X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22951
Przesłano:
Dział: Języki obce

No place like home - reading comprehension. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel: Eliza Tarnawa-Szwajkosz
Data: 10 czerwca 2013
Klasa: 2a, grupa 16 osób
Poziom: wyżej średniozaawansowany
Podręcznik: NEW Matura Success, upper-intermediate, wydawnictwo PEARSON LONGMAN
Temat: No place like home - reading comprehension
Cele ogólne:
1) Kształcenie sprawności rozumienia tekstu pisanego w celu rozumienia ogólnego sensu
2) Kształcenie sprawności rozumienia tekstu pisanego w celu wskazania określonych informacji oraz określenia właściwej kolejności poszczególnych części tekstu
3) Kształcenie sprawności mówienia
4) Kształcenie umiejętności dobierania argumentów za i przeciw
5) Kształcenie umiejętności pisania rozprawki za i przeciw
Cele szczegółowe: ,
1) uczeń potrafi rozróżnić poszczególne części tekstu pisanego
2) uczeń potrafi dopasować paragrafy do ich miejsca w tekście
3) uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu pisanego
4) uczeń potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu pisanego
5) uczeń potrafi określić znaczenie wyrazu i wyrażeń na podstawie kontekstu
6) uczeń zna słownictwo dotyczące domu, edukacji, miejsca, uczuć i emocji
7) uczeń potrafi sformułować opinie na zadany temat
8) uczeń potrafi sformułować argumenty za i przeciw mieszkaniu z dala od rodziców.

Pomoce dydaktyczne:
książka ucznia, odtwarzacz CD, tablica
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, praca z nagraniem audio.

ETAPY LEKCJI Czas trwania Metody pracy
1) Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2 min.
2) Sprawdzenie zadania domowego – ćwiczenia w książce ucznia.
2 min.
Czytanie zadania domowego.
3) Zapisanie tematu lekcji na tablicy „NO place like home”
Nauczyciel pyta uczniów jak rozumieją temat lekcji, czym jest dla nich dom.
3 min.
Dyskusja
4) Wprowadzenie do tematu
Wybrany uczeń opisuje obrazek w książce; nauczyciel pyta uczniów o to, z czym związany będzie tekst, który zaraz przeczytają. Naprowadza ich na właściwy tor, po czym prowadzi dyskusje na temat tego, czy woleliby studiować w swoim mieście, czy też z dala od rodziców, mieszkając w akademiku. Zapisuje przydatne słownictwo na tablicy.
5 min.
Dyskusja
Opis obrazka.
Wprowadzenie słownictwa

5) Praca z tekstem
Uczniowie podzieleni są na dwie grupy – jedna grupa czyta tekst o Lizzie, druga o Davidzie.
- Po przeczytaniu tekstu wybrane osoby w skrócie przedstawiają nastawienie Lizzie i Davida do życia studenckiego.
- czytają ponownie – wstawiają dodatkowe paragrafy w odpowiednie miejsca w tekście – w celu sprawdzenia swoich odpowiedzi, słuchają nagrania

- uczniowie dopasowują synonimy do zaznaczonych słów w tekście (czytają zdania z poszczególnymi wyrazami, po czym próbują znaleźć jego synonim)

- uczniowie czytają zdania w wyrażeniami i idiomami, po czym określają, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

2 min+2 min.+2 min+3 min+5 min.+5 min.
Praca z tekstem
Czytanie w celu określenia głównej myśli testu
Czytanie tekstu w celu uporządkowania poszczególnych części tekstu
Praca z nagraniem
Określanie znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu
Określanie znaczenia wyrażeń i idiomów na podstawie kontekstu
6) Uczniowie zapisują po jednej stronie tablicy zalety życia z dala od rodziców; po drugiej stronie tablicy – wady.
10min
Podsumowanie tekstu
7) Zadanie domowe – Napisz rozprawkę pt. „Wady i zalety życia z dala od rodziców.” 200-250 słów.
1 minuta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.