X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22894
Przesłano:

How is the weather? Jaka jest pogoda? Ćwiczenia utrwalające słownictwo związane z pogodą. Scenariusz zajęć dla klasy III Szkoły Podstawowej

Temat: How is the weather? Jaka jest pogoda? Ćwiczenia utrwalające słownictwo związane z pogodą.

I CELE OGÓLNE:

- zapoznanie i zainteresowanie dziecka z nowym językiem;
- rozbudzenie aktywności fizycznej dziecka celem zwiększenia możliwości pamięciowych;
- integracja między uczniami a także między uczniami a nauczycielem;
- rozwijanie samodzielnych umiejętności związanych z nauką nowego języka;
- rozwijanie umiejętności słuchania oraz wymowy;
- rozwijanie umiejętności pisania oraz czytania;
- powtórzenie oraz poznanie nowego słownictwa związanego z pogodą;
- reagowanie na podstawowe polecenia w języku angielskim;
- przypomnienie dziecku zasad obowiązujących podczas zajęć języka angielskiego.

II CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Uczeń reaguje oraz potrafi przywitać się oraz pożegnać z nauczycielem:
Hello teacher !, Goodbye teacher!;
- Uczeń zna podstawowe słownictwo z tematu pogody (sunny, cloudy, rainy, snowy, warm, hot, cold, freezing, stormy, windy, hailing, foggy);
- Uczeń potrafi powiedzieć całym zdaniem jaka jest pogoda, używając struktury gramatycznej, np. It is rainy today;
- Uczeń zna pisownię słownictwa związanego z pogodą;
- Uczeń rozumie i reaguje na proste polecenia: stand up, sit down, open your notebooks, open your pencil cases; etc .
- Uczeń potrafi powiedzieć czego się nauczył, jak może się to jemu przydać oraz co mu się podobało/nie podobało.

III CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA:

- będziesz potrafił/a powiedzieć całym zdaniem jaka jest pogoda;
- będziesz rozumiał/a angielskie nazwy podstawowych warunków atmosferycznych;
- będziesz znał/a pisownię wyrazów opisujących warunki atmosferyczne.

IV CELE WYCHOWAWCZE:

- wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji;
- budowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

V MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

- tablica interaktywna: piosenka (Open, close), gra edukacyjna (english-4kids.com);
- patyczki;
- karty pracy;
- karty obrazkowe (flashcards);
- karty z wyrazami.

VI METODY:

- komunikacyjna;
- naturalna;
- aktywna;
- technika pracy z uczniami zaczerpnięta z programu OK-Ocenianie kształtujące.

VII FORMY PRACY:

- całą klasą;
- parami;
- w grupach;
- indywidualna.

VII PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wprowadzenie.
1.Przywitanie.
2.Przedstawienie uczniom tematu, celów lekcji w ich języku.

Prezentacja.
1.Nauczyciel pokazuje uczniom piosenkę, która jest rodzajem rozgrzewki językowej. Dzieci śpiewają, a poprzez ruch są bardziej zmotywowane do zajęć.

2.Nauczyciel wiesza na tablicy odwrócone karty obrazkowe przedstawiające różne rodzaje pogody, numeruje je. Losuje kolejno dzieci używając patyczków z ich imionami. Wybrany uczeń wybiera numer karty, którą nauczyciel ma odsłonić. N-l zadaje pytanie How’s the weather?, a wylosowany uczeń odpowiada. W razie potrzeby tłumaczy na język angielski mówiąc całym zdaniem, np. It is rainy. Po prezentacji wszystkich kart z typami pogody, nauczyciel prosi uczniów o powtórzenie chórem ich angielskich odpowiedników.

3.Wybrani przez nauczyciela uczniowie podchodzą do nauczyciela i losują karty ze zdaniem. Czytają je na głos i przyczepiają pod odpowiednim obrazkiem.

Praktyka.
1.Nauczyciel utrwala z uczniami poznane na zajęciach słownictwo:

•uczniowie pracują w parach;
•nauczyciel rozdaje uczniom puste kartki i zestawy rysunków związanych z pogodą
•nauczyciel pokazuje uczniom dwukrotnie prognozę pogody;
•uczniowie układają rysunki w odpowiedniej kolejności w jakiej wspomniane są na filmie;
•nauczyciel prosi kolejno po jednej osobie z pary o opisanie pogody, następnie drugą osobę o wybór odpowiedniej karty obrazkowej i powieszenie jej na tablicy;
•następnie nauczyciel podsumowuje wykonane zadanie opisując pogodę pełnymi zdaniami;
•na zakończenie ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów o powtórzenie całych zwrotów razem z nim, następnie zdejmuje kolejno po jednym wybranym przez siebie obrazku, tak by uczniowie opisali je mając te ściągnięte w pamięci.

2.Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Prezentuje kolejno karty obrazkowe i opisuje je całym zdaniem. Jeżeli opis zgadza się z obrazkiem uczniowie klaszczą clap your hands, natomiast w przypadku błędnego opisu tupią nogami stamp your feet.

3.Uczniowie wracają na swoje miejsca. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Zadanie polega na dokończeniu zdania na podstawie rysunku. Nauczyciel losuje uczniów z patyczków z ich imionami, którzy podchodzą do tablicy interaktywnej i wykonują zadanie. Reszta dzieci wypełnia ćwiczenie na otrzymanych kartach pracy.

4.Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda grupa wybiera kierownika/przedstawiciela oraz otrzymuje zestaw 4 zdań związanych z pogodą. W ciągu minuty wybrany przedstawiciel grupy pokazuje jak najwięcej zwrotów, a reszta odgaduje mówiąc całymi zdaniami. Zwycięska drużyna otrzymuje dodatkowe wesołe buźki.

Ewaluacja i podsumowanie.

1.Praca z tablicą interaktywną:
gra dydaktyczna „weather vocabulary” - nauczyciel prosi wylosowanych spośród patyczków uczniów do tablicy interaktywnej. Każdy uczeń szuka słowa związanego z pogodą w wykreślance wyrazowej.

2.Podsumowanie lekcji – uczniowie dokańczają zdania nauczyciela:

„Podczas dzisiejszej lekcji utrwaliłam/utrwaliłem....”
„Podczas dzisiejszej lekcji nauczyłam/nauczyłem się...”
„Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się...”
„ Na dzisiejszych zajęciach nie podobało mi się ...”
3.Nauczyciel żegna się z uczniami i zaprasza ich do siebie po odpowiednią buźkę podsumowującą ich zachowanie i pracę na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.