X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22622
Przesłano:
Dział: Internat

Wiosenne kwiaty - konspekt zajęć przeprowadzony w internacie metodą ośrodków pracy

KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEPROWADZONY W INTERNACIE METODĄ OŚRODKÓW PRACY
TEMAT : Wiosenne kwiaty.

Cele zajęć
Poznawcze:
- Zapoznanie z różnymi rodzajami kwiatów wiosennych,
- Przypomnienie nazw i wyglądu kwiatów,
- Wyjaśnienie znaczenia pojęcia rośliny chronione,
- Nauka rozpoznawania kwiatów będących pod ochroną od tych, co rosną w ogródku,
- Bogacenie słownika czynnego i biernego.
Kształcące:
- Rozwijanie zdolności komunikacji poprzez wypowiadanie się swobodne i ukierunkowane na proponowane tematy,
- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów,
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtów (koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat),
- Wyrabianie umiejętności adekwatnego postępowania według podawanej słownie informacji, instrukcji,
- Wyrabianie zdolności klasyfikowania przedmiotów na ilustracjach według cech jakościowych,
- Kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru, według polecenia, cechy, ilości i jakości oraz treści,
- Doskonalenie umiejętności czytania,
- Kształtowanie umiejętności liczenia,
- Wyrabianie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji.
Wychowawcze:
- Wdrażanie do ładu i porządku podczas zajęć oraz zgodnej współpracy w grupie,
- Wdrażanie do używania form grzecznościowych we wzajemnych relacjach,
- Rozwijanie kultury słowa i zachowania,
- Wdrażanie do przestrzegania zasad bhp,
- Wyrabianie odpowiedzialności za powierzoną pracę i wykonanie jej do końca.
Rewalidacyjne:
- Dynamizowanie pamięci, koncentracji uwagi i rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie umiejętności percepcyjnych,
- Pobudzanie wyobraźni dziecka,
- Doskonalenie sprawności manualnej i usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
- Ćwiczenie małej i dużej motoryki,
- Kształtowanie spostrzegawczości,
- Doskonalenie pamięci słuchowej.
Formy:
- Zajęcia pozalekcyjne w internacie
- Zajęcia zbiorowe, zindywidualizowane
Metody:
- Słowne: rozmowa kierowana, opowiadanie, instrukcja,
- Oglądowe: pokaz, obserwacja,
- Czynne: zadania do wykonania, zabawa, praca z obrazem, tekstem i ilustracją, zajęcia plastyczno – techniczne.

Pomoce dydaktyczne: kartoniki – figury geometryczne z nazwą dnia tygodnia, plątanina literowa z nazwą miesiąca, kartoniki – kwiatki różnej wielkości do ułożenia nazwy pory roku, „Obrazek przedstawiający wiosenny krajobraz”- ukryty temat zajęć z rozsypanki sylabowej, wiersz A. Łady – Grodzickiej „Wiosenne kwiaty” – prezentacja multimedialna, komputer, fotografie ilustrujące wiosenne kwiaty w formie papierowej oraz etykiety do nich, gazetki do tworzenia zbiorów zdjęć kwiaty chronione - ogrodowe, karty pracy dziewcząt (łączenie w pary, wyodrębnianie zbiorów według określonych cech, liczenie elementów, praca z tekstem – tekst z lukami, krzyżówka itp.), , kleje, bibuła , nożyczki, kredki, długopisy, opis zestawu zabaw oraz obrazki przedstawiające wiosenne kwiaty potrzebne do zabaw podczas przerwy między zajęciowej.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Przywitanie dzieci i zajęcie miejsc w świetlicy.
2. Ćwiczenia kalendarzowe
Ustalenie daty dnia dzisiejszego poprzez ustalenie nazwy dnia tygodnia i miesiąca:
- Przypięcie nazwy dzisiejszego dnia , poprzez wybór kartonika – figury geometrycznej , zgodnego ze słowną instrukcją wychowawcy, (wybór spośród wielu kartoników o różnych kształtach, kolorach i wielkości) ,
Następnie odczytanie przez jedną z dziewcząt nazwy dnia- WTOREK,
- Ustalenie słowne nazwy miesiąca poprzez odczytanie plątaniny literowej.
Ustalenie pory roku.
- Obserwacja pogody za oknem: luźne wypowiedzi dzieci na temat tego co widzą. Zebranie wypowiedzi przez wychowawcę i podsumowanie jako cech charakterystycznych panującej pory roku. Pokazanie obrazków prezentujących krajobrazy z różnych pór roku, prośba o wybór tego, który pokazuje nam wiosnę.
Ułożenie napisu WIOSNA z ”kwiatków” ułożonych w kolejności od największego do najmniejszego. Odczytanie przez wyznaczoną wychowankę.

II. UŚWIADOMIENIE TEMATU ZAJĘĆ. BUDZENIE POŻĄDANEGO ZAINTERESOWANIA.
Wychowawca opowiada dzieciom , że wiatr wiosenny porwał informację dotyczącą tematu dzisiejszych zajęć, byłam zmartwiona lecz widział to latający nad lasem ptaszek mam od niego wiadomość , która pomorze nam go odnaleźć.
„Obrazek przedstawiający wiosenny krajobraz”- ukryty temat zajęć z rozsypanki sylabowej zadaniem dzieci jest odszukanie go wg instrukcji . Wspólnie układamy jedna z wychowanek odczytuje : WIOSENNE KWIATY

III. PRACA POZNAWCZA
1. Czytanie przez wychowawcę wiersza A. Łady – Grodzickiej „Wiosenne kwiaty”
„Wiosenne kwiaty” Anny Łady – Grodzickiej.
Już kwiaty zakwitają
W lasach, ogrodach i na łąkach
- mówią o tym, że nadszedł
Czas wiosny i słonka.

Przyszły do nas kwiaty w gości
W swej wiosennej szacie,
Popatrzcie uważnie, może je poznacie?
Pierwszy to przebiśnieg biały.
Drugi – to stokrotka, kwiatek bardzo mały,
Trzeci jest jak złota łąka,
To kaczeniec cały w pakach.
Czwarty to krokus fioletowy,
Piąty – tulipan purpurowy,
I szósty – to żonkil w żółtym kolorze,
Ten ostatni słoneczny kwiatek
Do wazonu włożę.
Analiza treści wiersza. Udzielenie odpowiedzi na pytania:

O czym mówi wiersz? (wiersz mówi nam o tym, że nadeszła wiosna, że zakwitły wszędzie już kwiaty)
Jakie kwiaty występują w wierszu? ( przebiśnieg, stokrotka, kaczeniec, krokus, tulipan, żonkil)
Czy znacie jeszcze jakieś inne kwiaty wiosenne? (pierwiosnki, sasanki, zawilce bratki, fiołki, hiacynt)
Kto z was widział kwiaty o których mówi wiersz?

2. Pokaz kwiatów z prezentacji multimedialna „wiosenne kwiaty”.
Wychowawca pokazuje wiosenne kwiaty na komputerze.
3. Omówienie kwiatów wiosennych – dobieranie podpisu do obrazka
Pokaz obrazków roślin kwitnących wiosną. Opisywanie ich wyglądu (kolor, wielkość, kształt).
Jakie części można wyróżnić, patrząc na te rośliny? (Wskazują kwiat, łodygę, liście).
Dziewczynki nazywają znane im rośliny, odczytują nazwy znajdujące się na paskach papieru i przyczepiają przy właściwej roślinie. (krokus, przebiśnieg, przylaszczka, zawilec, sasanka, pierwiosnek, stokrotka, fiołek, tulipan, narcyz, bratek, konwalia,)

4. Wyjaśnienie, co to znaczy, że rośliny są pod ochroną.
Wychowawca pyta dzieci jak myślą dlaczego niektóre z tych kwiatów umieszczone są na czerwonym tle, co chciałam wam przez to powiedzieć?
Zaznaczyłam rośliny, które są pod ochroną?
Co to znaczy, że niektóre gatunki kwiatów są pod ochroną?
Uczniowie wypowiadają się , co wiedzą na ten temat. Podsumowanie wypowiedzi dzieci przez wychowawcę:
Nie wolno ich zrywać, deptać, niszczyć i kupować.
Za zniszczenie roślin chronionych grożą kary.
Rośliny te rzadko występują – grozi im wyginięcie.

5. Wybieranie z roślin kwitnących wiosną tych, które są pod ochroną.
Dzieci ze zdjęć na tablicy wybierają te ,które przedstawiają rośliny chronione:
krokus, przebiśnieg, sasanka, zawilec, przylaszczka. Wychowawca podpowiada, że umieszczone są one na czerwonym tle. Dziewczynki kolejno podchodzą pokazują te kwiaty i czytają wszystkim jego nazwę.
Nie zrywaj krokusów, przebiśniegów, sasanek, przylaszczek i zawilców – są pod ochroną.

6. Rozwiązywanie zagadek o kwiatach wiosennych.
Wychowawca czyta zagadki kto będzie wiedział o jakim kwiatku jest mowa podnosi rękę - odpowiada i wskazuje ten kwiat na ilustracji.
Zgadnij, w jakich kwiatach można znaleźć brata?... (bratki)

Tuż przy ziemi niziutko, płatki z łodyżką krótką.
Fioletowe, wesołe, bo to przecież... (fiołek)

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, kwitnie dzwonkami,
chociaż nie zadzwoni. ... (konwalia)

Jeszcze wszystko uśpione, jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija i mówi o wiośnie. ... (przebiśnieg)

Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. W swej nazwie sto mają,
jak się nazywają?... (stokrotka)

Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? ... (tulipan)

Zwykle złote, białe albo fioletowe, wychodzą spod ziemi.... (krokusy)

Tam w lesie ciernistym zakwita niebiesko.
Na łące na pewno czuła by się kiepsko.
A gdy zakwita w marcu, to wtedy już wiecie,
Że nieodwołalnie jest wiosna na świecie. (przylaszczka)

W krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się ,,sanki”,
a te kwiaty kwitną w marcu, w mroźne ranki. (sasanki)

Wiosna przyszła, czekaj chwilkę,
A po chwilce pojawiły się... (zawilce)

7. Praca indywidualna według poziomów i umiejętności:
Dzieci pracują na indywidualnych kartach pracy: łączenie w pary, wyodrębnianie zbiorów według określonych cech, liczenie elementów, praca z tekstem – tekst z lukami, krzyżówka itp.).
Wychowawca poleca wkleić wykonane zadania do osobistych zeszytów.


PRZERWA MIĘDZY ZAJĘCIAMI

1. Zabawa „Rosnące kwiaty”
Wychowawca „zamienia „ dzieci w kwiaty przyczepiając im obrazek kwiatka do bluzki. Każdy po kolei mówi jakim jest kwiatkiem. W rytm muzyki wszyscy spacerują po Sali, jak muzyka cichnie spoglądają jaki wyrósł kwiatek pokazany przez wychowawcę, jeżeli są tym kwiatkiem to stoją nieruchomo, pozostałe dzieci – kwiatki kucają.
2. Zabawa „ W poszukiwaniu wiosennych kwiatów”
Zabawa ciepło – zimno, osoba która znajdzie kwiatka mówi jego nazwę.

IV. EKSPRESJA

1. Zajęcia plastyczno - techniczne: kwiaty z papieru
Rozdanie potrzebnych materiałów i wyjaśnienie sposobu wykonania kwiatka.
Wychowawca zwraca uwagę na estetykę wykonywanej pracy, koleżeńską współpracę, używanie zwrotów grzecznościowych we wzajemnych relacjach.

V. ZAJĘCIA KOŃCOWE
1. Rozmowa podsumowująca temat zajęć.
2. Uporządkowanie miejsca pracy.
3. Pochwała dzieci za ich zaangażowanie i aktywność
4. Zakończenie zajęć .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.