X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22559
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Właściwości materii - sprawdzian z fizyki klasa I

Zad.1 Wymień stany skupienia materii.
Zad.2 Co to jest granica sprężystości i jak ją wyznaczyć?
zad.3 Co to znaczy, że ciała stałe są sprężyste, podaj 2 przykłady takich ciał?
zad.4 Co to znaczy, że ciała stałe są plastyczne, podaj 2 przykłady takich ciał?
zad.5 Co to znaczy, że ciecze są nieściśliwe?
Zad.6 Co to jest wrzenie?
Zad.7 Co to jest parowanie?
Zad.8 Jakie procesy muszą zajść aby ciało stałe stało się ciałem gazowym:
a. parowanie później skraplanie b. krzepnienie później parowanie
c. topnienie później parowanie d. topnienie później krzepnienie
zad.9 Dopasuj poniższe własności do stanów skupienia:
brak kształtu, sprężystość, ściśliwość, napięcie powierzchniowe, plastyczność, twardość, brak ściśliwości,
Zad.10 Podaj prawo Hooke’a.
Zad.11 Co to jest napięcie powierzchniowe?
Zad.11 Wytłumacz, na czym polega rozszerzalności temperaturowa ciał stałych.
Zad.12 Jak można wykorzystać rozszerzalność temperaturową cieczy, Podaj 2 przykłady.
Zad. 13 Zamień na kelwiny: -50 C , 23 C , 100 C
Zad. 14 Zamień na stopnie Celsjusza: 120K, 263K , 200K
Zad. 15 Co to jest dyfuzja? Podaj przykłady
Zad. 16 Omów zjawisko kontrakcji.
Zad. 17 Omów różnicę pomiędzy masą a ciężarem.
Zad.18 Jaką gęstość ma bryła o masie 2250g i o wymiarach 20cm x 10cm x 5cm?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.