X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22936
Przesłano:
Dział: Języki obce

Playroom safari - kształcenie sprawności słuchania. Scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji j. angielskiego w klasi I

Prowadzący lekcję: Małgorzata Chmielewska

Temat lekcji: Playroom safari – kształcenie sprawności słuchania

Cel ogólny:
- śledzenie akcji na obrazkach
- umiejętność zastosowania słownictwo poznanego
na lekcji w życiu codziennym np podczas wizyty w zoo,
- doskonalenie sprawności mówienia, słuchania, czytania
Cele operacyjne:
Poziom wiadomości
Uczeń zna: - częściowo słownictwo związane z tematem lekcji,
- pytania typu What`s this?,

Poziom rozumienia:
- słyszany tekst dialogu,
- słyszaną piosenkę,
- polecenia nauczyciela,
- nowo poznane zwroty I can/can`t see...

Poziom umiejętności
Uczeń potrafi:
- rozpoznać ze słuchu treść historyjki,
- wskazać właściwe zwierzę na ilustracji,
- wcielić się w postaci zwierząt i odgrywają swoją historyjkę.
- przeczytać tekst historyjki,
- poprawnie uszeregować historyjkę obrazkową,

Metody pracy:
- ćwiczenia dydaktyczne
- audio- lingwalna
- metoda reagowania całym ciałem (TPR)
- komunikacyjna

Formy pracy:
- indywidualna
- w grupie
- z całą klasą

Środki dydaktyczne:
- karty z rysunkami zwierząt
- Happy house 2- Class Book str.8,
- tekst piosenki i słuchania nr 4 str. 6 i 7 w Class Book
- kserokopia historyjki obrazkowej dla każdego ucznia
- Załącznik II


Przebieg lekcji:
1.Powtórzenie wiadomości z lekcji poprzedniej –
Listen and say str 7 Class Book.
Nauczyciel pokazuje uczniom rysunki z podpisanymi wyrazami na stronie 7,
następnie odtwarza kasetę. Zadaniem uczniów jest powtarzanie słów za nagraniem
z kasety. Uczniowie śpiewają piosenkę poznaną na lekcji poprzedniej On safari.
2. Nauczycie prezentuje nowe zwroty I can see... i I can`t see..., które będą niezbędne do zrozumienia nowej historyjki obrazkowej. Nauczyciel rysuje cyfrę 8 na tablicy. Następnie wydaje polecenie: Open your Class Book on page 8. Listen to the story. Uczniowie śledzą historyjkę na obrazkach, słuchając nagrania.
3. Uczniowie wcielają się w postaci zwierząt i odgrywają swoją historyjkę.
4. Nauczyciel rozdaje kserokopie z historyjka obrazkową identyczną jak ta z podręcznika lecz wzbogaconą o tekst słuchania. Zadaniem uczniów jest ułożyć historyjkę zgodnie z chronologicznym rozwojem wydarzeń.
5. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
Chętni uczniowie czytają tekst historyjki. Nauczyciel sprawdza wykonanie ćwiczenia. Poprawnie wykonane ćwiczenie jest nagradzane stempelkiem
“ pracowita mrówka”.

6.Zabawa w klasy “Hop- scotch”
Nauczyciel układa karty z rysunkami zwierząt na podłodze. Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach. Naskakując na rysunek zwierzęcia głośno wypowiadają jego nazwę.
7.Zadanie pracy domowej i ocena pracy uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.