X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22864

Świat z lotu ptaka - scenariusz zajęć do bloku tematycznego w klasie pierwszej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO BLOKU TEMATYCZNEGO W KLASIE PIERWSZEJ
– ŚWIAT Z LOTU PTAKA
DATA: 21.05.2013r.
CZAS TRWANIA: 3 godziny lekcyjne.
TEMAT BLOKU: Świat z lotu ptaka.

TEMAT DNIA: Ptasi koncert.

CELE OGÓLNE:
- Zapoznanie z dwuznakiem dź
- Rozpoznawanie wybranych ptaków
- Mierzenie miarką centymetrową

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- mierzy miarką centymetrową, rozwiązuje zadania oraz dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego
- rozumie wysłuchany tekst i podaje informacje zaczerpnięte z jego treści
- jest świadomy wartości naturalnych dźwięków przyrody i wie, że nie należy ich zakłócać
- rozpoznaje i nazywa dwuznak dź, Dź, pisze poznany znak w izolacji, w wyrazach i zdaniach
- dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów z głoską dź
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej
- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
- rozpoznaje wybrane ptaki

FORMY ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
- grupowa,
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna.

METODY:
- oglądowa - pokaz,
- słowna - rozmowa, opowiadanie,
- praktycznego działania - zadań stawianych do realizacji,
- aktywizująca - zabawa ze śpiewem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik cz.2 s. 82-83,
- Ćwiczenia cz.4 s.32-33,
- Matematyka cz. 4 s. 26-27,
- Wyprawka: kartoniki do budowania modeli wyrazów, kartoniki z literami,
- ilustracje bociana, kukułki, wróbla i wrony
- nagranie z wierszem J. Tuwima „Ptasie radio”
- nagrania ptasich głosów,
- prezentacja wybranych ptaków,
- zadania do wykreślanki,
- linijki, miara krawiecka

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Krąg - powitanie - iskierka.

2. „Ptaszki w gniazdkach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dzieci rozbiegają się po korytarzu i rozkładają w dowolnych miejscach szarfy, tworząc z nich gniazdka, w których przykucają. Na hasło: Ptaszki, z gniazd – wybiegają i naśladują latanie ptaków. Na hasło: Ptaszkido gniazd – wracają do swoich „gniazd”, okrążają je i siadają.

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
3. Rozwiązywanie zadań związanych z mierzeniem.
- Szacowanie i sprawdzanie długości przedmiotów. Nauczyciel prezentuje różne przedmioty znajdujące się w sali np. kredę, książkę, obraz, i poleca dzieciom, aby oszacowały ich długość. Następnie wybrane dzieci mierzą długość i porównują
z trafnością swoich ocen.
- Zadania o ptakach: 1) Nad staw przyleciały 4 bociany, 3 żurawie, 2 łabędzie i 5 motyli.
Ile ptaków było nad stawem? 2) Na gałęziach siedziały 2 wilgi, 12 szpaków, 4 sikorki i 2 wiewiórki. Ile razem było ptaków? 3) Do ogrodu przyfrunęło 5 wróbli, 3 kosy, 2 sroki i 6 gołębi. Ile ptaków było w ogrodzie?
- Wykonanie zadań ze s. 26-27 Matematyki.
4.„Ptasi koncert” – zabawa ruchowa.
Nauczyciel przydziela uczniom role ptaków: bocianów, kukułek, wron, wróbli. Dzieci („ptaki”) swobodnie poruszając się po Sali, naśladując latanie. W pewnym momencie nauczyciel podnosi ilustrację wybranego ptaka i wywołuje jego nazwę. Wywołane „ptaki” zatrzymują się i naśladują głos danego ptaka. Na koniec nauczyciel zwołuje wszystkie „ptaki”, które jednocześnie odzywają się swoimi głosami, tworząc ptasi koncert.
5. „Ptasie głosy” – nauka refrenu piosenki.
- Rozpoznawanie i naśladowanie ptasich głosów
- „Ptasi koncert”- wykonanie ćwiczeń 3 i 4 (s. 78)
6. „Wiosenny las jest pełen dźwięków” – praca z tekstem.
- Uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.
- Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem ze s. 82: Jakie ptaki słychać było w lesie? Jakie ptaki są na ilustracjach?(wilgi, słowik, szpak, dudek, sikorki, dzięcioły) Jak zostały nazwane dźwięki wydawane przez ptaki? (gwizdy, trele, szczebiot, stukanie, kukanie, śpiew)
- Rozpoznawanie ptaków przedstawionych na ilustracji do tekstu. Wyszukiwanie ich nazw w tekście (globalne czytanie nazwy dzięcioł).
- Dopasowywanie podpisów do ilustracji.

7. Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź.
- Wyodrębnienie z tekstu podręcznikowego wyrazu dźwięk – analiza słuchowo – wzrokowa wyrazu. Zwrócenie uwagi na spółgłoskę występującą po głosce dź.
- Odczytanie i analiza słuchowo – wzrokowa pozostałych wyrazów na marginesie tekstu. Określenie w jaki sposób zmiękczamy głoski przed spółgłoskami, jeśli nie słychać po nich samogłoski i.
- Ćwiczenia w pisaniu dwuznaku dźw izolacji i w wyrazach.
- Wykonanie ćwiczeń 1 i 2.
8. „Dźwięki lasu” – na temat przyjaznych i nieprzyjaznych dźwięków, jakie można usłyszeć w lesie.

- Swobodne wypowiedzi na temat dźwięków, jakie można usłyszeć w lesie
- Kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące sytuację przedstawioną na ilustracji.

9. „Ptasie radio” – praca z wierszem Juliana Tuwima

Słuchanie wiersza z płyty.
Zwrócenie uwagi na humorystyczny charakter wiersza. Powtarzanie słów dźwiękonaśladowczych oraz fragmentów wiersza – ćwiczenia dykcyjne.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

10. Wiosenne marzenia ptaków – podsumowująca zabawa w kręgu.
- Utrwalenie refrenu piosenki „Ptasie głosy” .
- Dzieci losują karteczki z nazwami ptaków – następnie chętne dzieci głośno wypowiadają ptasie marzenia, zaczynając zdanie: Jestem bocianem (jaskółką, wróbelkiem...). Marzę
o tym...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.