X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22831
Przesłano:

Projekt ewaluacji w Miejskim Przedszkolu - Dzieci są aktywne

WYMAGANIA: Dzieci są aktywne
Przedmiot ewaluacji: zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zabawy ruchowej na terenie przedszkola i poza nim.
Cel ewaluacji: Pozyskiwanie informacji dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zabawy ruchowej w przedszkolu i poza nim.

Pytania kluczowe:
1. W jaki sposób organizowane są zabawy ruchowe?
2. W jaki sposób przeprowadzane są zabawy ruchowe?
3. Jak zorganizowane jest miejsce do przeprowadzania zabaw ruchowych?
4. Jakie działania są podejmowane przez nauczycieli mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa zabaw ruchowych?

Wskaźniki pomiaru osiągnięć celów:
1. Dzieci potrafią aktywnie działać na rzecz własnego rozwoju poprzez udział
w zajęciach i przedsięwzięciach organizowanych na terenie przedszkola.
2. Wykorzystanie w pracy aktywizujących metod typu: pedagogika zabawy czy metoda Montessori zachęcają dzieci do większej aktywności.
3. Dzieci chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach.
4. Ilość i jakość kącików zainteresowań w poszczególnych grupach jest zadowalająca.
5. Na terenie przedszkola organizowana jest wystarczająca liczba zajęć dodatkowych.
Kryteria sukcesu (Przewidywane efekty):
• Zdiagnozowane obszary wymagające poprawy bezpieczeństwa
• Zdiagnozowane obszary nie wymagające bezpieczeństwa
• Ustalony harmonogram działań eliminowania słabych obszarów bezpieczeństwa
Metody i techniki badawcze:
• kwestionariusz wywiadu z dziećmi na temat ulubionych zabaw ruchowych
• Kwestionariusz wywiadu dla nauczycieli
• Kwestionariusz ankiety dla rodziców
Odpowiedzialni:
• wychowawcy – prowadzenie ankiet
• zespół do spraw ewaluacji – przygotowanie, przeprowadzenie i analiza kwestionariuszy oraz przeprowadzenie wywiadu, opracowanie wyników ewaluacji, sporządzenie raportu i przedstawienie go na posiedzeniu RP
• dyrektor –obserwacja zajęć, kontrola dokumentacji nauczycieli, formułowanie i wdrażanie wniosków, przedstawianie wyników ewaluacji rodzicom podczas zebrania
Harmonogram działań:

LP ZADANIE DO WYKONANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN
1 Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji Zespół ds. ewaluacji Wrzesień październik 2012
2 Zatwierdzenie pytań kluczowych przez dyrektora Dyrektor Listopad 2012
3 Opracowanie narzędzi badawczych : kwestionariuszy, oraz dobór metod Zespół ds. ewaluacji Grudzień 2012
4 Prowadzenie wywiadu z nauczycielami przedszkolnymi Zespół ds. ewaluacji Styczeń 2013
5 Przeprowadzenie obserwacji wstępnej oraz rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych Zespól ds. ewaluacji Styczeń 2013
6 Prowadzenie badań ankietowych wśród rodziców Zespól ds. ewaluacji Marzec 2013
7 Obserwacja dzieci Zespól ds. ewaluacji Marzec 2013
8 Analiza danych uzyskanych z obserwacji Zespół ds. ewaluacji Kwiecień 2013
9 Obserwacja dzieci Zespół ds. ewaluacji Kwiecień 2013
10 Prowadzenie wywiadu z nauczycielami przedszkolnymi Zespół ds. ewaluacji Kwiecień 2013
11 Analiza dokumentów Zespół ds. ewaluacji Maj 2013
12 Pisanie raportu Zespół ds. ewaluacji Maj 2013
13 Przedstawienie raportu dyrektorowi Zespół ds. ewaluacji Maj 2013
14 Przedstawienie raportu na Radzie Pedagogicznej Zespół ds. ewaluacji Czerwiec 2013

Dobór próby:
80% rodziców
100% dzieci
100% grono pedagogiczne

Sposób prezentacji.
Raport będzie upowszechniony na Radzie Pedagogicznej.
Załączniki:
1. Kwestionariusz wywiadu dotyczące działań podejmowanych przrz nauczycieli oraz jakie powinny być podjęte podczas przeprowadzania zabaw ruchowych.
2. Obserwacja zachowań dzieci w czasie zabaw ruchowych.
3. Kwestionariusz oceniający bezpieczeństwo miejsc do przeprowadzania zabaw ruchowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.