X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22770

Zabawy i gry ruchowe na śniegu. Hartowanie się przez wykonywanie. Konspekt z wychowania fizycznego w klasie II - edukacja wczesnoszkolna

KONSPEKT DO ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasie II -
edukacja wczesnoszkolna

Temat : Zabawy i gry ruchowe na śniegu. Hartowanie się przez wykonywanie
ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Cele główne lekcji :
Umiejętności : Rzuty do celu i na odległość , skoki przez przeszkody.
Psychomotoryczność: Kształtowanie szybkości , równowagi , siły i mocy.
Wychowawcze: Właściwy strój do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń, ich rodzaju oraz warunków atmosferycznych.
Cele szczegółowe :
- uczeń potrafi wykonać rzut do celu i na odległość
- uczeń poprawnie skacze przez przeszkody
- uczeń zna zasady zabaw i je przestrzega
- uczeń wie jaki jest odpowiedni strój do ćwiczeń
- uczeń wie jakie korzyści zdrowotne daje ruch na świeżym powietrzu.
Metody: bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa,
Forma : indywidualna i zbiorowa
Miejsce : boisko szkolne , teren wokół szkoły.
Czas : 45 min
Liczba ćwiczących: 17
Przybory: szarfy , chorągiewki, śniegowe kule małe i duże, kartoniki z uśmiechniętymi buźkami w kształcie płatków śniegowych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
Część I Czynności organizacyjno- porządkowe
• Zbiórka w dwuszeregu przed szkołą, powitanie
• Zwrócenie uwagi na właściwy strój do zabaw zimą na świeżym powietrzu.
• Zapoznanie z celami lekcji.
• Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.

Zabawa ożywiająca
„ Tańczące na wietrze płatki śniegu ”
Dzieci naśladują ruchami swego ciała padające płatki śniegu.

Zabawa ożywiająca „ Lawina”
Dziecko wyznaczone przez prowadzącego posiada szarfę jest „berkiem” i goni inne dzieci. Dziecko dotknięte przez „berka ” dołącza do niego. Biegają razem , goniąc innych i tworząc coraz większy szereg ( „ lawinę”). Zabawa trwa do momentu gdy wszystkie dzieci zostaną schwytane ( zatrzymane przez (lawinę)
Ćwiczenia kształtujące
• W marszu – energiczne ruchy potrząsania rąk i nóg
• Rytmiczny marsz połączony z obszerną naprzemianstronną krążącą pracą ramion.
• Trucht ze zmianą kierunku np. w tył, w lewo, w prawo.
• Trucht slalomem między chorągiewkami
Ćwiczenia w parach
• W dwójkach przodem do siebie , ręce w dole podane
partnerowi – ćwiczący wykonują półprzysiad, a następnie obracają się pod rękami na zewnątrz, ciągle w tym samym kierunku.
• W dwójkach przodem do siebie , podanie rąk – opad tułowia w przód z pogłębieniem.
• W dwójkach , przodem do siebie, podanie rąk – przeciąganie w parach.
• W dwójkach , ustawienie bokiem do siebie w bardzo szerokim rozkroku ręce wewnętrzne podane w dole – ćwiczący jednocześnie wykonują skłon tułowia do wewnątrz z podaniem partnerowi zewnętrznych rąk w górze.
• W dwójkach , stojąc przodem do siebie , ręce w dole - jednoczesne, rytmiczne odbicia obunóż z wysokim unoszeniem rąk w górę tak, aby dotknąć w górze dłońmi do dłoni partnera.
Część II
Zabawa bieżna „ Chodzenie po śladach ”
Uczestnicy zabawy ustawieni na obwodzie koła twarzami na zewnątrz. Na sygnał prowadzącego biegną 10 kroków przed siebie i zatrzymują się w bezruchu. Na drugi sygnał wracają własnymi śladami. Wygrywa to dziecko , które najdokładniej wykonało zadanie.
Zabawa rzutna „ Kto dalej”
Uczestnicy zabawy ustawieni w szereg ( każdy ma przed sobą ułożonych 5 śniegowych kul). Na sygnał prowadzącego dzieci wykonują rzuty na odległość seriami.
Zabawa bieżna „Toczenie kul”
Uczestnicy zabawy podzieleni na 4 zespoły ustawione na linii startu. Na sygnał prowadzącego każdy zespół toczy dużą śniegową kulę w czasie 3 minut. Wygrywa zespół , który po upływie czasu utoczy największą kulę.
Zabawa z mocowaniem „ Niebezpieczny sąsiad ”
Uczestnicy zabawy ustawieni na obwodzie koła twarzami do środka. Wewnątrz koła znajdują się śniegowe kule. Dzieci poruszają się po obwodzie koła w prawo i w lewo. Na sygnał prowadzącego każdy stara się pociągnąć swojego sąsiada w kierunku śniegowej kuli . Kto zniszczy kulę , odchodzi na bok i toczy nową kulę
Zabawa rzutna „ Rzuty do celu „
Uczestnicy zabawy podzieleni na 4 zespoły ustawione w rzędach na wprost dużych kul w odległości 5-6 metrów. Wygrywa zespół , który w sumie odda więcej celnych rzutów.

Zabawa skoczna „ Wieloskoki przez kule ”
Uczestnicy zabawy podzieleni na 4 zespoły ustawione na linii startu. Na sygnał prowadzącego pierwszy z każdego rzędu przeskakuje kule obunóż i biegiem wraca na linię startu. Wygrywa zespół, który wykona zadanie najszybciej.
Część III
Każdy indywidualnie „ maluje ” na śniegu pierwszą literę imienia swojego rodzeństwa, rodziców lub dziadków . Wspólna ocena wykonanego zadania.
Czynności porządkowo – organizacyjne
• Zbiórka, podsumowanie zajęć, wyróżnienie i pochwalenie dzieci ( rozdanie kartoników z wesołymi buźkami w kształcie płatków śniegu.
Uformowanie kolumny dwójkowej , przemarsz do szkoły .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.