X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 2252
Dział: Przedszkole

Scenariusze zajęć metodą I. Majchrzak - dzieci 6-letnie

SCENARIUSZ NR 1

Temat: „Zabawy w czytanie”

Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozpoznaje swoje imię oraz imiona kolegów
- wie, jaką literą zaczyna się jego imię
- układa swoje imię z pamięci lub wg wzoru
- potrafi odszukać litery swojego imienia w alfabecie
- potrafi rytmicznie wyklaskać, zagrać na instrumencie swoje imię
- reaguje na zmiany w muzyce
- ćwiczy słuch i wzrok
- doskonali orientację w schemacie własnego ciała.

Metoda: słowna, czynna, oglądowa, samodzielnych doświadczeń dzieci, odimienna dr I. Majchrzak
Forma: muzyczna, ruchowa, plastyczna.
Organizacja pracy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: „Magiczne pudełko”, wizytówki dzieci, koperty z literami, alfabet dla każdego dziecka-taśma, pojedyncze literki, „pchełki”, „ jabłuszka” z imionami, tamburyno, płyta CD- „Malowane piosenki”.

PRZEBIEG
1. Powitanie: „Iskierka”- uścisk dłoni w kręgu, n-el rozpoczyna zabawę.
2. Zabawa :„Detektyw”- Każde dziecko w określonej kolejności losuje z „magicznego pudełka” karteczkę z imieniem i wręcza ją właścicielowi.
3. Zabawa przy muzyce :„Gdzie mój domek?”- Dzieci tańczą zgodnie z poleceniem nauczyciela, np. „Tańczą same ramiona”, i inne części ciała wymieniane przez nauczyciela. W przerwie dzieci odszukują „domek”(obręcz) ze swoim imieniem i dowolnie w nim odpoczywają.
4. „Ułóż swoje imię”- Dziecko otrzymuje kopertę z literami składającymi się na imię każdego z nich oraz taśmę z alfabetem. Zadaniem dziecka jest ułożenie swojego imienia z pamięci lub według wzoru, a następnie zaznaczenie liter swojego imienia w alfabecie.
5. Zabawa taneczna: „Taniec literek”- Część dzieci odszukuje pierwszą literę swojego imienia i przypina ją sobie na bluzce. Dzieci z literami losują karteczkę z literą i zapraszają do tańca dziecko, którego imię zaczyna się wylosowaną przez nich literą. Następnie zmiana grup dzieci.
6. Zabawa: „Loteryjka fonetyczna”- Nauczyciel pokazuje dowolny rzeczownik- chętne dziecko odczytuje, a dzieci odszukują w swoim imieniu litery tego wyrazu i zaznaczają „pchełką”. To dziecko, które pierwsze zaznaczy wszystkie litery lub najwięcej wygrywa.
7. Zabawa rytmiczna: „Zagraj swoje imię”- Na sygnał nauczyciela dzieci rozbiegają się po sali, na której są umieszczone „ jabłuszka” z imionami. Dzieci mają za zadanie odszukać „jabłuszko” ze swoim imieniem i wrócić na dywan (przed nimi leżą „jabłuszka” z imionami). Dzieci po kolei przekazują sobie instrument i grają na nim odpowiadając na pytanie nauczyciela: ,,Jak masz na i-mię?’’. Dziecko odpowiada ,rytmicznie grając na instrumencie swoje imię, np. Mo-ni-ka.
8. Zabawa słuchowa: ,,Ciche imiona’’- Dzieci siedzą trzymając wizytówki ze swoimi imionami. Nauczyciel przemieszczając się po sali wypowiada szeptem imiona dzieci, te wodzą za nim wzrokiem. Dziecko, które usłyszy swoje imię podnosi do góry swoją wizytówkę.
9. Ewaluacja: Dzieci rysują uśmiechnięte słoneczko, jeśli zajęcie im się podobało.

SCENARIUSZ NR 2

Temat: „I jak igła”

Cele operacyjne:
Dziecko:
-poznaje wygląd pisanej i drukowanej litery „i”
-ćwiczy umiejętność odczytywania prostych wyrazów
-rozbudza motywację do czytania
-czerpie radość płynącą z rozumienia słowa pisanego
-rozbudza wiarę we własne siły
-potrafi poruszać się rytmicznie przy muzyce
-kształci wyczucie własnego ciała
-rozwija wyobraźnię twórczą.

Metoda: słowna, oglądowa, zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, aktywizująca, odimienna dr I. Majchrzak.
Forma: muzyczna, ruchowa, plastyczna, twórczość własna.
Organizacja pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: treść wiersza W.Ścislowskiego, litera „i” mała, wielka, drukowana i pisana, ilustracje barwne do wiersza, wyraz „igła”, lusterka, wizytówki dzieci, pojedyncze litery „i”, płyta CD „Smerfne przeboje”, obrazki i napisy do nich, kartony, kredki, pisaki, duży szablon litery „I”, sylwety „igiełek”(uśmiechnięte i smutne).

PRZEBIEG
1. Wprowadzenie w tematykę zajęcia poprzez słuchanie wiersza W. Ścisłowskiego pt. „Krawiec”:
W pracowni krawieckiej, kłótnia niesłychana,
Kłócą się ty wszyscy od samego rana.
Igła oświadczyła- Jestem niedościgła.
Ja tutaj króluję. Nie ma to jak igła!... .
2. Rozmowa na temat wiersza z wykorzystaniem ilustracji.
3. Powtórne czytanie fragmentu w/w wiersza z pominięciem słowa „igła”, które w trakcie czytania dopowiadają dzieci (słowo „igła” w zasięgu wzroku dzieci).
4. Prezentacja małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery „i”- omówienie cech odróżniających ją od innych.
5. Odszukanie litery „i” w alfabecie, określenie jej pozycji.
6. Wyszukiwanie przedmiotów i obrazków w sali w nazwach których jest litera „i”.
7. Obserwacja narządu mowy w lusterku podczas wymawiania głoski „i”, ustalenie jej cech- samo- czy spółgłoska.
8. Zabawa z muzyką kształtująca pojęcie „i” jako spójnika: „Łączmy się”- Nauczycielka rozkłada wizytówki, każde dziecko odszukuje swoją. Jeśli któreś imię zawiera literę „i” dziecko głośno je odczytuje. Następnie nauczycielka dzieli dzieci na 5 grup i wyznacza im miejsce na sali. Na środku sali w pojemniku znajdują się litery „i”. Dzieci przy dźwiękach muzyki wykonują ruchy dowolnych części ciała, w przerwie każda grupa w wyznaczonym miejscu układa swoje imiona łącząc je spójnikiem „i”. Jedno dziecko z grupy odczytuje. Przy powtórzeniu nowy podział na grupy.
9. Zabawa ruchowa kształcąca wyczucie własnego ciała: „Litera i”- Dzieci poruszają się rytmicznie przy dźwiękach bębenka. W przerwę układają swoje ciało w pozycji przypominającej literę „i”. Przy powtórzeniach zwrócenie uwagi na zmianę części ciała.
10. Zabawa: „Poznawanie świata”- Na dywanie ułożone są obrazki przedstawiające różne przedmioty w nazwach, których jest litera „i” (igła, nitka, pies, ślimak, itp.) . Zadaniem dzieci jest odczytanie napisu i położenie go pod odpowiednim obrazkiem. Następnie nauczycielka rozdaje dzieciom obrazki i napisy (każde dziecko otrzymuje obrazek lub napis). Dzieci poruszają się po sali przy dźwiękach tamburyna, w przerwie dobierają się parami, tak , aby para dzieci miała obrazek i pasujący do niego napis.
11. Zabawa plastyczna : „Śmieszna literka i”- Dzieci otrzymują kartkę z napisaną literą „i”(pisaną lub drukowaną) i dorysowują dowolne elementy tak, by zmienić literkę „i” w „coś” wg nich śmiesznego.
12. Krótka rozmowa nt. wykonanych prac.
13. Ewaluacja- Dzieci przyklejają na przygotowanym dużym szablonie literki „i” uśmiechnięte „igiełki”- jeśli zajęcie im się podobało, smutne- jeśli się nie podobało.


SCENARIUSZ NR 3

Temat: „Zaczarowany bajek świat”

Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozwiązuje zagadki słowne
- odczytuje swoje imię oraz imiona kolegów
- ćwiczy spostrzegawczość i umiejętność logicznego kojarzenia
- ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową
- potrafi odczytać zdanie i dopasować je do obrazka
- czyta ze zrozumieniem zdania i krótki tekst
- potrafi sprawnie i płynnie poruszać się przy muzyce
- rozwija wyobraźnię tworząc z nieużytków .

Metoda: słowna, oglądowa, zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, aktywizująca, odimienna dr I. Majchrzak.
Forma: ruchowa, muzyczna, plastyczna, zabaw czytelniczych, twórczości własnej.
Organizacja pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: tekst zagadek- „Świerszczyk”, „Miś”, kartki samoprzylepne z tytułami bajek, wizytówki dzieci, „Magiczne pudełko”, kartki ze zdaniami, wyrazami, tekstami dla każdego dziecka, kartki do rysowania dla każdego, obrazki, kredki, mazaki, płyta CD z muzyką , kapsle od butelek plastikowych.

PRZEBIEG
1. Rozwiązywanie zagadek słownych-tytuły bajek, bohaterowie znanych dzieciom bajek.
2. Zabawa czytelnicza: „Skojarzenia”- Na sali nauczycielka rozwiesza tytuły bajek: „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Czerwony kapturek”, „Królowa śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Kot w butach”, „Smerfy”, „Pszczółka Maja”,
„O rybaku i złotej rybce”, „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. Dzieci kolejno losują karteczki z imionami kolegów i głośno je czytają, wywołana osoba wyciąga los z „Magicznego pudełka”. Losy to karteczki z wyrazami kojarzącymi się z rozmieszczonymi na sali tytułami bajek. Zadaniem dzieci jest przeczytać wyraz bądź wyrazy i stanąć obok tytułu bajki, z którą wyraz się kojarzy. Jeśli dziecku się uda zostaje nagrodzone oklaskami, jeśli nie , prosi o pomoc kolegę- losując karteczkę z imieniem osoby, która udzieli pomocy.
3. Zabawa ruchowa ćwicząca koordynację wzrokowo-ruchową- „Abrakadabra”- Dzieci siedzą w kręgu. Dziecko „czarodziej” wstaje i mówi: „abrakadabra” i wykonuje prosty, „magiczny” ruch, np. grozi palcem. Kolejne dziecko powtarza „magiczne” zaklęcie i dodaje następny „magiczny” ruch, np. klaśnięcie. Każde kolejne dziecko dodaje następny element powtarzając przedtem wcześniejsze ruchy kolegów. Kto opuści „magiczny” ruch wpada do „magicznego kręgu” (wchodzi do środka) i czeka jedną kolejkę.
4. Dobieranie zdań do obrazków (zdania dla każdego dziecka).
5. Czytanie ze zrozumieniem-praca indywidualna. Wykonanie obrazka do odczytanego zdania, tekstu.
6. Prezentacja prac, odczytanie zdań , tekstów.
7. Zabawa taneczna: : „Kto zatańczy z wilkiem?”- Dzieci losują z „Magicznego pudełka” karteczki z wyrazami (postacie z bajek) głośno odczytują. Następnie nauczycielka dzieli dzieci na 2 grupy. Pierwsza grupa dzieci wybiera postać, z którą zatańczy ( głośno odczytując i wskazując tę postać). Zabawa w parach przy muzyce. Powtórzenie- zmiana grupy dzieci wybierających.
8. Zabawa logorytmiczna: „Czarodziejskie zaklęcie”.
9. Zabawa: „Bajkowe marzenie”- Przy dźwiękach spokojnej, relaksacyjnej muzyki dzieci tworzą z kapsli swoje „bajkowe marzenia”.
10. Ewaluacja- Dzieci układają z kapsli uśmiech jeśli zajęcie się podobało, jeśli nie smutek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.