X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22524
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan zajęć logopedycznych

PLAN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH
prowadzonych przez logopedę mgr Edytę Gagracz
w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie
w roku 2013/2014

Zadania logopedy
1. Profilaktyka
• stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,
• czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie,
• zapobieganie dysharmonii rozwojowej,
• stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
• prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.
- ćwiczeń ortofonicznych,
- słuchowych,
- rytmicznych,
- usprawniających narządy mowy,
- artykulacyjnych,
- dykcyjnych.
• współpraca z nauczycielami
- uświadamianie jak ważna jest prawidłowa wymowa u dzieci;
- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;
- udostępnianie opracowanych materiałów
• pedagogizacja rodziców
- prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka.
2. Diagnostyka
Badanie mowy przeprowadzam na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację. Badanie dziecka z zaburzoną mową powinno zawierać uwagi oparte na:
• obserwacji, spostrzeżeniach nauczycieli,
• rozmowie przeprowadzonej z dzieckiem i obserwacji mowy spontanicznej pod kątem uchwycenia typowych objawów zaburzeń,
• analizie opinii i orzeczeń z PPP oraz dokumentacji lekarskiej,
• wywiadzie rodzica.
Badanie uzupełniające dotyczy:
- budowy i funkcjonowania narządów mowy oraz słuchu,
- dodatkowych badań ortodontycznych, laryngologicznych, psychologicznych lub neurologicznych.

3. Terapia
Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków
i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych, stymulowanie rozwoju mowy i usprawnianie procesów poznawczych.
Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:
• usuwanie zaburzeń mowy,
• nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
• wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
• likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.
• rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się,
• wyrównywanie opóźnień mowy,
• stymulowanie układu dotykowego, proprioceptywnego i przedsionkowego,
• stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
• usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych,
• wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją,
• udzielanie porad i wskazówek,
• zaprowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu,
• poinstruowanie nauczycielki grupy o sposobach stymulacji rozwoju mowy z dziećmi objętymi terapią,
• w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, z poradnią pedagogiczno- psychologiczną
Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni. Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.
4. Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:
• ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy(języka, warg, podniebienia, żuchwy).
• ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia,
• ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia,
• ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem) i słuchową,
• ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej,
• ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami
Skuteczność terapii logopedycznej zależy od:
• rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
• sprawności umysłowej dziecka,
• sprawności aparatu artykulacyjnego,
• prawidłowej kompleksowej diagnozy,
• systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu,
• wczesnego rozpoczęcia terapii,
• aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
• porozumienia logopedy z rodzicem.

Plan pracy dostosowywany jest do indywidualnych zaleceń PPP oraz wskazówek z opinii i orzeczeń. Każde dziecko uczęszczające na indywidualne zajęcia logopedyczne ma dostosowane metody, formy i techniki pracy, tak aby terapia była jak najbardziej skuteczna i efektywna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.