X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2255
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian z fleksji dla klasy III

SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY- FLEKSJA
Klasa III

1.Określ dokładnie formę gramatyczną podanych czasowników.(8p.)
umył........................................
wyjdźcie........................................
zapomniałbym........................................
będziesz płacił........................................

2. Z podanego zdania wypisz imiesłowy i podaj ich pełne nazwy
Zbliżywszy się do domu, ujrzeliśmy wybitą szybę w oknie. (4p.)
........................................
........................................

3.W podanych wyrażeniach zastąp cyfry słowami: (6p.)
(4)...................... uczniowie
kwoka z (5).............................piskląt
zwrócił się do (9)..............................dziewcząt
brzmienie (3)......................skrzypiec
występ (2)...................aktorek
(3)...................zeszyty

4. Wpisz do odpowiednich grup wymienione niżej zaimki: (7p.)
co, tyle, nijaki, ktokolwiek, tędy, mój, tak
a)rzeczowne............................... b)liczebne...................................
c)przymiotne............................... d)przysłowne..............................

5.W wyznaczone miejsca wpisz we właściwej formie odpowiednie przymiotniki: niedźwiedzia, kokosowy, anielska, sądny (8p.)
Obok każdego zdania zapisz przypadek, liczbę i rodzaj przymiotnika.
a) Zrobiłem wczoraj...........................interes.
b)Jutro będzie ...........................dzień.
c)Oddałeś mi ...............................przysługę.
d)Moja mama ma ...........................cierpliwość.

6. Podaj po dwa przykłady liczebników: (10p.)
główny:........................................
zbiorowy:........................................
nieokreślony:.......................................
porządkowy:........................................
ułamkowy:........................................

7. Zastąp liczby odpowiednimi liczebnikami: (6p.)
W maratonie wzięło udział (1476)........................................
........................................zawodników. Przebiegli oni (59)
........................................kilometrów.

8. Wstaw wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie: (8p.)
a) Tak, to ja .......................................(wziąć).
b) Niestety, oni nie............................(umieć) tego.
c) Nie wiem, do którego z...........................(liceum) będę zdawać.
d) Interesuję się obrzędami.................................(poganie).
e) Wakacje spędziłem w.................................(Zakopane).
f) Proszę .....................(pani), która jest godzina?
g) Zrobiłem to własnymi .........................(ręce).
h) Wkrótce stracił go z .........................(oczy).

9. Określ stronę czasowników w poniższych zdaniach: (3p.)
W starożytnym Rzymie dostojnicy ubierali się w togi.(.................)
Zegar z wahadłem został skonstruowany w 1657 r.(.....................)
W 1838 r. Samuel Morse wynalazł telegraf. (.........................)
10. Utwórz stopień wyższy i najwyższy od przymiotników i przysłówków: (8p.)
duży ............................. .......................................
nerwowy .................................. .......................................
dobrze ............................... ........................................
głęboko.............................. ........................................

11. Jakie to części mowy? Podaj ich pełną nazwę. (16p.)
twój........................................ wczoraj...................................
złamany.................................... nad......................................
wesoły...................................... ojej........................................
dawno....................................... nie........................................
czytać........................................ plecak...................................
dwoje........................................ ach........................................
spoza........................................ i........................................
on........................................ więc......................................

12. Uzupełnij zdania partykułami. (4p.)
a) przeczącą- ............. czytałem tej książki.
b) pytającą- .............. czytałeś tę książkę?
c) przypuszczającą- Przeczytał ............ tę książkę.
d) wzmacniającą- Przeczytaj ............. tę książkę!

13. Z podanych zdań wypisz osobno wykrzykniki i partykuły.
Dajże mi spokój! (5p.)
Och, czy raz ci o tym mówiłem?
Hej, niech ktokolwiek tu przyjdzie!
wykrzykniki........................................
partykuły........................................

14. Na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczowników: (3p.)
rok- ........................................
technikum- ........................................
usta- ........................................

15. Dokładnie określ, jakimi częściami mowy są wyrazy w podanym zdaniu. (10p.)
Gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w lesie oraz na łące.


Punktacja i ocena:
106p.- cel
105p.-95p. -bdb
94p.-79p. - db
78p.-53p. - dst
52p.-37p. - dop
36 i poniżej- ndst

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.