X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22528
Przesłano:

Opinia o uczniu

OPINIA O UCZNIU
Imię i nazwisko :
Data urodzenia:
Uczennica szkoły: Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu ; klasy
I. FREKWENCJA
1) Frekwencja za ostatni semestr : ... godzin
2) Ilość godzin: a) usprawiedliwionych - .... b)nieusprawiedliwionych ...
3)w drugim semestrze opuściła- ... (całe dni), do tego dochodzą pojedyncze ucieczki.

II. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Uczennica jest często nieprzygotowana do zajęć, zgłasza np. i brak zadania, zdarza się brak podręczników lub zeszytu.

III. WYNIKI NAUCZANIA
1)Średnia ocen za ostatni semestr śr. 3,43
2) Uzyskiwane wyniki w nauce: j. niemiecki - ndst., geografia –ndst.
3) Wynik y próbnego egzaminu z j. polskiego 38%, z matematyki -

Uczennica uzyskuje przeważnie oceny dopuszczające i dostateczne, jednak są one w większości odzwierciedleniem absencji w szkole i brakiem systematyczności. Ania nie pracuje na miarę swoich możliwości. Nie odrabia zadań domowych, nie dba o estetykę zeszytów przedmiotowych. Jej absencja może mieć wpływ na to, czy uczennica będzie klasyfikowana z niektórych przedmiotów. Ma do zaliczenia materiał z pierwszego semestru z geografii i j. niemieckiego.

IV. ZACHOWANIE W SZKOLE

Uczennica nie zawsze stosuje się do regulaminu szkoły. Zdarza się, że czasami w sposób niegrzeczny zwraca się do nauczycieli, nie nosi stroju jednolitego, maluje się, korzysta z telefonu komórkowego. Opuszcza pierwsze godziny lekcyjne i ucieka z wybranych lekcji.
Ania na początku roku grzecznie poproszona o zrobienie czegoś, nie odmawiała. Każda pochwała zachęcała ją do pracy, jednak równie łatwo potrafiła się zniechęcić. Regularnie uczęszczała na próby chóru, brała udział w występach. Jednak już pod koniec semestru jej zachowanie się zmieniło i uległo pogorszeniu. Wzrosła absencja, ilość nieusprawiedliwionych godzin, przestała uczęszczać na zajęcia dodatkowe i dbać o swój wygląd zewnętrzny. Jej zachowanie było bardziej agresywne. W nieodpowiedni sposób zwracała się do nauczycieli –odburkiwała, odwracała się do nich bokiem. Otrzymała ocenę naganną z zachowania na pierwszy semestr. Niestety dalej zdarzają się wagary, uczennica przynosi zwolnienia, jednak niemożliwy jest kontakt z Rodzicami w celu potwierdzenia powodu tak częstych zwolnień. Były przeprowadzane z nią rozmowy na temat jej wyglądu i zachowania przez wychowawcę i panią pedagog. Niepokojące są sygnały docierające do wychowawcy, o tym, że uczennica planuje zaprzestać chodzenia do szkoły po napisaniu egzaminu gimnazjalnego. Również fakt udziału w dyskotece w Chełmku i pózne powroty do domu mogą świadczyć o braku należytej kontroli ze strony Rodziców.

V. KONTAKTY RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZE SZKOŁĄ

Niestety widoczny jest brak zainteresowania ze strony domu rodzinnego- rodzice nie przychodzą do szkoły na konsultacje i wywiadówki w wyznaczonych terminach, nie interesują się wynikami dziecka, nie informują wychowawcy o dłuższej chorobie. Matka nie zna powodu nieobecności córki w szkole, nie odbierają telefonów ze szkoły. Na zebrania lub wezwania wychowawcy nie zgłasza się matka, nawet po wielokrotnym telefonicznym powiadomieniu i podaniu dodatkowych dni na konsultacje.

Oświęcim,dnia podpis wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.