X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22931
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego pracującego w bursie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O
STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

nauczyciel wychowawca
w
Bursie
dla Młodzieży Szkolnej w xxxx

Okres trwania stażu: 01. 09. 2011r. – 31. 05. 2014r.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. ( § 8 ust. 2 pkt 1 )

Zadania
Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela wychowawcy.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej oraz opiekuńczej.

Formy i sposoby realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego:
• analiza przepisów prawa oświaty
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na awans na nauczyciela dyplomowanego
• plan rozwoju zawodowego

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Samodzielnie studiowanie literatury pedagogicznej, monitorowanie, analiza aktów prawnych do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji r planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach dotyczących doskonalenia zawodowego
Zajęcia z grupą wychowawczą
Zajęcia indywidualne z wychowankiem różnego typu łącznie z opiekuńczymi
Imprezy ogólnobursowskie
Konkursy – w bursie, regionie, ogólnokrajowe
Prowadzenie biblioteki

Termin realizacji
Cały okres stażu
Po zakończeniu stażu – 2014 r.


Dowody realizacji
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
Teczka awansu zawodowego
Opis realizacji planu zawodowego.
Zaświadczenia, materiały metodyczne.


2. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.(§ 8 ust.2 pkt.2)

Zadania
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej, komunikacyjnej.
Wykonanie techniką komputerową dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Formy i sposoby realizacji
Stosowanie techniki komputerowej w opracowaniu dokumentacji, scenariuszy, dyplomów, pochwał.
Publikacje prac, scenariuszy w Internecie.
Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Przykładowe dokumenty wykonane techniką komputerową.
Wydruki komputerowe, adresy stron WWW.
Teczka „ Awans zawodowy ".

3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt.3)

Zadania
Własna publikacja.
Prowadzenie zajęć otwartych.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Przedstawienie referatu na forum RP.
Opieka nad stażem nauczyciela kontraktowego.

Formy i sposoby realizacji
Cały okres stażu.
W trakcie trwania stażu.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Umieszczenie w internecie Planu Rozwoju Zawodowego, konspektów i innych materiałów.
Przygotowanie pokazowych zajęć, możliwość wykorzystania różnych technik plastycznych.
Przygotowanie scenariuszy zajęć i ich udostępnianie zainteresowanym nauczycielom.
Przedstawienie przygotowanego materiału na temat "Pokonywanie trudności wychowawczych występujących w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu bursa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych".
Opieka nad stażystą.

Termin realizacji
Cały okres stażu


Dowody realizacji
Adresy internetowe.
Scenariusze zajęć.
Przygotowany referat.
Pismo dyrektora o opiece nad nauczycielem kontraktowym.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Zadania
Przygotowanie i wdrożenie programu autorskiego( innowacje pedagogiczne " "Segregator", a "Przyjaciele środowiska" i "Zielony agent",wspólnie z xxxxx
Realizacja programu.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania bursy.

Forma i sposoby realizacji
Realizacja programu (Innowacje pedagogiczne)
Poznawanie i stosowanie ustaw w praktyce zawodowej. Analiza ustaw.
Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach.

Termin realizacji
W trakcie trwania stażu.

Dowody realizacji
Zatwierdzony program przez dyrektora.
Notatki własne.


5. Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.(§ 8 ust. 2 pkt 4c)

Zadania
Promowanie działalności bursy w środowisku.
Współpraca z różnymi instytucjami.
Dbanie o opuszczone groby.

Forma i sposoby realizacji
Popularyzacja placówki poprzez wychowanków w szkołach i w swoim środowisku.
Współpraca ze świetlicą SP Nr 3.
Cykl zajęć związanych z opieką nad zaniedbanymi grobami.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Notatki własne

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich w współpracy z innymi osobami,instytucjami samorządowymi lub podmiotami.
(§ 8 ust.2 pkt. 4 e)

Zadania
Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Formy i sposoby realizacji
• Policją
• Szpitalem
• Poradniami
• Strażą Pożarną
• PCPR, MOPS, GOPS
• Dyrekcjami szkół, nauczycielami i pedagogami.


Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Notatki własne.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfikacji i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt. 5).


Zadania
Zanalizowanie i opisanie przypadku rozpowszechniania i rozwiązywania problemu wychowawczego.

Formy i sposoby realizacji
Zapoznanie się z opinią poradni.
Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia.
Wyznaczenie celu działań.
Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.
Wdrożenie.
Osiągnięcie założonego celu lub zdiagnozowanie wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Podsumowanie i wnioski

Termin realizacji
W trakcie trwania stażu

Dowody realizacji
Opis i analiza sytuacji.

W czasie trwania stażu plan może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.