X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22932

W świecie kreskówek - konspekt zajęć zintegrowanych

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III czas trwania – 135 min

Prowadzący – Violetta Chmielowska

Blok tematyczny : Świat filmu
Temat dnia: W świecie kreskówek
Zapis w dzienniku: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmów rysunkowych na podstawie informacji w podręczniku oraz własnych doświadczeń. Ulubione postaci z kreskówek, redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi. Powstawanie filmów animowanych- ruch postaci. Tworzenie filmu animowanego „Pijąca żyrafa”. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100- ćwiczenia i zadania utrwalające.

Cele ogólne:
- wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z filmem animowanym
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
- poznawanie technik animacji
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
- rozwijanie umiejętności redagowania kilkuzdaniowej wypowiedzi,
- tworzenie filmu animowanego,
- doskonalenie umiejętności, dodawania i odejmowania w zakresie 100;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wypowiada się na podany temat
- wie co to jest film rysunkowy
- potrafi redagować kilkuzdaniową wypowiedź
- zna zasady pisowni wielką literą
- potrafi korzystać z podanej informacji
- wykonuje różne działania w zakresie 100
- wykonuje starannie prace plastyczne
- czyta cicho ze zrozumieniem
- potrafi współpracować w grupie

Środki dydaktyczne:

Kartki z definicją animacji, filmu animowanego z internetowego Słownika Języka Polskiego, rozsypanka sylabowa, słownictwo pomocnicze, karty pracy Matematyka „WESOŁA SZKOŁA’, zadania dodatkowe z matematyki. Karty pracy z j. polskiego, podręcznik, Karta nr 21 W.2, kartki – plansze do rachunku pamięciowego, przedmioty do tworzenia efektów dźwiękowych, patyczki

Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa, ćwiczenia plastyczne, drama, czynnościowa, problemowa,

Formy pracy: praca indywidualna jednolita i zróżnicowana, praca w grupach

Tok Zajęć: Część matematyczna- 45 min

1
I. Wprowadzenie do zajęć
Rachunek pamięciowy dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

1.Podział klasy na 3 zespoły. Dla każdej grupy plansza z działaniami. Na sygnał podbiegają do planszy rozwiązują dowolne działanie Wygrywa grupa, która ma najwięcej poprawnych rozwiązań

II. Realizacja tematu
2.Wspólne rozwiązanie zadania 1- odczytanie działań i rozwiązanie hasła JANUSZ GAJOS

3.Powtórzenie o liczbach parzystych i nieparzystych. Układanie z patyczków jednocyfrowych licz parzystych i nieparzystych.

4. Szukanie odpowiedzi na pyt. Jak rozpoznajemy parzystość liczb dwucyfrowych? Podanie reguły
Wymienianie liczb.

5. Samodzielne rozwiązanie zadania 2 i 3 w ćwiczeniach

6. Rozwiązanie zadania 4 z wykorzystaniem kartonika pomocniczego- samodzielnie
7. Doskonalenie rozumienia i posługiwania się zwrotami matematycznymi – suma składnik zad. Kangurkiem – analiza zadania
III. Końcowa
8. Podsumowanie zajęć i zadanie pracy domowej
Wklejenie do zeszytów zadań z treścią, krótkie omówienie pracy – wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązania zadań

Uwagi dotyczące indywidualizacji procesu nauczania, zwłaszcza u uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych.

Na początku grupy ustawienie dzieci wolniej liczących. Działania o różnym stopniu trudności do wyboru przez ucznia, dziecko ma wtedy możliwość odniesienia sukcesu

Kontrola poprawności zapisu - uczniowie mający jeszcze z tym trudności

Praca na patyczkach - układanie i określanie która liczba jest parzysta, a która nie

Sprawdzenie czy zrozumiała jest ta reguła dla ucznia.

Sprawdzenie czy uczniowie rozumieją polecenie.
Sprawdzenie czy zadania zostały wklejone

2.
Edukacja polonistyczno – plastyczna- 90 min

I. Wprowadzenie do zajęć
1 Układanie wyrazów z sylab. / film rysunkowy, kreskówka, film animowany/
Czy pamiętacie z lekcji multimedialnej Co to jest animacja?
/ ożywianie/
2. Swobodne wypowiedzi U. na temat filmów rysunkowych.
Jakie znasz filmy rysunkowe? Które z nich zrobiły na tobie największe wrażenie? Uzasadnij swoją opinię

II. Realizacja tematu
3 Czytanie informacji w podręczniku na temat filmów animowanych. Porównanie z definicją filmu animowanego i animacji z internetowego Słownika Języka Polskiego. Wklejenie do zeszytu tej definicji
4. Oglądanie zdjęć różnych kreskówek w podręczniku. Podawanie tytułów. Nawiązanie do oglądanego dzień wcześniej filmu „Muminki”
5. Próby odpowiedzi na pytanie: Czym różni się kreskówka od innych rodzajów filmów?
6. Redagowanie 3 – 4 zdaniowej wypowiedzi pisemnej w zeszycie na temat: Mój ulubiony bohater filmów animowanych.
Zaczynanie wypowiedzi: / zapis na tablicy/
Moim ulubionym bohaterem kreskówek jest...
Spośród wszystkich bohaterów filmów animowanych najbardziej lubię...
7. Odczytanie kilku prac.
8. Kreska jako środek wypowiedzi plastycznej – próby rysowania postaci do filmu animowanego – karty pracy K.49, ćw. 1
9. Podział klasy na zespoły. Tworzenie efektów dźwiękowych do filmów animowanych, np. grzmoty, burza, pęd koni itp. Ćwiczenie dramowe z wykorzystaniem dźwięków - nauczyciel przydziela sceny do udźwiekowienia : Ucieczka Kopciuszka z balu, Tatuś Muminka i zaczarowany kapelusz, idące mamuty "Epoka lodowcowa"
, Kaczor Donald wybrana scena przez dzieci, Brzydkie Kaczątko scena polowania na kaczki.
10. Ewaluacja – podsumowanie zdobytych informacji. Wykonanie z karty W.2 nr 21 filmu animowanego „Pijąca żyrafa Wycinanie klatek filmowych, układanie wg kolejności, spięcie gumką., wprowadzenie klatek w ruch.

III. Końcowa
Zadanie pracy domowej – narysowanie na odwrocie kart do filmu „Pijąca żyrafa” własnego filmu animowanego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

Kartoniki w trzech kolorach dla uczniów z trudnościami w czytaniu/ z napisem film animowany, film rysunkowy, kreskówka/, pozostali otrzymują jednokolorowe ale pisane różną czcionką.

Sprawdzenie czy uczniowie zapamiętali i zrozumieli pytania.

Zaznaczenie kolorem trudności ortograficznych w wyrazach np. ożywianie ż

W razie potrzeby motywowanie do odpowiedzi

Przypomnienie, że zdania rozpoczynamy z wielkiej litery

Rozdanie uczniom z trudnościami wyrazów i zwrotów pomocniczych w celu zredagowania wypowiedzi 2 - 3 zdaniowej.

Sprawdzenie czy każdy członek grupy otrzymał zadanie do wykonania.

Pomoc w razie potrzeby w złączeniu elementów.

Pomysły można czerpać z ćw. 2 K. 50
Załącznik 1

definicja Internetowy Słownik Języka Polskiego
animacja
1. «metoda robienia filmów rysunkowych, kukiełkowych; też: film zrealizowany tą metodą»
2. «tworzenie ruchomych obrazów komputerowych; też: te obrazy»
3. «uruchamianie lalek w teatrze lalkowym»
4. «inicjowanie i pobudzanie jakichś działań»
• animacyjny • animator • animatorka • animować

Załącznik nr 2/ zadania własne/

1. Mama kupiła 20 kg cebuli. Tata dokupił jeszcze 16 kg. Ile kg cebuli mają razem ?

Rozwiązanie_____________________________

Odpowiedź_________________________________________

2.Na poczcie było 45 znaczków. W ciągu dnia sprzedano 17
znaczków. Ile znaczków zostało?

Rozwiązanie_____________________________

Odpowiedź_________________________________________

3. W sklepie było 86 l wody mineralnej gazowanej i o 28 l mniej wody niegazowanej. Ile litrów wody niegazowanej było w sklepie ?

Rozwiązanie_____________________________

Odpowiedź__________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.