sporty zunifikowane sposobem wyrównywania szans ludzi niepełnosprawnych intelektualnie

W ostatnim czasie dużą rolę przywiązuje się do integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem ludzi zdrowych. Pracuję w szkolnictwie specjalnym 14 lat i przez ten okres prowadziłem zajęcia sportowe z piłki nożnej i koszykówki. Na te zajęcia uczęszczali uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i uczniowie w normie intelektualnej. Owocem wspólnych treningów był udział w zawodach Olimpiad Sportowych organizowanych przez Kluby Olimpiad Specjalnych województwa śląskiego. Drużyny zunifikowane złożone z zawodników z niepełnosprawnością intelektualną i partnerów ( zawodnicy w normie ) brali udział w zawodach koszykówki zunifikowanej i piłki nożnej zunifikowanej. Sporty zunifikowane są programem, którego rola polega na łączeniu w drużynach osób niepełnosprawnych z osobami w normie. W Olimpiadach Specjalnych do najczęściej uprawianych sportów zunifikowanych należą: koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa. Sporty zunifikowane dają zawodnikom z niepełnosprawnością intelektualną wiele możliwości, do których zaliczamy: poznanie nowych dyscyplin sportowych, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, integracja z zawodnikami w normie, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, wzrost odwagi i umiejętności społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym. Stworzenie drużyny zunifikowanej nie jest prostym zadaniem. Należy dobrać zawodników i partnerów ( zawodnicy z normą ), którzy będą posiadali zbliżone umiejętności i wiek. Partnerem w sportach zunifikowanych nie może być opiekun czy trener. Mimo, iż dokonano modyfikacji przepisów gier zespołowych na potrzeby sportów zunifikowanych aby zminimalizować różnice jakie występują pomiędzy zawodnikami i partnerami, nieprawidłowy skład drużyny może doprowadzić do nieodpowiednich przeżyć w trakcie trwania zawodów, co może nieść za sobą wzrost zagrożenia kontuzjami. Skład drużyny zunifikowanej występującej na zawodach złożony jest w połowie z zawodników a w połowie z partnerów. W niektórych grach zespołowych ( piłka nożna, koszykówka ) w grze bierze udział więcej zawodników niż partnerów. Podczas zawodów drużyn zunifikowanych dokonuje się gier obserwowanych. Podczas tych gier udział w meczu powinni wziąć wszyscy zawodnicy i partnerzy danej drużyny. Każda drużyna rozgrywa jeden lub dwa mecze obserwowane. Na podstawie osiągniętych wyników i prezentowanych umiejętności zostaje przydzielona do poszczególnej grupy sprawnościowej. W tak stworzonej grupie grają drużyny o zbliżonych umiejętnościach i możliwościach gry. Po zakończeniu zawodów wszyscy członkowie drużyny otrzymują jednakowe nagrody i medale. Zawody w grach zespołowych wymagających udziału zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz partnerów w normie intelektualnej odbywają się na szczeblu regionalnym i krajowym. Szkoła, w której pracuję wchodzi w skład SOSW w Rybniku. W roku 2001 rozpoczęła swoją działalność Sekcja Terenowa Fair - Play Olimpiad Specjalnych. W roku 2003 powstała pierwsza drużyna zunifikowana koszykówki. Jej zawodnikami byli uczniowie SOSW oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamysłowie. W tymże roku Sekcja Fair - Play zorganizowała I Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku. W sumie tych turniejów odbyło się 11. W latach 2005 i 2006 Sekcja była organizatorem turniejów piłki nożnej zunifikowanej. Turnieje te odbywały się na boisku MOSiR w Rybniku. Zawodnikami byli uczniowie gimnazjum SOSW oraz I Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Sląskich w Rybniku. Drużyna koszykówki zunifikowanej brała udział w dniach 21. III - 24. III. 2013 roku w VIII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Skarżysku - Kamiennej. Na tej imprezie zajęli III miejsce wśród drużyn zunifikowanych. W roku 2014 Klub Fair - Play Olimpiad Specjalnych przymierza się do stworzenia drużyny zunifikowanej z piłki siatkowej. Jest to młoda dyscyplina zespołowa w ramach Olimpiad Specjalnych. Będzie to niełatwe zadanie, gdyż trzeba będzie poszukać partnerów ( zawodników w normie intelektualnej) a nie jest to łatwe. Członkowie klubu mają jednak nadzieję, że uda się stworzyć taką drużynę i że będzie ona reprezentowała placówkę w organizowanych zawodach z piłki siatkowej zunifikowanej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.