X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22630
Przesłano:
Dział: Logopedia

Opinia logopedyczna

OPINIA LOGOPEDYCZNA DOTYCZĄCA DZIECKA
JAN KOWALSKI

Jan Kowalski uczęszcza do Przedszkola od września 2013r. Równocześnie od tego czasu chłopiec objęty jest pomocą logopedyczną w placówce. Zajęcia odbywają się co tydzień i trwają 30 minut każdorazowo.
Na początku roku przedszkolnego 2013/2014 chłopiec poddany został badaniom przesiewowym pod względem logopedycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań postawiłam diagnozę - seplenienie (zaburzenie artykulacji głosek) oraz opóźniony rozwój mowy. Chłopiec wykazuje także zachowania wskazujące na nadaktywność ruchową. Po postawieniu diagnozy odbyłam rozmowę indywidualną z matką dziecka. Podczas rozmowy przekazałam informację dotyczącą diagnozy, rozwoju mowy dziecka oraz udzieliłam wskazówek dotyczących pracy logopedycznej z dzieckiem.
Bardzo słabo rozwinięta jest u Jasia ogólna sprawność ruchowa, sprawność rąk, zdolność do zapamiętywania ruchów. Dziecko cechuje niska sprawność ruchowa w zakresie całego ciała-zarówno jeśli chodzi o orientację w schemacie ciała i przestrzeni- umiejętność nazwania części swojego ciała, wskazywania prawej i lewej strony oraz określania kierunków w przestrzeni. Dziecko ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, np. podczas chodzenia po wyznaczonej linii, krawężniku, słabo biega, ma trudności ze skakaniem i staniem na jednej nodze, jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych. Dziecko cechuje także słaba sprawność ruchowa rąk, wykazuje on trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, np. zapinanie małych guzików, sznurowanie butów. Jan jest dzieckiem mało sprawnym fizycznie. Charakteryzuje go niechęć do zabaw manipulacyjnych (nawlekanie korali, trudności w budowaniu z klocków, układaniu puzzli, układanki wtyczkowe). Wykazuje zaburzenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, co przejawia się w niechęci do rysowania, (wykonuje bardzo uproszczone rysunki, zbyt silnie naciska ołówkiem lub kredką na kartkę papieru ze względu na nieprawidłowy chwyt), nieporadności w rysowaniu (jego prace są kolorowe, rysunki bogate treściowo, jednak bardzo schematyczne,
prymitywne w formie). Jan wykazuje także zaburzenia funkcji wzrokowej, ma ogromne trudności w składaniu według wzoru obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek, mozaiki. Problem stanowi dla niego także umiejętność składania obserwowanych obrazów w całość oraz wyodrębnianie pojedynczego elementu z całości, zdolność do wyszukiwania braków lub różnic w obserwowanym materiale.
Chłopiec bardzo dobrze rozumie mowę mimo braku rozbudowanej komunikacji werbalnej. Dziecko rozumie kierowane do niego polecenia, choć niezbyt często je spełnia. Dziecko dysponuje małym zasobem słów i wiedzy ogólnej, z trudnością definiuje znaczenie słów, w mowie popełnia wiele błędów artykulacyjnych i gramatycznych, zauważyć można także zakłócenie rytmu mowy tzw. zacinanie. Jan ma także duże trudności z wysłuchiwaniem głosek w nagłosie i wygłosie, nie ma dokształconego słuchu fonematycznego, wykazuje problemy z artykulacją głosek szumiących sz, ż, cz, dż oraz spółgłoski r, ma trudności z budowaniem wypowiedzi, używa głównie równoważników zdań i zdań prostych, wypowiada się tylko i wyłącznie stosując zdania pojedyncze, ma także mały zasób słownictwa. Nie potrafi on zarówno odmieniać wyrazów jak i nie opanował umiejętności różnicowania wyrazów, nie różnicuje dźwięków mowy. Nie wykazuje zdolności do wyodrębniania głosek lub sylab w wyrazach oraz wyrazów w zdaniach, umiejętność łączenia głosek lub sylab w wyrazy sprawia mu ogromną trudność. Ponadto ma obniżoną zdolność do zapamiętywania usłyszanych dźwięków otoczenia, mowy ludzkiej, umiejętność zapamiętywania głosek i ich kolejności w wyrazach, zdolność do zapamiętywania materiału spostrzeganego wzrokowo. Charakteryzują go zaburzenia w rozwoju funkcji językowych i słuchowych, nieprawidłowe wymawianie wielu głosek, trudności z wypowiadaniem nawet niezbyt złożonych wyrazów (częste przekręcanie wyrazów, trudności z zapamiętaniem i przypominaniem nazw, trudności z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek). Jan ma także słabo ukształtowane pojęcie liczby, ma kłopoty z dokonywaniem prostych operacji matematycznych, porównywaniem wartości liczbowych. Podczas wykonywania jakichkolwiek prac wymaga ciągłej kontroli, naprowadzania, ukierunkowywania, ponieważ podczas pracy słabo się koncentruje.
Dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach indywidualnych. Wykazuje aktywność podczas zróżnicowanych form pracy. W szczególności wykazuje zainteresowanie multimedialnym programem komputerowym „Logopedia”. Dość często trudno jest dziecku zapanować nad swoimi emocjami. Pojawiają się wówczas zachowania nieadekwatne typu: obrażanie się. Chłopiec jest świadomy swoich ograniczeń i problemów z mówieniem. Denerwuje się, gdy nie można go zrozumieć. Zależy mu na poprawie jakości komunikowania się. Świadczy o tym okazywana radość, gdy widzi efekty swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.