X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22813
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia gramatyczne z użyciem czasu Present Continuous

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy V szkoły podstawowej.

1.Temat: Ćwiczenia gramatyczne z użyciem czasu Present Continuous.

2.Podstawa programowa: podstawowe struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości; zasady wymowy i ortografii.

3.Cele szczegółowe:
a)uczeń potrafi konstruować zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Continuous.

4.Cele sformułowane w języku ucznia:
a)będziesz potrafiła wyjaśnić użycie czasu Present Continuous
b)będziesz umiała zastosować w zdaniach twierdzących i przeczących czas Present Continuous
c)będziesz potrafiła dokonać oceny koleżeńskiej.

5.Cel wychowawczy:
a)wdrażanie ucznia do podejmowania samodzielności i odpowiedzialności
b)budowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

6.Pomoce dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Steps in English 2”, tablica interaktywna, drewniane patyczki, materiały przygotowane dla uczniów – ćwiczenia gramatyczne.

7.Metody:
a)naturalna
b)audiolingwalna
c)komunikacyjna
d)aktywne.

8.Zasady nauczania:
a)samodzielności
b)przystępności
c)efektywności.

9.Formy pracy:
a)praca indywidualna
b)praca grupowa.


10.Przebieg zajęć:


I. Wprowadzenie.

1.Przywitanie.
2.Przedstawienie uczniom tematu, celów lekcji w ich języku.

II. Prezentacja.

1.Nauczyciel utrwala z uczniami zastosowanie czasu teraźniejszego ciągłego oraz poznane konstrukcje gramatyczne dla formy twierdzącej i przeczącej czasu Present Continuous:
a)nauczyciel prezentuje uczniom wyrazy na kartkach (is, reading, teacher, the), które po odpowiednim ułożeniu tworzą zdanie twierdzące w czasie Present Continuous. Nauczyciel losuje poszczególne osoby do prezentacji rozsypanki wyrazowej. Zadaniem innego, wybranego ucznia jest odpowiednie ustawienie osób trzymających kartki tak, by powstało poprawne zdanie twierdzące (The teacher is reading.). Chóralne odczytanie zdania przez uczniów.
b)Nauczyciel prezentuje uczniom kolejną kartę z wyrazem „isn’t”, prosi wybraną osobę, by podeszła do reszty uczniów i zamieniła się miejscem z jedną osobą w taki sposób, aby utworzyć zdanie przeczące (The teacher isn’t reading.).
c)Podobnie nauczyciel postępuje z rozsypanką wyrazową dla liczby mnogiej (The teachers are singing./ The teachers aren’t singing.)

III. Praktyka.

1.Praca uczniów z podręcznikiem:
a)wykonanie ćwiczenia 3 na stronie 40 – wybrany uczeń odczytuje polecenie. Następnie uczniowie uzupełniają zgodnie z prawdą luki w zdaniach –formą twierdzącą lub przeczącą czasu Present Continuous (praca w parach). Przed rozpoczęciem zadania, uczniowie są poinformowani przez nauczyciela o ilości czasu przeznaczonego na to ćwiczenie, czas jest widoczny na tablicy multimedialnej – klepsydra. Po wykonaniu zadania, nauczyciel sprawdza jego poprawność.
b)Praca uczniów z tablicą interaktywną:
- nauczyciel rozdaje uczniom kartki z kilkoma czasownikami i niedokończonymi zdaniami. Uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania prezentowanego na tablicy i uzupełniają zdania odpowiednia formą czasowników w czasie Present Continuous. Po wykonaniu zadania, uczniowie odczytują odpowiedzi.
c)Praca uczniów z zeszytem ćwiczeń:
- wykonanie ćwiczenia 1 na stronie 32 – wybrany uczeń odczytuje polecenie. Zadaniem uczniów jest zmienić zdania twierdzące w zdania przeczące w odpowiednim czasie (praca indywidualna). Czas na wykonanie pracy uczniów wyznacza klepsydra na tablicy multimedialnej. Po wykonaniu zadania, nauczyciel sprawdza jego poprawność.

IV. Ewaluacja i podsumowanie.

1.Ocena koleżeńska - nauczyciel prezentuje uczniom zasady pisania oceny koleżeńskiej oraz schemat oceniania. Uzupełnienie ćwiczenia przez uczniów. Po ukończeniu ćwiczenia uczniowie wymieniają się pracami dokonując oceny koleżanki. Podsumowanie pracy uczniów – wnioski.
2.Zadanie pracy domowej – zadanie 2, 3, 4, 5, strona 32 w zeszycie ćwiczeń.
3.Podsumowanie lekcji – nauczyciel prezentuje uczniom walizkę i kosz na tablicy. Obok walizki widnieje napis „Co zabieram ze sobą?” (tu uczeń wpisuje to, co wyniósł z zajęć, co do niego szczególnie przemówiło, co mu się spodobało). Obok kosza widnieje napis „Co mi się nie przyda?”. Powyższe rysunki uczniowie wypełniają krótkimi zdaniami lub kluczowymi słowami zapisanymi na karteczkach.
4.Podsumowanie pracy uczniów – wystawienie oceny za pracę na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.